Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:270 · Visa fulltext
Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar
Departement: Justitiedepartementet L6
Ändring, SFS 2017:441
Rubrik: Förordning (2017:441) om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2017-07-14
Ändring, SFS 2018:1607
Rubrik: Förordning (2018:1607) om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-12-01
Ändring, SFS 2018:1608
Rubrik: Förordning (2018:1608) om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2023:67
Rubrik: Förordning (2023:67) om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2023-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2021/22:232, bet. 2021/22:KU39, rskr. 2021/22:393
Ändring, SFS 2023:515
Rubrik: Förordning (2023:515) om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2023-09-01
Förarbeten: Jfr prop. 2022/23:123, bet. 2022/23:KU41, rskr. 2022/23:264
Ändring, SFS 2023:516
Rubrik: Förordning (2023:516) om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2022/23:123, bet. 2022/23:KU41, rskr. 2022/23:264