Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:2 · Visa fulltext
Lag (1982:2) om uppfinnarkonto
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: Prop. 1981/82:79, SkU 1981/82:25, rskr 1981/82:101
Upphävd: 1990-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:385
Rubrik: Lag (1990:385) om ändring i lagen (1982:2) om uppfinnarkonto
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:694
Rubrik: Lag (1990:694) om upphävande av lagen (1982:2) om uppfinnarkonto
Omfattning: upph.
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356