Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:129 · Visa fulltext
Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten: Prop. 1981/82:65, TU 1981/82:9, rskr 1981/82:133
Ändring, SFS 1984:320
Rubrik: Lag (1984:320) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 3, 7 §§
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:104, TU 1983/84:25, rskr 1983/84:314
Ändring, SFS 1993:1419
Rubrik: Lag (1993:1419) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:19, bet. 1993/94:JuU9, rskr. 1993/94:70
Ändring, SFS 2003:637
Rubrik: Lag (2003:637) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:105, bet. 2003/04:TU2, rskr. 2003/04:8
Ändring, SFS 2006:561
Rubrik: Lag (2006:561) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU34, rskr. 2005/06:328
Ändring, SFS 2014:448
Rubrik: Lag (2014:448) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 6, 8 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:176, bet. 2013/14:CU36, rskr. 2013/14:239