Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:129 · Visa fulltext
Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Förarbeten: Prop. 1981/82:65, TU 1981/82:9, rskr 1981/82:133
Ändring, SFS 1984:320
Rubrik: Lag (1984:320) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 3, 7 §§
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:104, TU 1983/84:25, rskr 1983/84:314
Ändring, SFS 1993:1419
Rubrik: Lag (1993:1419) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:19, bet. 1993/94:JuU9, rskr. 1993/94:70
Ändring, SFS 2003:637
Rubrik: Lag (2003:637) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:105, bet. 2003/04:TU2, rskr. 2003/04:8
Ändring, SFS 2006:561
Rubrik: Lag (2006:561) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU34, rskr. 2005/06:328
Ändring, SFS 2014:448
Rubrik: Lag (2014:448) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 6, 8 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:176, bet. 2013/14:CU36, rskr. 2013/14:239
Ändring, SFS 2022:1231
Rubrik: Lag (2022:1231) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 2 a, 5, 6, 7, 8 §§; nya 6 a, 6 b §§, rubr. närmast före 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:239, bet. 2021/22:TU18, rskr. 2021/22:450
Ändring, SFS 2024:175
Rubrik: Lag (2024:175) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2024-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:64, bet. 2023/24:TU11, rskr. 2023/24:148