Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1288 · Visa fulltext
Förordning (1982:1288) med instruktion för forskningsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:106, SoU 1981/82:54, rskr 1981/82:398
Upphävd: 1987-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:948
Rubrik: Förordning (1983:948) om ändring i förordningen (1982:1288) med instruktion för forskningsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1984-01-01
Ändring, SFS 1986:846
Rubrik: Förordning (1986:846) om ändring i förordningen (1982:1288) med instruktion för forskningsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
Omfattning: ändr. 7-9 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:393
Omfattning: upph.