Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1288 · Visa fulltext
Förordning (1982:1288) med instruktion för forskningsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:106, SoU 1981/82:54, rskr 1981/82:398
Upphävd: 1987-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:948
Rubrik: Förordning (1983:948) om ändring i förordningen (1982:1288) med instruktion för forskningsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1984-01-01
Ändring, SFS 1986:846
Rubrik: Förordning (1986:846) om ändring i förordningen (1982:1288) med instruktion för forskningsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
Omfattning: ändr. 7-9 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:393
Omfattning: upph.