Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1255 · Visa fulltext
Lag (1982:1255) om författningssamlingar för Riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: Förs. 1982/83:7, KU 1982/83:10, rskr 1982/83:48
Ändring, SFS 1987:945
Rubrik: Lag (1987:945) om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och riksbanken
Omfattning: ändr. 11, 16 §§
Ikraft: 1987-11-15
Förarbeten: Förs. 1986/87:23, KU 1987/88:2, rskr 1987/88:5
Ändring, SFS 1988:1390
Rubrik: Lag (1988:1390) om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och riksbanken
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:143, 1988/89:FiU4, rskr 1988/89:30
Ändring, SFS 2000:422
Rubrik: Lag (2000:422) om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och Riksbanken
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 10, 11, 19 §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2003:353
Rubrik: Lag (2003:353) om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen och Riksbanken
Omfattning: nuvarande 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§ betecknas 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§; ändr. författningsrubr., 2 § de nya 14, 15 §§, rubr. närmast före 10 § sätts närmast före den nya 14 §; nya 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Förs. 2002/03:RS3, bet. 2002/03:KU34, rskr. 2002/03:197
Ändring, SFS 2020:1293
Rubrik: Lag (2020:1293) om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen
Omfattning: upph. 5 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 7, 11, 15, 20, 23 §§, rubr. närmast före 1, 6 §§
Ikraft: 2021-02-01
Förarbeten: Framst. 2020/21:RS2, bet. 2020/21:KU12, rskr. 2020/21:112