Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:117 · Visa fulltext
Förordning (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring, SFS 1983:367
Rubrik: Förordning (1983:367) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till socialstyrelsen om domar i vissa brottmål
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1992:132
Rubrik: Förordning (1992:132) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till socialstyrelsen om domar i vissa brottmål
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1994:1295
Rubrik: Förordning (1994:1295) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1994-10-01
Ändring, SFS 2000:1269
Rubrik: Förordning (2000:1269) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1142
Rubrik: Förordning (2010:1142) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2013:178
Rubrik: Förordning (2013:178) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1,2 §§
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2014:410
Rubrik: Förordning (2014:410) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2021:1044
Rubrik: Förordning (2021:1044) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2022:694
Rubrik: Förordning (2022:694) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.