Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:80 · Visa fulltext
Lag (1982:80) om anställningsskydd
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1982-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1983:1073
Rubrik: Lag (1983:1073) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:46, AU 1983/84:12, rskr 1983/84:104
Ändring, SFS 1984:510
Rubrik: Lag (1984:510) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:162, AU 1983/84:22, rskr 1983/84:367
Ändring, SFS 1984:1008
Rubrik: Lag (1984:1008) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 2, 12, 21, 22, 33 §§, rubr. närmast före 22 §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:62, AU 1984/85:4, rskr 1984/85:78
Ändring, SFS 1989:428
Rubrik: Lag (1989:428) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:109, 1988/89:AU16, rskr 1988/89:284
Ändring, SFS 1989:963
Rubrik: Lag (1989:963) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 2, 30 §§; ny 30 a §
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:6, 1989/90:AU8, rskr 1989/90:71
Ändring, SFS 1990:1357
Rubrik: Lag (1990:1357) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 5, 33 §§
Ikraft: 1991-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:25 (bil.6), 1990/91:AU15, rskr 1990/91:99
Ändring, SFS 1992:324
Rubrik: Lag (1992:324) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:124, 1991/92:AU11, rskr 1991/92:252
Ändring, SFS 1993:718
Rubrik: Lag (1993:718) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:150 (bil.8), bet. 1992/93:FiU30, rskr. 1992/93:447
Ändring, SFS 1993:1496
Rubrik: Lag (1993:1496) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 7, 18, 22 §§; ny 6 a §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:67, bet. 1993/94:AU4, rskr. 1993/94:103
Ändring, SFS 1994:1046
Rubrik: Lag (1994:1046) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1994:1685
Rubrik: Lag (1994:1685) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: upph. 2 p övergångsbest, till 1993:1496; ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 22, 25 §§; ny 6 b §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:76, 1994/95:102,, bet. 1994/95:AU4, rskr. 1994/95:124
Ändring, SFS 1995:777
Rubrik: Lag (1995:777) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:AU15, rskr. 1994/95:399
Ändring, SFS 1996:1424
Rubrik: Lag (1996:1424) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 11, 15, 25, 26, 32, 33 §§, rubr. närmast före 25 §; nya 5 a, 25 a §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:16, bet. 1996/97:AU4, rskr. 1996/97:107, EGTL61/77 s26, EGTL288/91 s32
CELEX-nr: 377L0187 391L0533
Ändring, SFS 2000:626
Rubrik: Lag (2000:626) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-08-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:98, bet. 1999/2000:AU7, rskr. 1999/2000:230
Ändring, SFS 2000:763
Rubrik: Lag (2000:763) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:86, 1999/2000:144, bet. 2000/01:AU4, rskr. 2000/01:3
Ändring, SFS 2001:298
Rubrik: Lag (2001:298) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: upph. rubr. närmast före 33 §; ändr. 5, 33 §§; nya 32 a §, rubr. närmast före 32 a §
Ikraft: 2001-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:78, bet. 2000/01:AU10, rskr. 2000/01:211
Ändring, SFS 2002:195
Rubrik: Lag (2002:195) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 4, 33 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, 2001/02:215
Ändring, SFS 2005:1193
Rubrik: Lag (2005:1193) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109
Ändring, SFS 2006:439
Rubrik: Lag (2006:439) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: upph. 6 a §; ändr. 2, 11, 41 §§; nya 6 c, 6 d, 6 e, 6 f §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:185, bet. 2005/06:AU8, rskr. 2005/06:282, EGTL61/1977 s26, EGTL288/1991 s32
CELEX-nr: 31977L0187, 31991L0533
Ändring, SFS 2006:440
Rubrik: Lag (2006:440) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: upph. 5 a §; ändr. 2, 4, 5, 6 c, 15, 25, 25 a §§; ny 6 g §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:185, bet. 2005/06:AU8, rskr. 2005/06:282, EGTL61/1977 s26, EGTL288/1991 s32
CELEX-nr: 31977L0187, 31991L0533
Ändring, SFS 2007:389
Rubrik: Lag (2007:389) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 3, 6 f, 11, 39 §§
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185
Ändring, SFS 2007:390
Rubrik: Lag (2007:390) om ändring i lagen (2006:440) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: upph. p 4 överg.best. till 2006:440; ändr. 5, 15, 25 §§ i 2006:440
Förarbeten: Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185
Ändring, SFS 2007:391
Rubrik: Lag (2007:391) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185
Ändring, SFS 2008:564
Rubrik: Lag (2008:564) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:149, bet. 2007/08:AU10, rskr. 2007/08:240
Ändring, SFS 2010:1230
Rubrik: Lag (2010:1230) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 4, 33 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2014:423
Rubrik: Lag (2014:423) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:80, bet. 2013/14:UbU18, rskr. 2013/14:265
Ändring, SFS 2015:759
Rubrik: Lag (2015:759) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41
Ändring, SFS 2016:248
Rubrik: Lag (2016:248) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6 g §§; nya 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:62, bet. 2015/16:AU5, rskr. 2015/16:156, direktiv 1999/70/EG
Ändring, SFS 2016:1271
Rubrik: Lag (2016:1271) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr 2016/17:129
Ändring, SFS 2017:363
Rubrik: Lag (2017:363) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-10-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:120, bet. 2016/17:AU11, rskr. 2016/17:241, direktiv (EU) 2015/1794
Ändring, SFS 2019:528
Rubrik: Lag (2019:528) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: nuvarande 5 b § betecknas 33 d §; ändr. 2, 4, 5, 32 a, 33, den nya 33 d §§, rubr. närmast före 32 a §; nya 4 a, 33 a, 33 b, 33 c §§, rubr. närmast före 33 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:91, bet. 2018/19:AU12, rskr. 2018/19:276
Ändring, SFS 2019:529
Rubrik: Lag (2019:529) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 32 a, 33 b, 33 c, 33 d §§, rubr. närmast före 32 a, 33 §§
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:91, bet. 2018/19:AU12, rskr. 2018/19:276
Ändring, SFS 2020:597
Rubrik: Lag (2020:597) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Omfattning: ändr. 6 d §
Ikraft: 2020-07-30
Förarbeten: Prop. 2019/20:150, bet. 2019/20:AU14, rskr. 2019/20:329