Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:763 · Visa fulltext
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1983-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1981/82:97, SoU 1981/82:51, rskr 1981/82:381
Upphävd: 2017-04-01
Ändring, SFS 1983:335
Rubrik: Lag (1983:335) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1983-06-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:116, SoU 1982/83:31, rskr 1982/83:335
Ändring, SFS 1985:129
Rubrik: Lag (1985:129) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:98, KU 1984/85:22, rskr 1984/85:137
Ändring, SFS 1985:560
Rubrik: Lag (1985:560) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 §; nya 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:181, SoU 1984/85:28, rskr 1984/85:400
Ändring, SFS 1985:570
Rubrik: Lag (1985:570) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:176, SoU 1984/85:27, rskr 1984/85:386
Ändring, SFS 1985:1091
Rubrik: Lag (1985:1091) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1986-04-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:43, SoU 1985/86:9, rskr 1985/86:98
Ändring, SFS 1986:862
Rubrik: Lag (1986:862) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:167, SfU 1986/87:1, rskr 1986/87:9
Ändring, SFS 1988:1544
Rubrik: Lag (1988:1544) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:33, 1988/89:SfU5, rskr 1988/89:46
Ändring, SFS 1990:601
Rubrik: Lag (1990:601) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 4, 13-15 §§
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:81, 1989/90:SoU24, rskr 1989/90:313
Ändring, SFS 1990:1465
Rubrik: Lag (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nuvarande 17-20 §§ betecknas 26-29 §§, rubr. närmast före 17, 18, 19, 20 sätts närmast före de nya 26, 27, 28, 29 §§; ändr. 3, 7, 11 §§, de nya 26-28 §§; nya 17-25 §§, rubr. närmast före nya 17, 18, 22, 23 §§, rubr. närmast efter nya 25 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:14, 1990/91:SoU9, rskr 1990/91:97
Ändring, SFS 1991:424
Rubrik: Lag (1991:424) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:102 (bil.2), 1990/91:FöU8, rskr 1990/91:285
Ändring, SFS 1991:903
Rubrik: Lag (1991:903) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 10 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:117, 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Ändring, SFS 1991:909
Rubrik: Lag (1991:909) om ändring i lagen (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 22 § i 1990:1465
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:117, 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Ändring, SFS 1991:1949
Rubrik: Lag (1991:1949) om ändring i lagen (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 § i 1990:1465
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:61, 1991/92:SoU11, rskr 1991/92:84
Ändring, SFS 1991:1971
Rubrik: Lag (1991:1971) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:61, 1991/92:SoU11, rskr 1991/92:84
Ändring, SFS 1992:567
Rubrik: Lag (1992:567) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före 3, 17 §§, rubr. närmast efter 25 §; ny 2 c §; omtryck
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:152, 1991/92:SoU18, rskr 1991/92:309
Ändring, SFS 1992:1382
Rubrik: Lag (1992:1382) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3, 18 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:43, bet. 1992/93:SoU9, rskr 1992/93:105
Ändring, SFS 1992:1423
Rubrik: Lag (1992:1423) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1993:48
Rubrik: Lag (1993:48) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1993-03-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:129, bet. 1992/93:SoU12, rskr. 1992/93:132
Ändring, SFS 1993:391
Rubrik: Lag (1993:391) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nya 3 a, 18 a §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Ändring, SFS 1993:587
Rubrik: Lag (1993:587) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 5, 14 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:160, bet. 1992/93:SoU22, rskr. 1992/93:355
Ändring, SFS 1994:957
Rubrik: Lag (1994:957) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:149, bet. 1993/94:SoU26, rskr. 1993/94:410
Ändring, SFS 1994:1750
Rubrik: Lag (1994:1750) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 §; ny 3 b §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95:SfU8, rskr. 1994/95:119
Ändring, SFS 1995:835
Rubrik: Lag (1995:835) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 5, 7, 8, 13, 14, 20, 21 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383
Ändring, SFS 1996:787
Rubrik: Lag (1996:787) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: upph. 13, 14, 23 §§; 28, 29 §§ betecknas 32, 33 §§, rubr. närmast före 28, 29 §§ sätts närmast före de nya 32, 33 §§; ändr. 27 §, den nya 32 §, rubr. närmast före 27 §; nya 2 d, 28, 29, 30, 31 §§, rubr. närmast efter 26 §, rubr. närmast före 28, 31 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Ändring, SFS 1996:1151
Rubrik: Lag (1996:1151) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 18, 26 §§; nya 3 c, 18 b, 26 a §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Ändring, SFS 1996:1289
Rubrik: Lag (1996:1289) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 26 b §, rubr. närmast före 26 b §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:5, bet. 1996/97:SoU6, rskr. 1996/97:59
Ändring, SFS 1997:142
Rubrik: Lag (1997:142) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2, 2 a §§
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:60, bet. 1996/97:SoU14, rskr. 1996/97:186
Ändring, SFS 1997:316
Rubrik: Lag (1997:316) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:124, bet. 1996/97:SoU18, rskr. 1996/97:264
Ändring, SFS 1997:980
Rubrik: Lag (1997:980) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:5, bet. 1997/98:SoU8, rskr. 1997/98:53
Ändring, SFS 1997:993
Rubrik: Lag (1997:993) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 1997:1306
Rubrik: Lag (1997:1306) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, 1997/98:1 utg.omr. 10, bet. 1997/98:SfU1, rskr. 1997/98:111
Ändring, SFS 1997:1319
Rubrik: Lag (1997:1319) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Bet. 1997/98:SoU1, rskr. 1997/98:115
Ändring, SFS 1998:533
Rubrik: Lag (1998:533) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 a, 15, 29 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Ändring, SFS 1998:555
Rubrik: Lag (1998:555) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 a §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:112, bet. 1997/98:SoU25, rskr. 1997/98:289
Ändring, SFS 1998:856
Rubrik: Lag (1998:856) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:856)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:113, bet. 1997/98:SoU24, rskr. 1997/98:307
Ändring, SFS 1998:1654
Rubrik: Lag (1998:1654) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:189, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1998:1659
Rubrik: Lag (1998:1659) om ändring i lagen (1998:533) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 a § i 1998:533
Förarbeten: Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1998:1660
Rubrik: Lag (1998:1660) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nuvarande 2 b, 2 c, 2 d, 3 a, 3 b, 3 c, 18 a, 18 b §§ betecknas 2 c, 2 d, 2 e, 3 b, 3 c, 3 d, 18 b, 18 c §§; nya 2 b, 3 a, 18 a §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1999:49
Rubrik: Lag (1999:49) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 31 a §, rubr. närmast före 31 a §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2000:356
Rubrik: Lag (2000:356) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 b, 18 b, 18 c, 26, 26 a §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:56, bet. 1999/2000:SoU11, rskr. 1999/2000:195
Ändring, SFS 2001:307
Rubrik: Lag (2001:307) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:99, bet. 2000/01:SoU16, rskr. 2000/01:233
Ändring, SFS 2001:461
Rubrik: Lag (2001:461) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 18, 22, 26 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:848
Rubrik: Lag (2001:848) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:149, bet. 2001/02:SoU3, rskr. 2001/02:15
Ändring, SFS 2002:163
Rubrik: Lag (2002:163) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nya 3 e, 18 d §§
Ikraft: 2002-10-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194
Ändring, SFS 2002:452
Rubrik: Lag (2002:452) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 7 §; ny 32 a §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:158, bet. 2001/02:FöU10, rskr. 2001/02:261
Ändring, SFS 2002:834
Rubrik: Lag (2002:834) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 4 a §, rubr.närmast före 4 a §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:184, bet. 2002/03:KU11, rskr. 2002/03:10
Ändring, SFS 2002:1028
Rubrik: Lag (2002:1028) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:194
Rubrik: Lag (2003:194) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 10, 22, 26 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158
Ändring, SFS 2003:412
Rubrik: Lag (2003:412) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 2 f §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2003:1212
Rubrik: Lag (2003:1212) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101
Ändring, SFS 2004:176
Rubrik: Lag (2004:176) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2004:812
Rubrik: Lag (2004:812) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:372
Rubrik: Lag (2005:372) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3, 18 §§
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:89, bet. 2004/05:SoU19, rskr. 2004/05:258
Ändring, SFS 2005:534
Rubrik: Lag (2005:534) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:145, bet. 2004/05:SoU18, rskr. 2004/05:300
Ändring, SFS 2006:176
Rubrik: Lag (2006:176) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Ändring, SFS 2006:192
Rubrik: Lag (2006:192) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:50, bet. 2005/06:SoU13, rskr. 2005/06:178
Ändring, SFS 2006:325
Rubrik: Lag (2006:325) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nya 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:73, bet. 2005/06:SoU23, rskr. 2005/06:239
Ändring, SFS 2006:493
Rubrik: Lag (2006:493) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 a, 3 d, 18 §§; nya 26 d, 26 e §§, rubr. närmast före 26 d §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301
Ändring, SFS 2006:631
Rubrik: Lag (2006:631) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nuvarande 5 a §, betecknas 26 c §, rubr. närmast före 4 a § sätts närmast före 26 c §; ändr. nya 26 c §
Ikraft: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Ändring, SFS 2007:241
Rubrik: Lag (2007:241) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:52, bet. 2006/07:SoU11, rskr. 2006/07:152
Ändring, SFS 2007:403
Rubrik: Lag (2007:403) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2007:1428
Rubrik: Lag (2007:1428) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 9, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86
Ändring, SFS 2008:345
Rubrik: Lag (2008:345) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:105, bet. 2007/08:SfU8, rskr. 2007/08:199
Ändring, SFS 2009:139
Rubrik: Lag (2009:139) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:74, bet. 2008/09:SoU9, rskr. 2008/09:172
Ändring, SFS 2009:140
Rubrik: Lag (2009:140) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:74, bet. 2008/09:SoU9, rskr. 2008/09:172
Ändring, SFS 2009:430
Rubrik: Lag (2009:430) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 b, 2 f §§
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:979
Rubrik: Lag (2009:979) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: nya 2 g, 3 f, 8 a §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:193, bet. 2009/10:SoU3, rskr. 2009/10:12
Ändring, SFS 2010:211
Rubrik: Lag (2010:211) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 2 h §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:83, bet. 2009/10:SoU8, rskr. 2009/10:213
Ändring, SFS 2010:243
Rubrik: Lag (2010:243) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: upph. 27 §, rubr. närmast före 27 §; ändr. 2 b, 3 a §§; nya 3 g, 3 h, 3 i, 29 a §§
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:67, bet. 2009/10:SoU7, rskr. 2009/10:212
Ändring, SFS 2010:245
Rubrik: Lag (2010:245) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 §, rubr. närmast före 26 §
Ikraft: 2010-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214
Ändring, SFS 2010:662
Rubrik: Lag (2010:662) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 b, 2 f, 15 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2010:1314
Rubrik: Lag (2010:1314) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3 c §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EGTL149/1971 s2
CELEX-nr: 32004R0883, 31971R1408
Ändring, SFS 2011:1576
Rubrik: Lag (2011:1576) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 a §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 9, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97
Ändring, SFS 2012:598
Rubrik: Lag (2012:598 ) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2012-11-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:147, bet. 2011/12:SoU21, rskr. 2012/13:3
Ändring, SFS 2012:926
Rubrik: Lag (2012:926) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26, 26 a §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115
Ändring, SFS 2013:302
Rubrik: Lag (2013:302) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 8 b §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:77, bet. 2012/13:SoU18, rskr. 2012/13:221
Ändring, SFS 2013:408
Rubrik: Lag (2013:408) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230
Ändring, SFS 2013:515
Rubrik: Lag (2013:515) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 a §
Ikraft: 2013-10-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269, EUTL88/2011 s45
CELEX-nr: 32011L0024
Ändring, SFS 2013:629
Rubrik: Lag (2013:629) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Ändring, SFS 2013:1141
Rubrik: Lag (2013:1141) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Ändring, SFS 2014:290
Rubrik: Lag (2014:290) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 2 b, 3 b, 18 b §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:67, bet. 2013/14:SoU19, rskr. 2013/14:224
Ändring, SFS 2014:572
Rubrik: Lag (2014:572) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 3, 18 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280
Ändring, SFS 2014:822
Rubrik: Lag (2014:822) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: upph. 2 d §: ändr. 2 a, 2 b, 2 c, 3 a, 3 b, 3 g, 4, 5, 7, 18 a, 18 b §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Ändring, SFS 2015:311
Rubrik: Lag (2015:311) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:76, bet. 2014/15:SoU15, rskr. 2014/15:199
Ändring, SFS 2016:655
Rubrik: Lag (2016:655) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ny 2 i §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:139, bet. 2015/16:SoU14, rskr. 2015/16:258, direktiv 2011/24/EU
Ändring, SFS 2016:1298
Rubrik: Lag (2016:1298) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117
Ändring, SFS 2017:30
Omfattning: upph.