Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:673 · Visa fulltext
Arbetstidslag (1982:673)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1983-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1981/82:154, SoU 1981/82:55, rskr 1981/82:436
Ändring, SFS 1986:56
Rubrik: Lag (1986:56) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:40, SoU 1985/86:6, rskr 1985/86:70
Ändring, SFS 1992:637
Rubrik: Lag (1992:637) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1993:905
Rubrik: Lag (1993:905) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1996:360
Rubrik: Lag (1996:360) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 1, 3, 19 §§; ny 24 a §
Ikraft: 1996-11-23
Förarbeten: Prop. 1995/96:162, bet. 1995/96:AU9, rskr. 1995/96:219, EGTL307/93 s18
CELEX-nr: 393L0104
Ändring, SFS 1997:527
Rubrik: Lag (1997:527) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1998:971
Rubrik: Lag (1998:971) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:128, bet. 1997/98:TU12, rskr. 1997/98:261
Ändring, SFS 2000:766
Rubrik: Lag (2000:766) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: upph. 28 §; ändr. 7, 9, 11, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 31, 32 §§, rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2
Ändring, SFS 2005:165
Rubrik: Lag (2005:165) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 2, 3, 13, 14, 19, 24 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 10 a, 13 a §§, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:180, bet. 2004/05:AU3, rskr. 2004/05:158, EUTL299/2003 s9
CELEX-nr: 32003L0088
Ändring, SFS 2005:397
Rubrik: Lag (2005:397) om ändring i lagen (2005:165) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 2 §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2005:165
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:132, bet. 2004/05:TU15, rskr. 2004/05:265, EUTL299/2003 s9
CELEX-nr: 32003L0088
Ändring, SFS 2005:428
Rubrik: Lag (2005:428) om ändring i lagen (2005:397) om ändring i lagen (2005:165) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 2 § i 2005:397, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2005:165
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:134, bet. 2004/05:TU12, rskr. 2004/05:266, EUTL299/2003 s9
CELEX-nr: 32003L0088
Ändring, SFS 2008:298
Rubrik: Lag (2008:298) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:62, bet. 2007/08:AU8, rskr. 2007/08:195
Ändring, SFS 2008:476
Rubrik: Lag (2008:476) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008-12-14 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:76, bet. 2007/08:TU9, rskr. 2007/08:191, EUTL195/2005 s15, EUTL299/2003 s9
CELEX-nr: 32005L0047, 32003L0088
Ändring, SFS 2010:1231
Rubrik: Lag (2010:1231) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:740
Rubrik: Lag (2011:740) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: nuvarande 10 a § betecknas 10 b §; ändr. 2, 3, 8, 9, 10, 19, 24, 26 §§, rubr. närmas före 10 a § sätts närmast före 10 b §; nya 8 a, 10 a, 19 a §§, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254, EUTL299/2003 s9
CELEX-nr: 32003L0088
Ändring, SFS 2013:611
Rubrik: Lag (2013:611) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 11, 22, 24, 26, 27 §§, rubr. närmast före 26 §; nya 26 a, 26 b, 27 a §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU11, rskr. 2012/13:284
Ändring, SFS 2014:660
Rubrik: Lag (2014:660) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 2, 21 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262