Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:673 · Visa fulltext
Arbetstidslag (1982:673)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1983-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1981/82:154, SoU 1981/82:55, rskr 1981/82:436
Ändring, SFS 1986:56
Rubrik: Lag (1986:56) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:40, SoU 1985/86:6, rskr 1985/86:70
Ändring, SFS 1992:637
Rubrik: Lag (1992:637) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1993:905
Rubrik: Lag (1993:905) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1996:360
Rubrik: Lag (1996:360) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 1, 3, 19 §§; ny 24 a §
Ikraft: 1996-11-23
Förarbeten: Prop. 1995/96:162, bet. 1995/96:AU9, rskr. 1995/96:219, EGTL307/93 s18
CELEX-nr: 393L0104
Ändring, SFS 1997:527
Rubrik: Lag (1997:527) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1998:971
Rubrik: Lag (1998:971) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:128, bet. 1997/98:TU12, rskr. 1997/98:261
Ändring, SFS 2000:766
Rubrik: Lag (2000:766) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: upph. 28 §; ändr. 7, 9, 11, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 31, 32 §§, rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2
Ändring, SFS 2005:165
Rubrik: Lag (2005:165) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 2, 3, 13, 14, 19, 24 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 10 a, 13 a §§, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:180, bet. 2004/05:AU3, rskr. 2004/05:158, EUTL299/2003 s9
CELEX-nr: 32003L0088
Ändring, SFS 2005:397
Rubrik: Lag (2005:397) om ändring i lagen (2005:165) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 2 §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2005:165
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:132, bet. 2004/05:TU15, rskr. 2004/05:265, EUTL299/2003 s9
CELEX-nr: 32003L0088
Ändring, SFS 2005:428
Rubrik: Lag (2005:428) om ändring i lagen (2005:397) om ändring i lagen (2005:165) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 2 § i 2005:397, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2005:165
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:134, bet. 2004/05:TU12, rskr. 2004/05:266, EUTL299/2003 s9
CELEX-nr: 32003L0088
Ändring, SFS 2008:298
Rubrik: Lag (2008:298) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:62, bet. 2007/08:AU8, rskr. 2007/08:195
Ändring, SFS 2008:476
Rubrik: Lag (2008:476) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008-12-14 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:76, bet. 2007/08:TU9, rskr. 2007/08:191, EUTL195/2005 s15, EUTL299/2003 s9
CELEX-nr: 32005L0047, 32003L0088
Ändring, SFS 2010:1231
Rubrik: Lag (2010:1231) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:740
Rubrik: Lag (2011:740) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: nuvarande 10 a § betecknas 10 b §; ändr. 2, 3, 8, 9, 10, 19, 24, 26 §§, rubr. närmas före 10 a § sätts närmast före 10 b §; nya 8 a, 10 a, 19 a §§, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254, EUTL299/2003 s9
CELEX-nr: 32003L0088
Ändring, SFS 2013:611
Rubrik: Lag (2013:611) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 11, 22, 24, 26, 27 §§, rubr. närmast före 26 §; nya 26 a, 26 b, 27 a §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU11, rskr. 2012/13:284
Ändring, SFS 2014:660
Rubrik: Lag (2014:660) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 2, 21 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2022:450
Rubrik: Lag (2022:450) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2022-06-29
Förarbeten: Prop. 2021/22:151, bet. 2021/22:AU11, rskr. 2021/22:289, direktiv (EU) 2019/1152