Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:316 · Visa fulltext
Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1981/82:172, SoU 1981/82:47, rskr 1981/82:333
Ändring, SFS 1998:407
Rubrik: Lag (1998:407) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot omskärelse av kvinnor
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:55, bet. 1997/98:JuU13, rskr. 1997/98:250
Ändring, SFS 1999:267
Rubrik: Lag (1999:267) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
Omfattning: ny 3 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:70, 1998/99:SoU12, rskr. 1998/99:200
Ändring, SFS 2016:512
Rubrik: Lag (2016:512) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Ändring, SFS 2017:333
Rubrik: Lag (2017:333) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232
Ändring, SFS 2021:1024
Rubrik: Lag (2021:1024) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20