Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:269 · Visa fulltext
Lag (1982:269) om Sveriges flagga
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: Prop. 1981/82:109, KU 1981/82:26, rskr 1981/82:236
Ändring, SFS 1994:697
Rubrik: Lag (1994:697) om ändring i lagen (1982:269) om Sveriges flagga
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:100 bil.5 s.37, bet. 1993/94:FöU9, rskr. 1993/94:295