Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:188 · Visa fulltext
Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Departement: Finansdepartementet S3
Förarbeten: Prop. 1981/82:96, SkU 1981/82:38, rskr 1981/82:178
Ändring, SFS 1984:861
Rubrik: Lag (1984:861) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:22, SfU 1984/85:4, rskr 1984/85:15
Ändring, SFS 1987:1195
Rubrik: Lag (1987:1195) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:42, SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1993:904
Rubrik: Lag (1993:904) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1994:342
Rubrik: Lag (1994:342) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:123, bet. 1993/94:LU26, rskr. 1993/94:303
Ändring, SFS 1996:772
Rubrik: Lag (1996:772) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1997:491
Rubrik: Lag (1997:491) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:1092
Rubrik: Lag (1997:1092) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 1998:834
Rubrik: Lag (1998:834) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 1999:1401
Rubrik: Lag (1999:1401) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96
Ändring, SFS 2003:688
Rubrik: Lag (2003:688) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2006:550
Rubrik: Lag (2006:550) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286
Ändring, SFS 2006:701
Rubrik: Lag (2006:701) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: upph. 14 §; ändr. 7, 13 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:326
Rubrik: Lag (2007:326) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 7, 13 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178
Ändring, SFS 2010:9
Rubrik: Lag (2010:9) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 7, 13 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:154
Ändring, SFS 2011:1309
Rubrik: Lag (2011:1309) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2011:1539
Rubrik: Lag (2011:1539) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71, EUTL84/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0024
Ändring, SFS 2016:680
Rubrik: Lag (2016:680) om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235