Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1283 · Visa fulltext
Förordning (1982:1283) om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter
Departement: Jordbruksdepartementet
Upphävd: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:229
Rubrik: Förordning (1984:229) om ändring i förordningen (1982:1283) om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraft: 1984-06-01
Ändring, SFS 1985:760
Rubrik: Förordning (1985:760) om ändring i förordningen (1982:1283) om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1986:752
Rubrik: Förordning (1986:752) om ändring i förordningen (1982:1283) om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1988:636
Rubrik: Förordning (1988:636) om ändring i förordningen (1982:1283) om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:165, JoU 1987/88:25, rskr 1987/88:385
Ändring, SFS 1990:959
Rubrik: Förordning (1990:959) om ändring i förordningen (1982:1283) om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter
Omfattning: ändr. 1-4 §§
Ikraft: 1990-11-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:146, 1989/90:JoU25, rskr 1989/90:327
Ändring, SFS 1991:1450
Rubrik: Förordning (1991:1450) om ändring i förordningen (1982:1283) om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter
Omfattning: ändr. 6, 9, 10 §§
Ikraft: 1991-12-10
Ändring, SFS 1996:224
Rubrik: Förordning (1996:224) om ändring i förordningen (1982:1283) om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-05-15
Ändring, SFS 2001:756
Omfattning: upph.