Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1177 · Visa fulltext
Departementsförordning (1982:1177)
Departement: Justitiedepartementet L6
Upphävd: 1997-01-01
Ändring, SFS 1983:560
Rubrik: Förordning (1983:560) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 25 §, bil.
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1983:778
Rubrik: Förordning (1983:778) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: upph. 14 §; ändr. 1, 13 §§, bil.
Ikraft: 1983-10-01
Ändring, SFS 1984:10
Rubrik: Förordning (1984:10) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1984-03-01
Ändring, SFS 1984:664
Rubrik: Förordning (1984:664) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1985:26
Rubrik: Förordning (1985:26) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 9 §, avsnitt 1.1, 2.1, 4.3, 5.1, 6.1, 6.3, 7.3, 8.2, 9.2, 12.3 i bil.; omtryck
Ikraft: 1985-02-12
Ändring, SFS 1985:818
Rubrik: Förordning (1985:818) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 25, 31 §§, bil.
Ikraft: 1985-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:296
Rubrik: Förordning (1986:296) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1986-06-19
Ändring, SFS 1986:596
Rubrik: Förordning (1986:596) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 5, 9 §§, bil.
Ikraft: 1986-08-01
Ändring, SFS 1986:1417
Rubrik: Förordning (1986:1417) om ändring i departements- förordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1, 5, 12, 13, 27, 37 §§, rubr. närmast före 37 §, avsnitt 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.3, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.3, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.3 i bil.; nya avsnitt 13.1, 13.2, 13.3, rubr. närmast före avsnitt 13.1 i bil.; omtryck
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:575
Rubrik: Förordning (1987:575) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: upph. 28 §; ändr. 2 §, bil.
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1987:893
Rubrik: Förordning (1987:893) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1987-10-15
Ändring, SFS 1987:1131
Rubrik: Förordning (1987:1131) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. bil.; omtryck
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1988:709
Rubrik: Förordning (1988:709) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: upph. 34 §, rubr. närmast före 34 §; ändr. 37 §, bil.
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1988:1032
Rubrik: Förordning (1988:1032) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 4, 8 §§, bil.
Ikraft: 1988-11-01
Ändring, SFS 1988:1575
Rubrik: Förordning (1988:1575) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1, 9, 12, 13, 25, 36 §§, bil; ny 36 a §; omtryck
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:641
Rubrik: Förordning (1989:641) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 9, 12 §§, avsnitt 1.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3, 14.3 i bil.
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1989:936
Rubrik: Förordning (1989:936) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. avsnitt 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 8.1, 8.3, 9.3, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3 i bil.
Ikraft: 1990-01-01
Ändring, SFS 1990:173
Rubrik: Förordning (1990:173) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1, 4, 6, 9, 13, 25, 27, 29 §§, avsnitt 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 7.3, 8.3., 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 13.3, 14.1, 14.2, 14.3 i bil.; omtryck
Ikraft: 1990-05-15 överg.best.
Ändring, SFS 1990:835
Rubrik: Förordning (1990:835) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. avsnitt 7.1 i bil.
Ikraft: 1990-08-01
Ändring, SFS 1990:1100
Rubrik: Förordning (1990:1100) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 10, 13 §§, avsnitt 2.3, 3.1, 3.3, 5.1, 5.3, 7.3, 8.2, 8.3, 12.3, 14.3 i bil.
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:1030
Rubrik: Förordning (1991:1030) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 25 §, avsnitt 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 12.3, 13.1, 13.3 i bil.
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1329
Rubrik: Förordning (1991:1329) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1, 9 §§, rubr. till avsnitt 12 i bil.
Ikraft: 1991-10-22
Ändring, SFS 1991:1468
Rubrik: Förordning (1991:1468) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1, 9 §§, avsnitt 1.1, 2.1, 2.3, 5, 7, 8, 9.1, 10, 11, 12, 13, 14 i bil.
Ikraft: 1991-12-01
Ändring, SFS 1991:2008
Rubrik: Förordning (1991:2008) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 9 §, avsnitt 2.1, 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.3, 7, 10.1, 10.3, 11.1, 11.3, 12, 13.1 i bil.; omtryck
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:46
Rubrik: Förordning (1992:46) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 20 §, avsnitt 1, 2.1 i bil.
Ikraft: 1992-03-01
Ändring, SFS 1992:823
Rubrik: Förordning (1992:823) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. avsnitt 2.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 11.2, 12, 13.3, 14.3 i bil.
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:961
Rubrik: Förordning (1992:961) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1992-10-01
Ändring, SFS 1992:1727
Rubrik: Förordning (1992:1727) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1 §, avsnitt 3.4.1, 4.2., 5, 6, 7, 8, 10.3, 12, 14.1, 14.2 i bil.
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1993:81
Rubrik: Förordning (1993:81) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. avsnitt 5, 11 i bil.
Ikraft: 1993-03-01
Ändring, SFS 1993:822
Rubrik: Förordning (1993:822) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: nuvarande 37 § betecknas 38 §, rubr. närmast före 37 § sätts före nya 38 §; ändr. 1, 13, 25 §§, avsnitt 2.3, 3.3, 4, 5, 6, 7, 8.3, 9.3, 10.3, 11.3, 12, 14.3 i bil.; ny 37 §, rubr. närmast före 37 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1429
Rubrik: Förordning (1993:1429) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 18 §, avsnitt 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 6.3, 7, 9.1, 9.2, 10.3, 12, 14.2 i bil.; ny 2 a §
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1994:1097
Rubrik: Förordning (1994:1097) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1, 8, 25, 27, 29, 36, 36 a §§, rubr. närmast före 36 §, avsnitt 1, 2.3, 3, 4.3, 5, 6.1, 6.3, 7.2, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 11.2, 11.3, 12.3, 13 i bil.
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1994:1672
Rubrik: Förordning (1994:1672) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1, 2 a, 8, 9, 25, 27, 29, 33 §§, avsnitt 2.1, 3.1, 3.2, 4-14 i bil.; ny 19 a §; omtryck
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:114
Rubrik: Förordning (1995:114) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 13, 20 §§
Ikraft: 1995-02-01
Ändring, SFS 1995:333
Rubrik: Förordning (1995:333) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 2 a, 18, 25 §§, avsnitt 2.2, 13.2 i bil.
Ikraft: 1995-05-01
Ändring, SFS 1995:765
Rubrik: Förordning (1995:765) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1, 2 a, 18, 25 §§, avsnitt 2.1. 2.3, 3.3, 4, 5.2, 6.2, 8.3, 9.1, 9.2, 10.3, 11.1, 11.3, 12.3, 13.1, 13.2 i bil
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:1098
Rubrik: Förordning (1995:1098) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 25 §, avsnitt 6.3, 7.1, 13.1 i bil.
Ikraft: 1995-10-15
Ändring, SFS 1995:1463
Rubrik: Förordning (1995:1463) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. avsnitt 2.1, 3.1, 3.2, 4.3, 8.3, 9.2, 12.1, 12.3, 13.1, 14.3 i bil.
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1996:724
Rubrik: Förordning (1996:724) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1, 8, 9, 13, 29 §§, avsnitt 2.3, 3, 4.3, 5, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 10, 11, 12, 13, 14 i bil.
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:897
Rubrik: Förordning (1996:897) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 13 §, avsnitt 2.3, 9.1, 9.3 i bil.
Ikraft: 1996-10-01
Ändring, SFS 1996:1515
Omfattning: upph.