Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1177 · Visa fulltext
Departementsförordning (1982:1177)
Departement: Justitiedepartementet L6
Upphävd: 1997-01-01
Ändring, SFS 1983:560
Rubrik: Förordning (1983:560) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 25 §, bil.
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1983:778
Rubrik: Förordning (1983:778) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: upph. 14 §; ändr. 1, 13 §§, bil.
Ikraft: 1983-10-01
Ändring, SFS 1984:10
Rubrik: Förordning (1984:10) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1984-03-01
Ändring, SFS 1984:664
Rubrik: Förordning (1984:664) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1985:26
Rubrik: Förordning (1985:26) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 9 §, avsnitt 1.1, 2.1, 4.3, 5.1, 6.1, 6.3, 7.3, 8.2, 9.2, 12.3 i bil.; omtryck
Ikraft: 1985-02-12
Ändring, SFS 1985:818
Rubrik: Förordning (1985:818) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 25, 31 §§, bil.
Ikraft: 1985-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:296
Rubrik: Förordning (1986:296) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1986-06-19
Ändring, SFS 1986:596
Rubrik: Förordning (1986:596) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 5, 9 §§, bil.
Ikraft: 1986-08-01
Ändring, SFS 1986:1417
Rubrik: Förordning (1986:1417) om ändring i departements- förordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1, 5, 12, 13, 27, 37 §§, rubr. närmast före 37 §, avsnitt 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.3, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.3, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.3 i bil.; nya avsnitt 13.1, 13.2, 13.3, rubr. närmast före avsnitt 13.1 i bil.; omtryck
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:575
Rubrik: Förordning (1987:575) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: upph. 28 §; ändr. 2 §, bil.
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1987:893
Rubrik: Förordning (1987:893) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1987-10-15
Ändring, SFS 1987:1131
Rubrik: Förordning (1987:1131) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. bil.; omtryck
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1988:709
Rubrik: Förordning (1988:709) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: upph. 34 §, rubr. närmast före 34 §; ändr. 37 §, bil.
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1988:1032
Rubrik: Förordning (1988:1032) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 4, 8 §§, bil.
Ikraft: 1988-11-01
Ändring, SFS 1988:1575
Rubrik: Förordning (1988:1575) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1, 9, 12, 13, 25, 36 §§, bil; ny 36 a §; omtryck
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:641
Rubrik: Förordning (1989:641) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 9, 12 §§, avsnitt 1.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3, 14.3 i bil.
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1989:936
Rubrik: Förordning (1989:936) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. avsnitt 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 8.1, 8.3, 9.3, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3 i bil.
Ikraft: 1990-01-01
Ändring, SFS 1990:173
Rubrik: Förordning (1990:173) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1, 4, 6, 9, 13, 25, 27, 29 §§, avsnitt 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 7.3, 8.3., 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 13.3, 14.1, 14.2, 14.3 i bil.; omtryck
Ikraft: 1990-05-15 överg.best.
Ändring, SFS 1990:835
Rubrik: Förordning (1990:835) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. avsnitt 7.1 i bil.
Ikraft: 1990-08-01
Ändring, SFS 1990:1100
Rubrik: Förordning (1990:1100) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 10, 13 §§, avsnitt 2.3, 3.1, 3.3, 5.1, 5.3, 7.3, 8.2, 8.3, 12.3, 14.3 i bil.
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:1030
Rubrik: Förordning (1991:1030) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 25 §, avsnitt 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 12.3, 13.1, 13.3 i bil.
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1329
Rubrik: Förordning (1991:1329) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1, 9 §§, rubr. till avsnitt 12 i bil.
Ikraft: 1991-10-22
Ändring, SFS 1991:1468
Rubrik: Förordning (1991:1468) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1, 9 §§, avsnitt 1.1, 2.1, 2.3, 5, 7, 8, 9.1, 10, 11, 12, 13, 14 i bil.
Ikraft: 1991-12-01
Ändring, SFS 1991:2008
Rubrik: Förordning (1991:2008) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 9 §, avsnitt 2.1, 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.3, 7, 10.1, 10.3, 11.1, 11.3, 12, 13.1 i bil.; omtryck
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:46
Rubrik: Förordning (1992:46) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 20 §, avsnitt 1, 2.1 i bil.
Ikraft: 1992-03-01
Ändring, SFS 1992:823
Rubrik: Förordning (1992:823) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. avsnitt 2.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 11.2, 12, 13.3, 14.3 i bil.
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:961
Rubrik: Förordning (1992:961) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1992-10-01
Ändring, SFS 1992:1727
Rubrik: Förordning (1992:1727) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1 §, avsnitt 3.4.1, 4.2., 5, 6, 7, 8, 10.3, 12, 14.1, 14.2 i bil.
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1993:81
Rubrik: Förordning (1993:81) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. avsnitt 5, 11 i bil.
Ikraft: 1993-03-01
Ändring, SFS 1993:822
Rubrik: Förordning (1993:822) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: nuvarande 37 § betecknas 38 §, rubr. närmast före 37 § sätts före nya 38 §; ändr. 1, 13, 25 §§, avsnitt 2.3, 3.3, 4, 5, 6, 7, 8.3, 9.3, 10.3, 11.3, 12, 14.3 i bil.; ny 37 §, rubr. närmast före 37 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1429
Rubrik: Förordning (1993:1429) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 18 §, avsnitt 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 6.3, 7, 9.1, 9.2, 10.3, 12, 14.2 i bil.; ny 2 a §
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1994:1097
Rubrik: Förordning (1994:1097) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1, 8, 25, 27, 29, 36, 36 a §§, rubr. närmast före 36 §, avsnitt 1, 2.3, 3, 4.3, 5, 6.1, 6.3, 7.2, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 11.2, 11.3, 12.3, 13 i bil.
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1994:1672
Rubrik: Förordning (1994:1672) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1, 2 a, 8, 9, 25, 27, 29, 33 §§, avsnitt 2.1, 3.1, 3.2, 4-14 i bil.; ny 19 a §; omtryck
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:114
Rubrik: Förordning (1995:114) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 13, 20 §§
Ikraft: 1995-02-01
Ändring, SFS 1995:333
Rubrik: Förordning (1995:333) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 2 a, 18, 25 §§, avsnitt 2.2, 13.2 i bil.
Ikraft: 1995-05-01
Ändring, SFS 1995:765
Rubrik: Förordning (1995:765) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1, 2 a, 18, 25 §§, avsnitt 2.1. 2.3, 3.3, 4, 5.2, 6.2, 8.3, 9.1, 9.2, 10.3, 11.1, 11.3, 12.3, 13.1, 13.2 i bil
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:1098
Rubrik: Förordning (1995:1098) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 25 §, avsnitt 6.3, 7.1, 13.1 i bil.
Ikraft: 1995-10-15
Ändring, SFS 1995:1463
Rubrik: Förordning (1995:1463) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. avsnitt 2.1, 3.1, 3.2, 4.3, 8.3, 9.2, 12.1, 12.3, 13.1, 14.3 i bil.
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1996:724
Rubrik: Förordning (1996:724) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 1, 8, 9, 13, 29 §§, avsnitt 2.3, 3, 4.3, 5, 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2, 10, 11, 12, 13, 14 i bil.
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:897
Rubrik: Förordning (1996:897) om ändring i departementsförordningen (1982:1177)
Omfattning: ändr. 13 §, avsnitt 2.3, 9.1, 9.3 i bil.
Ikraft: 1996-10-01
Ändring, SFS 1996:1515
Omfattning: upph.