Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:981 · Visa fulltext
Utsökningsförordning (1981:981)
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring, SFS 1982:813
Rubrik: Förordning (1982:813) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ändring, SFS 1983:166
Rubrik: Förordning (1983:166) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 2 kap 7, 10 §§, 6 kap 21 §
Ikraft: 1983-05-03 överg.best.
Ändring, SFS 1983:804
Rubrik: Förordning (1983:804) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:925
Rubrik: Förordning (1983:925) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 7 kap 17 §, 14 kap 1 §
Ikraft: 1984-01-01
Ändring, SFS 1985:655
Rubrik: Förordning (1985:655) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 12 kap 25 §
Ikraft: 1985-07-23
Ändring, SFS 1985:806
Rubrik: Förordning (1985:806) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 13 kap. 12 §
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1987:176
Rubrik: Förordning (1987:176) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:932
Rubrik: Förordning (1987:932) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 19 kap 1 §
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1988:399
Rubrik: Lag (1988:399) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: upph. 6 kap 22 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:152, LU 1987/88:34, rskr 1987/88:309
Ändring, SFS 1988:425
Rubrik: Förordning (1988:425) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 10 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 7 §, 8 kap 2 §; ny 6 kap 22 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1989:1005
Rubrik: Förordning (1989:1005) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 18 kap 2 §
Ikraft: 1990-01-01
Ändring, SFS 1990:323
Rubrik: Förordning (1990:323) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:1274
Rubrik: Förordning (1990:1274) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: upph. 14 kap 7 §; ändr. 6 kap 9 §, 2 p i bil.
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:879
Rubrik: Förordning (1991:879) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ny 2 kap 9 a §
Ikraft: 1991-09-01
Ändring, SFS 1991:1010
Rubrik: Förordning (1991:1010) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 9 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1991-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1610
Rubrik: Förordning (1991:1610) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 6 kap 26 §, 12 kap 5 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:1011
Rubrik: Förordning (1992:1011) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 16 kap 11 §, 18 kap 1 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1243
Rubrik: Förordning (1993:1243) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 5 §§, 2 kap 10 §, 6 kap 17, 27 §§, 10 kap 4 §, 12 kap 16 §, 15 kap 7 §, 17 kap 1, 2, 3, 4 §§, rubr. till 17 kap
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448, prop. 1992/93:216, bet. 1992/93:JuU34, rskr, 1992/93:373
Ändring, SFS 1994:447
Rubrik: Förordning (1994:447) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 7 §§, 6 kap 21 §, 12 kap 1, 28, 29, 31 §§, 13 kap 18, 20 §§; nya 8 kap 4 §, 12 kap 32 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:191, bet. 1993/94:LU30, rskr. 1993/94:350
Ändring, SFS 1994:1057
Rubrik: Förordning (1994:1057) om ändring i utsökningsförordningen (1991:981)
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §
Ikraft: 1994-10-01
Ändring, SFS 1995:148
Rubrik: Förordning (1995:148) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §
Ikraft: 1995-03-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:86, bet. 1992/93:SkU11, rskr. 1992/93:146
Ändring, SFS 1995:178
Rubrik: Förordning (1995:178) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 6 kap 19 §
Ikraft: 1995-03-01
Ändring, SFS 1995:486
Rubrik: Förordning (1995:486) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 10 §, 3 kap 15 §
Ikraft: 1995-06-01
Ändring, SFS 1995:1467
Rubrik: Förordning (1995:1467) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 9 kap 3, 4, 18 §§; ny 9 kap 12 a §
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1996:42
Rubrik: Förordning (1996:42) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: upph. 2 kap 9 §, 7 kap 2, 9 §§, 13 kap 4 §, 14 kap; ändr. 1 kap 3, 4 §§, 2 kap 5, 8 §§, 3 kap 12, 15, 16 §§, 4 kap 5 §, 6 kap 2, 5, 8, 11, 19, 26 §§, 7 kap 1, 4, 6, 7, 13, 20 §§, 15 kap 2, 3, 4 §§, bil.; nya 6 kap 24 a §, 7 kap 21, 22 §§, rubr. närmast före 7 kap 21 §
Ikraft: 1996-04-01
Ändring, SFS 1996:891
Rubrik: Förordning (1996:891) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: upph. 6 kap 24 §; ändr. 7 kap 22 §
Ikraft: 1996-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1039
Rubrik: Förordning (1996:1039) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 7 kap 22 §
Ikraft: 1997-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1442
Rubrik: Förordning (1996:1442) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: nuvarande 17 kap 1, 2, 3, 4 §§ betecknas 17 kap 2, 3, 4, 5 §§; ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 2, 10 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 1, 7 §§, 8 kap 2 §; ny 17 kap 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:1 utg.omr.4, bet. 1996/97:JuU1, rskr. 1996/97:98
Ändring, SFS 1997:374
Rubrik: Förordning (1997:374) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 7 kap 22 §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:813
Rubrik: Förordning (1997:813) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 17 kap 1 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Ändring, SFS 1997:1075
Rubrik: Förordning (1997:1075) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 6 kap 9 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1998:410
Rubrik: Förordning (1998:410) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:910
Rubrik: Förordning (1998:910) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ny 1 kap 2 § 11 p
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1595
Rubrik: Förordning (1998:1595) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ny 18 kap 6 a §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:494
Rubrik: Förordning (1999:494) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 6 kap 22 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:715
Rubrik: Förordning (1999:715) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 6 kap 9 §, 13 kap 2 §
Ikraft: 1999-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:926
Rubrik: Förordning (1999:926) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:1
Rubrik: Utsökningsförordning (1981:981) (2000:1)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2001:77
Rubrik: Förordning (2001:77) om ändring utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 17 kap 1 §
Ikraft: 2001-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:593
Rubrik: Förordning (2001:593) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 5 §§, 2 kap 10 §; ny 4 kap 6 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:803
Rubrik: Förordning (2001:803) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 6 kap 19 §
Ikraft: 2001-12-01
Ändring, SFS 2001:1305
Rubrik: Förordning (2001:1305) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 17 kap 1 §
Ikraft: 2002-02-25
Ändring, SFS 2003:553
Rubrik: Förordning (2003:553) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §, 12 kap 7 §, 13 kap 12 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:560
Rubrik: Förordning (2003:560) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 2003-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:932
Rubrik: Förordning (2003:932) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 9 a §, 6 kap 1, 9, 24 a §§, 7 kap 4, 5, 22 §§, 12 kap 24 §, 18 kap 1, 3, 4, 5 §§, 19 kap 2 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:594
Rubrik: Förordning (2004:594) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §; ny 2 kap 9 §
Ikraft: 2004-10-01
Ändring, SFS 2004:924
Rubrik: Förordning (2004:924) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 6 kap 5 §, 7 kap 17, 22 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1109
Rubrik: Förordning (2004:1109) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 6 kap 20 §, 13 kap 16 §, 15 kap 5 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1297
Rubrik: Förordning (2004:1297) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2005-02-07
Ändring, SFS 2005:144
Rubrik: Förordning (2005:144) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 6 kap 20 §, 11 kap 1 §
Ikraft: 2005-04-01
Ändring, SFS 2005:416
Rubrik: Förordning (2005:416) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 12 kap 25 §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:1240
Rubrik: Förordning (2005:1240) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 6 kap 23 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108
Ändring, SFS 2006:879
Rubrik: Förordning (2006:879) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: upph. 2 kap 10, 11 §§, 6 kap 7, 25 §§, 7 kap 8 §, 14, 15 p i bil., rubr. närmast före 2 kap 10 §; ändr. 1 kap 1, 5 §, 2 kap 2, 3, 9, 9 a §§, 3 kap 4, 10, 11, 16 §§, 4 kap 4, 5, 6 §§, 5 kap 1, 2, 4 §§, 6 kap 1, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a, 26 §§, 7 kap 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 22 §§, 8 kap 4 §, 9 kap 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 12 a, 14, 16, 20, 21, 22 §§, 10 kap 4, 6, 7, 11 §§, 12 kap 7, 9, 10, 14, 16, 19, 24, 27, 28, 29, 30, 31 §§, 13 kap 2, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22 §§, 15 kap 3, 4, 5, 6, 8 §§, 16 kap 2, 11 §§, 17 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, 18 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7 §, 19 kap 1, 2 §§, 3 p i bil., nuvarande 16 p betecknas 14 p i bil.; ny 6 kap 24 §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2007:76
Rubrik: Förordning (2007:76) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 17 kap 1 §
Ikraft: 2007-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:791
Rubrik: Förordning (2007:791) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: upph. 6 kap 26 §; ändr. 6 kap 2, 11 §§, 8 kap 4 §, 12 kap 5 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:998
Rubrik: Förordning (2008:998) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §, 12 kap 7 §, 13 kap 12 §; ny 6 kap 24 b §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2008:1185
Rubrik: Förordning (2008:1185) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 6 kap 19, 20 §§, 13 kap 16 §, 15 kap 5 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:377
Rubrik: Förordning (2009:377) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 17 kap. 1 §
Ikraft: 2009-06-01
Ändring, SFS 2009:950
Rubrik: Förordning (2009:950) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 15 kap. 3, 9 §§, 18 kap. 2 §
Ikraft: 2009-11-15 överg.best.
Ändring, SFS 2010:22
Rubrik: Förordning (2010:22) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2010-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:37
Rubrik: Förordning (2010:37) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 12 kap. 25 §
Ikraft: 2010-03-01
Ändring, SFS 2010:1660
Rubrik: Förordning (2010:1660) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. att 6 kap. 1, 5, 24 b §§, 7 kap. 17, 22 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1858
Rubrik: Förordning (2010:1858) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 16 kap. 11 §, 18 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:358
Rubrik: Förordning (2011:358) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Ändring, SFS 2011:598
Rubrik: Förordning (2011:598) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 6 kap. 23 §, 18 kap. 6 a §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:1041
Rubrik: Förordning (2011:1041) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2011-11-01
Ändring, SFS 2011:1441
Rubrik: Förordning (2011:1441) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 6 kap. 9, 24 a §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1547
Rubrik: Förordning (2011:1547) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:789
Rubrik: Förordning (2014:789) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §, 9 kap. 7, 9, 11, 12, 14, 19, 20 §§, 10 kap. 4, 7 §§, 12 kap. 16, 19 §§, 13 kap. 6 §
Ikraft: 2014-10-01
Ändring, SFS 2014:1194
Rubrik: Förordning (2014:1194) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 24 §, 19 kap. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:876
Rubrik: Förordning (2015:876) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 15 kap. 3, 9 §§; ny 6 kap. 9 a §
Ikraft: 2016-04-01
Ändring, SFS 2016:871
Rubrik: Förordning (2016:871) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2016-11-01
Ändring, SFS 2016:1163
Rubrik: Förordning (2016:1163) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:469
Rubrik: Förordning (2017:469) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 11 §; nya 16 kap. 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f, 7 g §§, rubr. närmast före 16 kap. 7 a §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2018:1808
Rubrik: Förordning (2018:1808) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 6 kap. 23 §, 18 kap. 6 a §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2021:86
Rubrik: Förordning (2021:86) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2021-03-01
Ändring, SFS 2021:177
Rubrik: Förordning (2021:177) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2021-04-01
Ändring, SFS 2021:792
Rubrik: Förordning (2021:792) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: upph. 2 kap. 9 a §, 15 kap. 2 §; ändr. 2 kap 7 §, 15 kap. 4 §, 18 kap. 6 a, 7 §§, bil.
Ikraft: 2021-08-01
Ändring, SFS 2022:757
Rubrik: Förordning (2022:757) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2022:800
Rubrik: Förordning (2022:800) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ny 6 kap. 25 §
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2024:41
Rubrik: Förordning (2024:41) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Omfattning: ändr. 6 kap. 9 a §
Ikraft: 2024-03-08