Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:774 · Visa fulltext
Utsökningsbalk (1981:774)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1980/81:8, LU 1980/81:23, rskr 1980/81:350
Ändring, SFS 1981:1337
Rubrik: Lag (1981:1337) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:49, LU 1981/82:15, rskr 1981/82:87
Ändring, SFS 1983:165
Rubrik: Lag (1983:165) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 27 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:86, LU 1982/83:26, rskr 1982/83:154
Ändring, SFS 1983:924
Rubrik: Lag (1983:924) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 16 §; nya 13 kap 20 a §, 15 kap 24 a §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:33, LU 1983/84:9, rskr 1983/84:30
Ändring, SFS 1984:296
Rubrik: Lag (1984:296) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 5 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:149, LU 1983/84:33, rskr 1983/84:326
Ändring, SFS 1984:653
Rubrik: Lag (1984:653) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 5 §, 8 kap 13 §, 13 kap 17 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:128, LU 1983/84:36, rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1984:695
Rubrik: Lag (1984:695) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 25, 58 §§
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:137, BoU 1983/84:29, rskr 1983/84:378
Ändring, SFS 1985:983
Rubrik: Lag (1985:983) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 6 §
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:210, LU 1985/86:3, rskr 1985/86:5
Ändring, SFS 1987:372
Rubrik: Lag (1987:372) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §, 15 kap 6, 10 §§; ny 7 kap 8 a §
Ikraft: 1987-12-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:133, SfU 1986/87:22, rskr 1986/87:326
Ändring, SFS 1987:684
Rubrik: Lag (1987:684) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 15 §, 15 kap 18 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:755
Rubrik: Lag (1987:755) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:89, JuU 1986/87:31, rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1987:793
Rubrik: Lag (1987:793) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 19 §, 15 kap 1 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:140
Rubrik: Lag (1988:140) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 15 kap 2 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:59, LU 1987/88:15, rskr 1987/88:140
Ändring, SFS 1988:385
Rubrik: Lag (1988:385) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 15, 16, 24 §§, 4 kap 8, 27, 32 §§, 15 kap 7 §, 16 kap 1, 10 §§; ny 6 kap 10 a §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:152, LU 1987/88:34, rskr 1987/88:309
Ändring, SFS 1988:1454
Rubrik: Lag (1988:1454) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 20 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:58, 1988/89:JuU7, rskr 1988/89:33
Ändring, SFS 1988:1470
Rubrik: Lag (1988:1470) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 15 kap 2 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:176, 1988/89:SoU6, rskr 1987/88:55
Ändring, SFS 1989:842
Rubrik: Lag (1989:842) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, 6 kap 2 §
Ikraft: 1989-12-08
Förarbeten: Prop. 1988/89:152, 1989/90:LU5, rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av 1989:842
Ändring, SFS 1990:115
Rubrik: Lag (1990:115) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 4 §
Ikraft: 1990-05-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:56, 1989/90:LU17, rskr 1989/90:135
Ändring, SFS 1990:669
Rubrik: Lag (1990:669) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 9, 14 §§; ny 15 kap 6 a §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:748
Rubrik: Lag (1990:748) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 11, 12 §§, 8 kap 4 §, rubr. närmast före 3 kap 11 §
Ikraft: 1991-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:85, 1989/90:JuU31, rskr 1989/90:311
Ändring, SFS 1990:1388
Rubrik: Lag (1990:1388) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap 25, 58 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:47, 1990/91:SkU6, rskr 1990/91:80
Ändring, SFS 1990:1441
Rubrik: Lag (1990:1441) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. ikraftträdandebest. till 1990:669
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ändring, SFS 1991:203
Rubrik: Lag (1991:203) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, 6 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1990/91:106, 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Ändring, SFS 1991:362
Omfattning: ikrafttr. av 1990:748
Ändring, SFS 1991:848
Rubrik: Lag (1991:848) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 1, 5 §§, 4 kap 27 §, 13 kap 14 §, rubr. närmast före 4 kap 27 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:849
Rubrik: Lag (1991:849) om ändring i lagen (1990:748) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 12 § i 1990:748
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:877
Omfattning: ändr. av ikrafttr.best. till 1990:748
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:848
Ändring, SFS 1991:1730
Rubrik: Lag (1991:1730) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 6 a §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:24, 1991/92:LU13, rskr 1991/92:44
Ändring, SFS 1991:1989
Rubrik: Lag (1991:1989) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 15 kap 2 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:40, 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1992:636
Rubrik: Lag (1992:636) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 1, 15 §§, 17 kap 1, 3, 7 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1992:831
Rubrik: Lag (1992:831) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 10 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:83, 1991/92:LU28, rskr 1991/92:319
Ändring, SFS 1992:1182
Rubrik: Lag (1992:1182) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 14 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:96, bet. 1992/93:SkU9, rskr 1992/93:66
Ändring, SFS 1992:1183
Rubrik: Lag (1992:1183) om ändring i lagen (1992:636) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 15 § i 1992:636
Förarbeten: Prop. 1992/93:96, bet. 1992/93:SkU9, rskr 1992/93:66
Ändring, SFS 1992:1311
Omfattning: upph. 1991:203
Ändring, SFS 1993:516
Rubrik: Lag (1993:516) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 18 kap 3 §, ändr. 2 kap 19 §, 18 kap 1, 2, 4-16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 18 kap 2, 12, 16 a §§; ny 18 kap 16 a §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93:JuU34, rskr. 1992/93:373
Ändring, SFS 1993:893
Rubrik: Lag (1993:893) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 4 kap 36 §, rubr. närmast före 4 kap 36 §; ändr. 1 kap 6 §, 2 kap 3, 5, 30 §§, 4 kap 8, 10, 27 §§, 15 kap 7 §, 16 kap 1, 10 §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1993:1650
Rubrik: Lag (1993:1650) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 4 kap 3, 8 §§, 13 kap 6, 20 a §§, 15 kap 24 a §, 17 kap 7 §
Ikraft: 1994-02-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, 1993/94:LU13, rskr. 1993/94:113
Ändring, SFS 1994:421
Rubrik: Lag (1994:421) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320
Ändring, SFS 1994:444
Rubrik: Lag (1994:444) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 27 §, 6 kap 2, 7 §§, 12 kap 5, 13, 56, 57, 58, 59, 60, 18 kap 6 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:191, 1993/94:197, bet. 1993/94:LU30, rskr. 1993/94:350
Ändring, SFS 1994:480
Rubrik: Lag (1994:480) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 8 kap 14 §; ändr. 10 kap 7, 10 §§, 12 kap 25 §, 13 kap 7 §, 16 kap 15 §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:151, bet. 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:335
Ändring, SFS 1994:1010
Rubrik: Lag (1994:1010) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 12 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1038
Rubrik: Lag (1994:1038) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. rubr. närmast före 18 kap 17 §; ändr. 3 kap 10, 11, 12 §§, 13 kap 14, 16 §§, rubr. till 18 kap
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1010
Ändring, SFS 1994:1413
Rubrik: Lag (1994:1413) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 15 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1994:1964
Rubrik: Lag (1994:1964) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 5 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Ändring, SFS 1994:1983
Rubrik: Lag (1994:1983) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 4 §, 18 kap 5 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:636
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:92, bet. 1994/95:SkU12, rskr. 1994/95:156
Ändring, SFS 1995:298
Rubrik: Lag (1995:298) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 15 kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 3 §, 3 kap 4, 22, 23 §§, 4 kap 8, 9, 10, 11, 33 §§, 7 kap, 13 kap 1 §, 16 kap 5 §, 17 kap 3, 6, 7, 8 §§, 18 kap 7, 12, 16 §§; nya 4 kap 1 a, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 13 a, 36 §§, 13 kap 14 a §, 16 kap 12 a §, rubr. närmast före 4 kap 36 §
Ikraft: 1996-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Ändring, SFS 1995:1398
Rubrik: Lag (1995:1398) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 2, 7 §§, 12 kap 5 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1996:130
Rubrik: Lag (1996:130) om ändring i lagen (1995:298) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 7, 8 §§, 5 p övergångsbest. till 1995:298
Förarbeten: Bet. 1995/96:LU29, rskr. 1995/96:166
Ändring, SFS 1996:248
Rubrik: Lag (1996:248) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 18 kap 8, 11, 18 §§; ändr. 18 kap 1, 16 a §§
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1996:1027
Rubrik: Lag (1996:1027) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:211, bet. 1996/97:JuU2, rskr. 1996/97:18
Ändring, SFS 1996:1032
Rubrik: Lag (1996:1032) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:208, bet. 1996/97:SfU3, rskr. 1996/97:21
Ändring, SFS 1996:1438
Rubrik: Lag (1996:1438) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 15, 16, 24 §§, 4 kap 8, 27, 32 §§, 16 kap 1, 10 §§, 18 kap 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.4, bet. 1996/97:JuU1, rskr. 1996/97:96
Ändring, SFS 1997:490
Rubrik: Lag (1997:490) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 15 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1998:1484
Rubrik: Lag (1998:1484) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, 6 kap 2 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Ändring, SFS 1999:118
Rubrik: Lag (1999:118) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 24 §, 3 kap 15, 16, 17, 18 §§, 18 kap 5 §
Ikraft: 1999-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:398
Rubrik: Lag (1999:398) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 10 a §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2000:1286
Rubrik: Lag (2000:1286) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 10 a §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2001:377
Rubrik: Lag (2001:377) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 8, 9 §§, 10 kap 1 §
Ikraft: 2001-12-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223
Ändring, SFS 2003:114
Rubrik: Lag (2003:114) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, 6 kap 2 §
Ikraft: 2003-05-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133
Ändring, SFS 2003:258
Rubrik: Lag (2003:258) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 2, 7 §§, 12 kap 5 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:57, bet. 2002/03:LU15, rskr. 2002/03:170
Ändring, SFS 2003:531
Rubrik: Lag (2003:531) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 8 kap 13 §; ändr. 6 kap 5 §, 8 kap 15 §, 13 kap 17 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17,rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:676
Rubrik: Lag (2003:676) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 30 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:84
Rubrik: Lag (2004:84) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, 11 kap 2 §, 14 kap 3, 6 §§; nya 11 kap 2 a, 3 a §§
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:27, bet. 2003/04:LU10, rskr. 2003/04:135
Ändring, SFS 2004:429
Rubrik: Lag (2004:429) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2004:448
Rubrik: Lag (2004:448) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap 27, 58 §§, 13 kap 6 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:108, bet. 2003/04:LU27, rskr. 2003/04:248
Ändring, SFS 2004:479
Rubrik: Lag (2004:479) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 6, 14, 23 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:96, bet. 2003/04:SfU14, rskr. 2003/04:250
Ändring, SFS 2004:798
Rubrik: Lag (2004:798) om ändring i lagen (2004:479) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 23 § i 2004:479
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:1201
Rubrik: Lag (2004:1201) om ändring i lagen (2004:84) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, ikrafttr.best. till 2004:84
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:18, bet. 2004/05:MJU5, rskr. 2004/05:43
Ändring, SFS 2004:1202
Rubrik: Lag (2004:1202) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, 6 kap 2 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:18, bet. 2004/05:MJU5, rskr. 2004/05:43
Ändring, SFS 2005:108
Rubrik: Lag (2005:108) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 6 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:689
Rubrik: Lag (2005:689) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 16 a §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2006:672
Rubrik: Lag (2006:672) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 2 kap 3, 4 §§, 4 kap 8, 32 §§, 16 kap 10 §, 18 kap 4 §, rubr. närmast före 4 kap 32 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 15, 16, 24, 25, 26, 30 §§, 3 kap 1, 6 §§, 4 kap 27 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:277
Rubrik: Lag (2007:277) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 4 kap 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 13 a §§; ändr. 2 kap 27 §, 4 kap 9, 9 a, 9 b, 10, 33, 36 §§, 10 kap 16 §, 12 kap 35 §, 17 kap 1, 2, 3, 5 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:34, bet. 2006/07:CU15, rskr. 2006/07:128
Ändring, SFS 2007:331
Rubrik: Lag (2007:331) om ändring i lagen (2007:277) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 36 § i 2007:277
Förarbeten: Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:689) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 2005:689
Ändring, SFS 2008:216
Rubrik: Lag (2008:216) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 4, 13 §§
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:116, bet. 2007/08:SkU30, rskr. 2007/08:165
Ändring, SFS 2008:542
Rubrik: Lag (2008:542) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 2, 7 §§, 12 kap 5 §
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Ändring, SFS 2008:588
Rubrik: Lag (2008:588) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 14 §§, rubr. närmast före 3 kap 14 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237
Ändring, SFS 2008:881
Rubrik: Lag (2008:881) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §, rubr. närmast före 3 kap 11 §; ny 3 kap 12 a §
Ikraft: 2008-12-12
Förarbeten: Prop. 2007/08:158, bet. 2008/09:CU4, rskr. 2008/09:3
Ändring, SFS 2008:991
Rubrik: Lag (2008:991) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 25, 26 §§, 6 kap 5 §; ny 8 kap 13 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ändring, SFS 2010:1229
Rubrik: Lag (2010:1229) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 17, 23 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1848
Rubrik: Lag (2010:1848) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 10 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80
Ändring, SFS 2010:1937
Rubrik: Lag (2010:1937) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 2 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:862
Rubrik: Lag (2011:862) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 13 §§, rubr. närmast före 3 kap. 13 §
Ikraft: 2011-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23, rskr. 2010/11:300, EUTL136/2008 s3
CELEX-nr: 32008L0052
Ändring, SFS 2011:1201
Rubrik: Lag (2011:1201) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 30 §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:155, bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46
Ändring, SFS 2014:151
Rubrik: Lag (2014:151) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 2, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:43, bet. 2013/14:CU16, rskr. 2013/14:167
Ändring, SFS 2015:683
Rubrik: Lag (2015:683) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 7, 19 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:136, bet. 2015/16:CU7, rskr. 2015/16:29
Ändring, SFS 2015:756
Rubrik: Lag (2015:756) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 17 §
Ikraft: 2016-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:145, bet. 2015/16:SfU7, rskr. 2015/16:40
Ändring, SFS 2015:861
Rubrik: Lag (2015:861) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 a §
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28
Ändring, SFS 2015:870
Rubrik: Förordning (2015:870) om ikraftträdande av lagen (2015:861) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 2015:861
Ändring, SFS 2016:44
Rubrik: Lag (2016:44) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 30 §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:131
Rubrik: Lag (2016:131) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 30 §
Ikraft: 2016-03-15
Förarbeten: Bet. 2015/16:CU22, rskr. 2015/16:157
Ändring, SFS 2016:254
Rubrik: Lag (2016:254) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 a §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2017:467
Rubrik: Lag (2017:467) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap. 3, 8 §§, rubr. rubriken närmast efter 16 kap. 9 § sätts närmast före 16 kap. 11 §; nya 16 kap. 10, 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§, 18 kap. 11 §, rubr. närmast före 16 kap. 10 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:159, bet. 2016/17:CU13, rskr. 2016/17:275
Ändring, SFS 2018:1989
Rubrik: Lag (2018:1989) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 15 §§
Ikraft: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:257, bet. 2018/19:JuU6, rskr. 2018/19:41
Ändring, SFS 2019:841
Rubrik: Lag (2019:841) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 27 §, 10 kap. 16 §, 12 kap. 35 §, 17 kap. 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:920
Rubrik: Lag (2020:920) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30
Ändring, SFS 2020:1175
Rubrik: Lag (2020:1175) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 30 §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:27, bet. 2020/21:MJU4, rskr. 2020/21:84
Ändring, SFS 2021:80
Rubrik: Lag (2021:80) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 14 §, rubr. närmast före 3 kap. 14 §
Ikraft: 2021-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:51, bet. 2020/21:NU10, rskr. 2020/21:170
Ändring, SFS 2021:790
Rubrik: Lag (2021:790) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2 §§, 7 kap. 5, 10, 11 §§
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:161, bet. 2020/21:CU21, rskr. 2020/21:405
Ändring, SFS 2022:753
Rubrik: Lag (2022:753) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §, 5 kap. 7 §, 7 kap. 14 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:198, bet. 2021/22:CU20, rskr. 2021/22:326
Ändring, SFS 2022:799
Rubrik: Lag (2022:799) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 10, 11, 12 §§, 4 kap. 9, 14, 15 §§; ny 6 kap. 12 a §, rubr. närmast 6 kap. 12 a §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:197, bet. 2021/22:CU23, rskr. 2021/22:328