Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:683 · Visa fulltext
Förordning (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen
Departement: Socialdepartementet
Upphävd: 1989-01-01
Ändring, SFS 1981:1227
Rubrik: Förordning (1981:1227) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen
Omfattning: upph. 26-28 §§; ändr. 5, 32 §§
Ändring, SFS 1982:774
Rubrik: Förordning (1982:774) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1983:620
Rubrik: Förordning (1983:620) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 2, 3, 10 §§
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1983:760
Rubrik: Förordning (1983:760) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1983-09-20
Ändring, SFS 1985:392
Rubrik: Förordning (1985:392) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen
Omfattning: upph. 14, 30, 31 §§; ändr. 3, 5, 10, 12, 32, 35, 36 §§; omtryck
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:19 (bil. 2), SoU 1984/85:8, rskr 1984/85:104
Ändring, SFS 1985:795
Rubrik: Förordning (1985:795) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen
Omfattning: upph. 4 §
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1986:273
Rubrik: Förordning (1986:273) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1986:876
Rubrik: Förordning (1986:876) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen
Omfattning: upph. 22, 32 §§; ändr. 16 §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:275
Rubrik: Förordning (1987:275) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 3, 36 §§
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1988:576
Rubrik: Förordning (1988:576) om ändring i förordningen (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1988:1236
Omfattning: upph.