Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:639 · Visa fulltext
Förordning (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror
Departement: Jordbruksdepartementet
Upphävd: 1991-07-01
Ändring, SFS 1982:749
Rubrik: Förordning (1982:749) om ändring i förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror
Omfattning: ändr. bil. 3
Ändring, SFS 1984:64
Rubrik: Förordning (1984:64) om ändring i förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror
Omfattning: ändr. 9 §; ny 5 a §
Ikraft: 1984-04-01
Ändring, SFS 1984:203
Rubrik: Förordning (1984:203) om ändring i förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 10 §
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1986:229
Rubrik: Förordning (1986:229) om ändring i förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror
Omfattning: ändr. bil. 1, 3
Ikraft: 1986-06-01
Ändring, SFS 1987:1293
Rubrik: Förordning (1987:1293) om ändring i förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror
Omfattning: ändr. 5 a, 7 §§, bil. 1, 3; omtryck
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1988:64
Rubrik: Förordning (1988:64) om ändring i förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 1988-03-01
Ändring, SFS 1991:914
Omfattning: upph.