Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:6 · Visa fulltext
Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1980/81:35, LU 1980/81:7, rskr 1980/81:41
Ändring, SFS 1983:156
Rubrik: Förordning (1983:156) om ikraftträdande av lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ikrafttr. i förhållande till Danmark och Finland
Ikraft: 1983-05-01
Ändring, SFS 1986:182
Rubrik: Förordning (1986:182) om ikraftträdande av lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ikrafttr. i förhållande till Norge
Ikraft: 1986-05-01
Ändring, SFS 1987:676
Rubrik: Lag (1987:676) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1994:1023
Rubrik: Lag (1994:1023) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1023
Ändring, SFS 2005:1049
Rubrik: Lag (2005:1049) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93, EGTL160/2000 s1
CELEX-nr: 32000R1346
Ändring, SFS 2015:1019
Rubrik: Lag (2015:1019) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117
Ändring, SFS 2017:475
Rubrik: Lag (2017:475) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Ändring, SFS 2022:974
Rubrik: Lag (2022:974) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 2, 12, 13 §§
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375