Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:518 · Visa fulltext
Förordning (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Departement: Utbildningsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:127, UbU 1980/81:36, rskr 1980/81:386
Upphävd: 1991-07-01
Ändring, SFS 1981:1331
Rubrik: Förordning (1981:1331) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 27 §
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1981:2
Ändring, SFS 1982:605
Rubrik: Förordning (1982:605) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 2, 20, 21, 23, 26 §§; ny 32 a §
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:100, UbU 1981/82:22, rskr 1981/82:258, prop. 1981/82:113, AU 1981/82:23, rskr 1981/82:388
Ändring, SFS 1983:409
Rubrik: Förordning (1983:409) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 20, 21, 24-26, 32 a §§; nya 11 a §, rubr. närmast före nya 11 a §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:100 (bil. 10 p. F 5), UbU 1982/83:22, rskr 1982/83:231
Ändring, SFS 1984:569
Rubrik: Förordning (1984:569) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 21, 23-26, 32, 32 a, 35 §§
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:100 (bil. 10 p. C 5), UbU 1983/84:14, rskr 1983/84:196
Ändring, SFS 1985:235
Rubrik: Förordning (1985:235) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 19-21 §§; ny 26 a §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:100 (bil. 10 p. C4), UbU 1984/85:21, rskr 1984/85:222
Ändring, SFS 1986:277
Rubrik: Förordning (1986:277) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 1, 16, 20, 21, 31 §§
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1986:626
Rubrik: Förordning (1986:626) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1986-08-01
Ändring, SFS 1987:536
Rubrik: Förordning (1987:536) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 20, 21, 30, 36 §§; ny 21 a §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 (bil.10 p.C 4), UbU 1986/87:22, rskr 1986/87:258
Ändring, SFS 1988:583
Rubrik: Förordning (1988:583) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 20, 21 §§; ny 26 b §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 (bil.10 p.C 4), UbU 1987/88:18, rskr 1987/88:242
Ändring, SFS 1988:1013
Rubrik: Förordning (1988:1013) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: upph. 32 a §; ändr. 2 §
Ikraft: 1988-11-01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 (bil.10 p.C 4), UbU 1987/88:18, rskr 1987/88:242
Ändring, SFS 1989:637
Rubrik: Förordning (1989:637) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 20, 21, 26 b §§
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:100 (bil.10 p.C 4), 1988/89:UbU17, rskr 1988/89:202
Ändring, SFS 1990:84
Rubrik: Förordning (1990:84) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 5 §; ny 35 a §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:230
Rubrik: Förordning (1990:230) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 20, 24, 26 a, 26 b, 30, 31 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:100 (bil.10 p.C 4), 1989/90:UbU17, rskr 1989/90:176
Ändring, SFS 1990:876
Rubrik: Förordning (1990:876) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1990-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:977
Omfattning: upph.