Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:289 · Visa fulltext
Lag (1981:289) om radioaktiva läkemedel
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1980/81:74, SoU 1980/81:22, rskr 1980/81:215
Upphävd: 1993-07-01
Ändring, SFS 1988:221
Rubrik: Lag (1988:221) om ändring i lagen (1981:289) om radioaktiva läkemedel
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:88, JoU 1987/88:19, rskr 1987/88:234
Ändring, SFS 1990:432
Rubrik: Lag (1990:432) om ändring i lagen (1981:289) om radioaktiva läkemedel
Omfattning: ändr. 2, 7-10, 12, 14-18, 21, 22 §§, övergångsbest.
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:99, 1989/90:SoU21, rskr 1989/90:270
Ändring, SFS 1992:859
Omfattning: upph.