Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:289 · Visa fulltext
Lag (1981:289) om radioaktiva läkemedel
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1980/81:74, SoU 1980/81:22, rskr 1980/81:215
Upphävd: 1993-07-01
Ändring, SFS 1988:221
Rubrik: Lag (1988:221) om ändring i lagen (1981:289) om radioaktiva läkemedel
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:88, JoU 1987/88:19, rskr 1987/88:234
Ändring, SFS 1990:432
Rubrik: Lag (1990:432) om ändring i lagen (1981:289) om radioaktiva läkemedel
Omfattning: ändr. 2, 7-10, 12, 14-18, 21, 22 §§, övergångsbest.
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:99, 1989/90:SoU21, rskr 1989/90:270
Ändring, SFS 1992:859
Omfattning: upph.