Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:1370 · Visa fulltext
Förordning (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
Departement: Socialdepartementet
Ändring, SFS 1988:1489
Rubrik: Förordning (1988:1489) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:186
Rubrik: Förordning (1990:186) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:363
Rubrik: Förordning (1994:363) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:1074
Rubrik: Förordning (1995:1074) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1995-10-15
Ändring, SFS 2001:942
Rubrik: Förordning (2001:942) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2006:95
Rubrik: Förordning (2006:95) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2007:865
Rubrik: Förordning (2007:865) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2012:783
Rubrik: Förordning (2012:783) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2015:989
Rubrik: Förordning (2015:989) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2018:454
Rubrik: Förordning (2018:454) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2019:596
Rubrik: Förordning (2019:596) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-11-01
Ändring, SFS 2020:128
Rubrik: Förordning (2020:128) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2020-05-01
Ändring, SFS 2024:92
Rubrik: Förordning (2024:92) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2024-04-01