Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:131 · Visa fulltext
Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1979/80:119, LU 1980/81:1, rskr 1980/81:139
Ändring, SFS 1987:810
Rubrik: Lag (1987:810) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:396
Rubrik: Lag (1988:396) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:152, LU 1987/88:34, rskr 1987/88:309
Ändring, SFS 1988:1266
Rubrik: Lag (1988:1266) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1996:259
Rubrik: Lag (1996:259) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 4, 5 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1997:366
Rubrik: Lag (1997:366) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 2003:381
Rubrik: Lag (2003:381) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2004:240
Rubrik: Lag (2004:240) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 4, 5, 5 a §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2006:699
Rubrik: Lag (2006:699) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:1280
Rubrik: Lag (2007:1280) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41
Ändring, SFS 2018:712
Rubrik: Lag (2018:712) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2020:395
Rubrik: Lag (2020:395) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 4, 5 a §§
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248
Ändring, SFS 2022:977
Rubrik: Lag (2022:977) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375