Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:130 · Visa fulltext
Preskriptionslag (1981:130)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1979/80:119, LU 1980/81:1, rskr 1980/81:139
Ändring, SFS 2006:698
Rubrik: Lag (2006:698) om ändring i preskriptionslagen (1981:130)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356§
Ändring, SFS 2022:976
Rubrik: Lag (2022:976) om ändring i preskriptionslagen (1981:130)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375