Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:978 · Visa fulltext
Förordning (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.
Departement: Försvarsdepartementet
Upphävd: 1994-07-01
Ändring, SFS 1983:480
Rubrik: Förordning (1983:480) om ändring i förordningen (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §, bil. 1; ny 5 §
Ikraft: 1983-06-30 överg.best.
Ändring, SFS 1990:536
Rubrik: Förordning (1990:536) om ändring i förordningen (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1991:725
Rubrik: Förordning (1991:725) om ändring i förordningen (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1992:456
Rubrik: Förordning (1992:456) om ändring i förordningen (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1993:538
Rubrik: Förordning (1993:538) om ändring i förordningen (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3 §§, bil. 1, 2
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1994:642
Omfattning: upph.