Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:775 · Visa fulltext
Lag (1981:775) om införande av utsökningsbalken
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1984:662
Rubrik: Lag (1984:662) om ändring i lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:128, LU 1983/84:36, rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 2001:380
Rubrik: Lag (2001:380) om ändring i lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2001-12-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223
Ändring, SFS 2006:700
Rubrik: Lag (2006:700) om ändring i lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356