Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:739 · Visa fulltext
Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1980/81:10, NU 1980/81:30, rskr 1980/81:429
Ändring, SFS 2013:56
Rubrik: Lag (2013:56) om ändring i lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 6 §§; ny 4 a §
Ikraft: 2013-03-16 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144, EUTL48/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0007