Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:7 · Visa fulltext
Lag (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1980/81:35, LU 1980/81:7, rskr 1980/81:41
Ändring, SFS 1983:157
Rubrik: Förordning (1983:157) om ikraftträdande av lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land
Omfattning: ikrafttr. i förhållande till Danmark och Finland
Ikraft: 1983-05-01
Ändring, SFS 1986:183
Rubrik: Förordning (1986:183) om ikraftträdande av lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land
Omfattning: ikrafttr. i förhållande till Norge
Ikraft: 1986-05-01
Ändring, SFS 1987:677
Rubrik: Lag (1987:677) om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 2005:1050
Rubrik: Lag (2005:1050) om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93, EGTL160/2000 s1
CELEX-nr: 32000R1346
Ändring, SFS 2015:1020
Rubrik: Lag (2015:1020) om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117
Ändring, SFS 2017:476
Rubrik: Lag (2017:476) om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260