Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:533 · Visa fulltext
Lag (1981:533) om fiskevårdsområden
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Förarbeten: Prop. 1980/81:153, JoU 1980/81:29, rskr 1980/81:374
Ändring, SFS 1991:380
Rubrik: Lag (1991:380) om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden
Omfattning: ändr. 10, 14 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:87, 1990/91:JoU25, rskr 1990/91:283
Ändring, SFS 1993:788
Rubrik: Lag (1993:788) om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:232, bet. 1992/93:JoU23, rskr. 1992/93:428
Ändring, SFS 1995:1709
Rubrik: Lag (1995:1709) om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1997:270
Rubrik: Lag (1997:270) om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:132, bet. 1996/97:JuU16, rskr. 1996/97:215
Ändring, SFS 2009:794
Rubrik: Lag (2009:794) om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:1874
Rubrik: Lag (2010:1874) om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden
Omfattning: nuvarande 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32 §§ betecknas 4, 3, 7, 6, 23, 24, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 39, 42 §§; ändr. 1, 27 §§, de nya 3, 4, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 28, 29, 31, 39, 42 §§, rubr. närmast före 25 §, rubr. närmast före 8, 10, 18, 20, 30 §§ sätts närmast före de nya 22, 8, 16, 18, 31 §§; nya 22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 40, 41 §§, rubr. närmast före 39 §; omtryck
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:227, bet. 2010/11:MJU4, rskr. 2010/11:46
Ändring, SFS 2010:1944
Rubrik: Lag (2010:1944) om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:MJU4, rskr. 2010/11:47
Ändring, SFS 2017:477
Rubrik: Lag (2017:477) om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260