Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:518 · Visa fulltext
Förordning (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Departement: Utbildningsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:127, UbU 1980/81:36, rskr 1980/81:386
Upphävd: 1991-07-01
Ändring, SFS 1981:1331
Rubrik: Förordning (1981:1331) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 27 §
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1981:2
Ändring, SFS 1982:605
Rubrik: Förordning (1982:605) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 2, 20, 21, 23, 26 §§; ny 32 a §
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:100, UbU 1981/82:22, rskr 1981/82:258, prop. 1981/82:113, AU 1981/82:23, rskr 1981/82:388
Ändring, SFS 1983:409
Rubrik: Förordning (1983:409) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 20, 21, 24-26, 32 a §§; nya 11 a §, rubr. närmast före nya 11 a §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:100 (bil. 10 p. F 5), UbU 1982/83:22, rskr 1982/83:231
Ändring, SFS 1984:569
Rubrik: Förordning (1984:569) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 21, 23-26, 32, 32 a, 35 §§
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:100 (bil. 10 p. C 5), UbU 1983/84:14, rskr 1983/84:196
Ändring, SFS 1985:235
Rubrik: Förordning (1985:235) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 19-21 §§; ny 26 a §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:100 (bil. 10 p. C4), UbU 1984/85:21, rskr 1984/85:222
Ändring, SFS 1986:277
Rubrik: Förordning (1986:277) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 1, 16, 20, 21, 31 §§
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1986:626
Rubrik: Förordning (1986:626) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1986-08-01
Ändring, SFS 1987:536
Rubrik: Förordning (1987:536) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 20, 21, 30, 36 §§; ny 21 a §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 (bil.10 p.C 4), UbU 1986/87:22, rskr 1986/87:258
Ändring, SFS 1988:583
Rubrik: Förordning (1988:583) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 20, 21 §§; ny 26 b §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 (bil.10 p.C 4), UbU 1987/88:18, rskr 1987/88:242
Ändring, SFS 1988:1013
Rubrik: Förordning (1988:1013) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: upph. 32 a §; ändr. 2 §
Ikraft: 1988-11-01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 (bil.10 p.C 4), UbU 1987/88:18, rskr 1987/88:242
Ändring, SFS 1989:637
Rubrik: Förordning (1989:637) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 20, 21, 26 b §§
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:100 (bil.10 p.C 4), 1988/89:UbU17, rskr 1988/89:202
Ändring, SFS 1990:84
Rubrik: Förordning (1990:84) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 5 §; ny 35 a §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:230
Rubrik: Förordning (1990:230) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 20, 24, 26 a, 26 b, 30, 31 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:100 (bil.10 p.C 4), 1989/90:UbU17, rskr 1989/90:176
Ändring, SFS 1990:876
Rubrik: Förordning (1990:876) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1990-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:977
Omfattning: upph.