Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:131 · Visa fulltext
Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1979/80:119, LU 1980/81:1, rskr 1980/81:139
Ändring, SFS 1987:810
Rubrik: Lag (1987:810) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:396
Rubrik: Lag (1988:396) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:152, LU 1987/88:34, rskr 1987/88:309
Ändring, SFS 1988:1266
Rubrik: Lag (1988:1266) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1996:259
Rubrik: Lag (1996:259) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 4, 5 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1997:366
Rubrik: Lag (1997:366) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 2003:381
Rubrik: Lag (2003:381) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2004:240
Rubrik: Lag (2004:240) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 4, 5, 5 a §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2006:699
Rubrik: Lag (2006:699) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:1280
Rubrik: Lag (2007:1280) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41
Ändring, SFS 2018:712
Rubrik: Lag (2018:712) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2020:395
Rubrik: Lag (2020:395) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 4, 5 a §§
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248