Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:612 · Visa fulltext
Lag (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1979/80:132, LU 1979/80:34, rskr 1979/80:402
Upphävd: 2017-07-01
Ändring, SFS 1993:1010
Rubrik: Lag (1993:1010) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:214, bet. 1992/93:LU44, rskr. 1992/93:413
Ändring, SFS 1994:191
Rubrik: Lag (1994:191) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:109, bet. 1993/94:LU16, rskr. 1993/94:226
Ändring, SFS 1995:448
Rubrik: Lag (1995:448) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister
Omfattning: ändr. 1 §; nya 5 a, 10 §§
Ikraft: 1995-06-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:58, bet. 1994/95:LU4, rskr. 1994/95:266, EGTL248/93 s15
CELEX-nr: 393L0083
Ändring, SFS 1997:791
Rubrik: Lag (1997:791) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:111, bet. 1997/98:LU2, rskr. 1997/98:24
Ändring, SFS 2005:361
Rubrik: Lag (2005:361) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:110, bet. 2004/05:LU27, rskr. 2004/05:247
Ändring, SFS 2011:95
Rubrik: Lag (2011:95) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:33, bet. 2010/11:NU9, rskr. 2010/11:148
Ändring, SFS 2013:690
Rubrik: Lag (2013:690) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013-11-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:141, bet. 2012/13:NU21, rskr. 2012/13:282
Ändring, SFS 2017:322
Omfattning: upph.