Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:578 · Visa fulltext
Lag (1980:578) om ordningsvakter
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: Prop. 1979/80:122, JuU 1979/80:44, rskr 1979/80:391
Ändring, SFS 1989:150
Rubrik: Lag (1989:150) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 5-7, 10 §§
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:63, 1988/89:NU12, rskr 1988/89:113
Ändring, SFS 1993:1625
Rubrik: Lag (1993:1625) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Ändring, SFS 1995:1707
Rubrik: Lag (1995:1707) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1998:1554
Rubrik: Lag (1998:1554) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr.4, bet. 1998/99:JuU5, rskr. 1998/99:36
Ändring, SFS 1999:330
Rubrik: Lag (1999:330) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 2, 10 §§
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:91, bet. 1998/99:TU13, rskr. 1998/99:214
Ändring, SFS 2001:179
Rubrik: Lag (2001:179) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 3 §; ny 2 a §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:32, bet. 2000/01:JuU16, rskr. 2000/01:185
Ändring, SFS 2009:427
Rubrik: Lag (2009:427) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:295
Rubrik: Lag (2010:295) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 3 §; ny 2 b §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:117, bet. 2009/10:KU40, rskr. 2009/10:232
Ändring, SFS 2010:1624
Rubrik: Lag (2010:1624) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2014:401
Rubrik: Lag (2014:401) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 9, 10 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:1975
Rubrik: Lag (2018:1975) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 2 b §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:287, bet. 2018/19:KU9, rskr. 2018/19:34
Ändring, SFS 2019:348
Rubrik: Lag (2019:348) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Ändring, SFS 2019:856
Rubrik: Lag (2019:856) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 2 b §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:78
Rubrik: Lag (2021:78) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 3 §; ny 2 c §
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:54, bet. 2020/21:JuU15, rskr. 2020/21:185