Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:578 · Visa fulltext
Lag (1980:578) om ordningsvakter
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: Prop. 1979/80:122, JuU 1979/80:44, rskr 1979/80:391
Upphävd: 2024-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:150
Rubrik: Lag (1989:150) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 5-7, 10 §§
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:63, 1988/89:NU12, rskr 1988/89:113
Ändring, SFS 1993:1625
Rubrik: Lag (1993:1625) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Ändring, SFS 1995:1707
Rubrik: Lag (1995:1707) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1998:1554
Rubrik: Lag (1998:1554) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr.4, bet. 1998/99:JuU5, rskr. 1998/99:36
Ändring, SFS 1999:330
Rubrik: Lag (1999:330) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 2, 10 §§
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:91, bet. 1998/99:TU13, rskr. 1998/99:214
Ändring, SFS 2001:179
Rubrik: Lag (2001:179) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 3 §; ny 2 a §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:32, bet. 2000/01:JuU16, rskr. 2000/01:185
Ändring, SFS 2009:427
Rubrik: Lag (2009:427) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:295
Rubrik: Lag (2010:295) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 3 §; ny 2 b §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:117, bet. 2009/10:KU40, rskr. 2009/10:232
Ändring, SFS 2010:1624
Rubrik: Lag (2010:1624) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2014:401
Rubrik: Lag (2014:401) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 9, 10 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:1975
Rubrik: Lag (2018:1975) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 2 b §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:287, bet. 2018/19:KU9, rskr. 2018/19:34
Ändring, SFS 2019:348
Rubrik: Lag (2019:348) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Ändring, SFS 2019:856
Rubrik: Lag (2019:856) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 2 b §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:78
Rubrik: Lag (2021:78) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 3 §; ny 2 c §
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:54, bet. 2020/21:JuU15, rskr. 2020/21:185
Ändring, SFS 2022:1012
Rubrik: Lag (2022:1012) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Omfattning: ändr. 3 §; ny 2 d §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:155, bet. 2021/22:UbU26, rskr. 2021/22:412
Ändring, SFS 2023:421
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2023:421
Omfattning: upph.