Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:424 · Visa fulltext
Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1981-01-01
Förarbeten: Prop. 1979/80:167, JoU 1979/80:48, rskr 1979/80:366
Ändring, SFS 1980:1032
Rubrik: Lag (1980:1032) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ny 6 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:15, JoU 1980/81:12, rskr 1980/81:72
Ändring, SFS 1983:57
Rubrik: Lag (1983:57) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ikraft: 1983-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:25 (bil. 3), TU 1982/83:5, rskr 1982/83:115
Ändring, SFS 1983:58
Rubrik: Förordning (1983:58) om ikraftträdande av lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1983:463
Rubrik: Lag (1983:463) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: nuvarande 8, 9, 10 kap betecknas 9, 10, 11 kap; ändr. nya 9 kap 1-3 §§; nytt 8 kap, 9 kap 4-7 §§; omtryck
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:87, JoU 1982/83:29, rskr 1982/83:255
Ändring, SFS 1984:269
Rubrik: Förordning (1984:269) om ändring i förordningen (1983:58) om ikraftträdande av lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. av 1983:58
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1985:217
Rubrik: Lag (1985:217) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 10 kap 8 §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:96, JuU 1984/85:22, rskr 1984/85:211
Ändring, SFS 1986:1185
Rubrik: Lag (1986:1185) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 8 kap 10 §, 9 kap 3 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1988:54
Rubrik: Lag (1988:54) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap 6 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:3, TU 1987/88:4, rskr 1987/88:42
Ändring, SFS 1988:437
Rubrik: Lag (1988:437) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap 10 §, 8 kap 5-7, 10 §§, 9 kap 1, 3-6 §§
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Ändring, SFS 1992:1143
Rubrik: Lag (1992:1143) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 4 kap 2 §, 6 kap 2 §, 7 kap 1, 2, 10 §§, 8 kap 6 §; ny 6 kap 2 a §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Ändring, SFS 1994:1022
Rubrik: Lag (1994:1022) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 10 kap 8 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1022
Ändring, SFS 1994:1796
Rubrik: Lag (1994:1796) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:28, bet. 1994/95:TU5, rskr. 1994/95:121
Ändring, SFS 1995:52
Rubrik: Lag (1995:52) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:928
Rubrik: Lag (1995:928) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ny 11 kap 4 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:186, bet. 1994/95:TU27, rskr. 1994/95:413
Ändring, SFS 1995:1085
Rubrik: Lag (1995:1085) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap 6 §, 10 kap 8 §
Ikraft: 1996-05-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:169, bet. 1994/95:LU28, rskr. 1994/95:362
Ändring, SFS 1996:11
Omfattning: ikrafttr. av 1995:1085
Ändring, SFS 1996:527
Rubrik: Lag (1996:527) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 2 §§, 4 kap 1, 3 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 1, 2, 3, 5 §§, rubr. till 7 kap; ny 10 kap 9 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
Ändring, SFS 1996:995
Rubrik: Lag (1996:995) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap 6 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:219, bet. 1996/97:TU2, rskr. 1996/97:8, EGTL319/94 s20
CELEX-nr: 394L0057
Ändring, SFS 1998:822
Rubrik: Lag (1998:822) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 10 kap 4 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2000:847
Rubrik: Lag (2000:847) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 1, 2, 3, 7 §§, 6 kap 2 §, rubr. till 3 kap; ny 3 kap 8 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:133, bet. 2000/01:TU5, rskr. 2000/2001:15
Ändring, SFS 2001:876
Rubrik: Lag (2001:876) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap 7, 10 §§, 9 kap 2 §, 10 kap 3, 6 §§; nya 7 kap 6 a, 7 a §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:137, bet. 2001/02:TU4, rskr. 2001/02:9, EGTL157/1995 s1, EGTL331/1999 s67
CELEX-nr: 31995L0021, 31999L00097
Ändring, SFS 2001:1294
Rubrik: Lag (2001:1294) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2 §, 3 kap 1, 4, 5, 7 §§, 5 kap 2 §, 6 kap 2, 2 a, 2 b, 3, 7 §§, 7 kap 4, 5, 5 a, 6, 6 b, 7, 8, 10 §§, 8 kap 2, 3, 9 §§, 9 kap 1, 2, 3 §§, 10 kap 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 §§, 11 kap 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 9, 11 kap; nya 1 kap 4, 5, 6 §§, 3 kap 9, 10, 11 §§, 6 kap 2 b, 5 a, 7 a, 11 §§, 7 kap 5 a, 6 b §§, 10 kap, 10, 11 §§, 11 kap 5-17 §§, rubr. närmast före 6 kap 1, 2, 5, 6, 7, 11 §§, 7 kap 1, 3, 4, 11 §§, 11 kap 1, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 17 §§
Ikraft: 2002-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/01:139, bet. 2001/02:MJU4, rskr. 2001/02:81
Ändring, SFS 2002:874
Rubrik: Lag (2002:874) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap 6 b, 7, 7 a §§; nya 3 kap 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2002-12-27
Förarbeten: Prop. 2001/02:181, bet. 2002/03:MJU3, rskr. 2002/03:13 EGTL332/2000 s81
CELEX-nr: 32000L0059
Ändring, SFS 2003:366
Rubrik: Lag (2003:366) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 6 kap 3, 6 §§, 7 kap 6 a, 7 a, 8, 10 §§, 10 kap 3, 6 §§; ny 7 kap 12 §
Ikraft: 2003-07-21
Förarbeten: Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191, EGTL157/1995 s1, EGTL324/2002 s53, EGTL64/2002 s1
CELEX-nr: 31995L0021, 32002L0084, 32002R0417
Ändring, SFS 2004:412
Rubrik: Lag (2004:412) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:88, bet. 2003/04:TU12, rskr. 2003/04:229, EGTL208/2002 s10
CELEX-nr: 32002L0059
Ändring, SFS 2006:1318
Rubrik: Lag (2006:1318) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 10 kap 10 §; ny 10 kap 12 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:209, bet. 2006/07:TU2, rskr. 2006/07:4, EUTL255/2005 s 11
CELEX-nr: 32005L00035
Ändring, SFS 2008:1364
Rubrik: Lag (2008:1364) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap 4, 5, 6, 6 a, 6 b §§, 9 kap 1, 2, 4, 6 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2009:426
Rubrik: Lag (2009:426) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:1228
Rubrik: Lag (2010:1228) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1359
Rubrik: Lag (2010:1359) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 § , 7 kap. 6 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:231, bet. 2010/11:TU4, rskr. 2010/11:34, EUTL131/2009 s57
CELEX-nr: 32009L0016
Ändring, SFS 2010:1558
Rubrik: Lag (2010:1558) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2013:327
Rubrik: Lag (2013:327) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft: 2013-09-03
Förarbeten: Prop. 2012/13:81, bet. 2012/13:CU17, rskr. 2012/13:209
Ändring, SFS 2013:542
Rubrik: Förordning (2013:542) om ikraftträdande av lagen (2013:327) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ikrafttr. av 2013:327
Ändring, SFS 2014:722
Rubrik: Lag (2014:722) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §, 6 kap. 11 §, 7 kap. 10, 11 §§, 11 kap. 3, 5 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:540
Rubrik: Lag (2016:540) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §; ny 11 kap. 2 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Ändring, SFS 2017:724
Rubrik: Lag (2017:724) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft: 2018-02-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:178, bet. 2016/17:CU18, rskr 2016/17:307
Ändring, SFS 2017:1243
Rubrik: Förordning (2017:1243) om ikraftträdande av lagen (2017:724) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ikrafttr. av 2017:724
Ändring, SFS 2018:790
Rubrik: Lag (2018:790) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 8 kap. 10 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1860
Rubrik: Lag (2018:1860) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32
Ändring, SFS 2019:36
Rubrik: Lag (2019:36) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: upph. 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 §§, rubr. närmast före 11 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 17 §§; nuvarande 11 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§ betecknas 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; nya 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 11 kap. 9, 14, 15 §§ sätts närmast före 11 kap. 1, 6, 7 §§
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2021:1023
Rubrik: Lag (2021:1023) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 10 kap. 10, 11 §§
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20