Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:152 · Visa fulltext
Containerlag (1980:152)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Förarbeten: Prop. 1979/80:71, TU 1979/80:19, rskr 1979/80:210
Ändring, SFS 1980:641
Rubrik: Förordning (1980:641) om ikraftträdande av containerlagen (1980:152)
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1984:877
Rubrik: Förordning (1984:877) om tillämpning av 6 § containerlagen (1980:152)
Omfattning: tillämpn. av 6 §
Ikraft: 1985-01-01
Ändring, SFS 1999:408
Rubrik: Lag (1999:408) om ändring i containerlagen (1980:152)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2010:1557
Rubrik: Lag (2010:1557) om ändring i containerlagen (1980:152)
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59