Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:1102 · Visa fulltext
Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Prop. 1979/80:143, LU 1980/81:4, rskr 1980/81:39
Ändring, SFS 1985:92
Rubrik: Lag (1985:92) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1985-04-02
Förarbeten: Prop. 1984/85:99, LU 1984/85:14, rskr 1984/85:122
Ändring, SFS 1987:1014
Rubrik: Lag (1987:1014) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:27, LU 1987/88:10, rskr 1987/88:20
Ändring, SFS 1988:1306
Rubrik: Lag (1988:1306) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 2 kap 37 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:914
Rubrik: Lag (1989:914) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:8, 1989/90:LU7, rskr 1989/90:23
Ändring, SFS 1990:1105
Rubrik: Lag (1990:1105) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:26, 1990/91:LU12, rskr 1990/91:43
Ändring, SFS 1990:1299
Rubrik: Lag (1990:1299) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 2 kap 37 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:160, 1990/91:LU11, rskr 1990/91:42
Ändring, SFS 1992:1210
Rubrik: Lag (1992:1210) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:118, bet. 1992/93:LU24, rskr 1992/93:50
Ändring, SFS 1993:760
Rubrik: Lag (1993:760) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 3 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg. best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:137, bet. 1992/93:LU43, rskr. 1992/93:328
Ändring, SFS 1994:1931
Rubrik: Lag (1994:1931) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 2 kap 37 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:68, bet. 1994/95:LU13, rskr. 1994/95:131
Ändring, SFS 1999:1089
Rubrik: Lag (1999:1089) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 2 kap 9, 15, 16, 34, 42 §§; ny 2 kap 3 a §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:184
Rubrik: Lag (2000:184) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182
Ändring, SFS 2002:353
Rubrik: Lag (2002:353) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237
Ändring, SFS 2005:247
Rubrik: Lag (2005:247) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ny 1 kap 2 a §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:50, bet. 2004/05:LU18, rskr. 2004/05:209
Ändring, SFS 2006:867
Rubrik: Lag (2006:867) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 2 kap 3 a §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2014:540
Rubrik: Lag (2014:540) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 2 kap. 37 §; ny 2 kap. 22 a §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2017:474
Rubrik: Lag (2017:474) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 2 kap. 44 §
Ikraft: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Ändring, SFS 2018:1662
Rubrik: Lag (2018:1662) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 9 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14