Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:100 · Visa fulltext
Sekretesslag (1980:100)
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: Prop. 1979/80:2, KU 1979/80:37, rskr 1979/80:179
Upphävd: 2009-06-30
Ändring, SFS 1980:880
Rubrik: Lag (1980:880) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 7 kap 2, 9 §§, 8 kap 2, 9, 12 §§, 9 kap 1, 9, 20 §§, 16 kap 1 §, 1, 3 p övergångsbest.; ny 9 kap 21 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1980/81:18, KU 1980/81:4, rskr 1980/81:14
Ändring, SFS 1980:1124
Rubrik: Lag (1980:1124) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 8 kap 18 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:25, NU 1980/81:23, rskr 1980/81:112
Ändring, SFS 1981:511
Rubrik: Lag (1981:511) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:164, KU 1980/81:24, rskr 1980/81:363
Ändring, SFS 1981:1261
Rubrik: Lag (1981:1261) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4, 19 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:8, SoU 1981/82:22, rskr 1981/82:91
Ändring, SFS 1982:103
Rubrik: Lag (1982:103) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 20 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:90, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1982:183
Rubrik: Lag (1982:183) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 15 kap 1 §; nya 15 kap 9-13 §§, rubr. närmast före 15 kap 1, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:37, KU 1981/82:21, rskr 1981/82:163
Ändring, SFS 1982:185
Rubrik: Lag (1982:185) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 18 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:41, JuU 1981/82:33, rskr 1981/82:160
Ändring, SFS 1982:447
Rubrik: Lag (1982:447) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 16 §, 9 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:189, KU 1981/82:33, rskr 1981/82:349
Ändring, SFS 1982:454
Rubrik: Lag (1982:454) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 19 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:160, SkU 1981/82:67, rskr 1981/82:369
Ändring, SFS 1982:523
Rubrik: Lag (1982:523) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:164, KU 1981/82:31, rskr 1981/82:409
Ändring, SFS 1982:1105
Rubrik: Lag (1982:1105) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §, 9 kap 17 §; ny 7 kap 25 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:64, KU 1982/83:12, rskr 1982/83:74
Ändring, SFS 1982:1106
Rubrik: Lag (1982:1106) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 7 kap 7 §, 9 kap 4, 8 §§, 14 kap 2 §, 15 kap 8 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1981/82:186, KU 1982/83:12, rskr 1982/83:74
Ändring, SFS 1983:248
Rubrik: Lag (1983:248) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 21 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:85, JuU 1982/83:26, rskr 1982/83:241
Ändring, SFS 1983:498
Rubrik: Lag (1983:498) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:137, KU 1982/83:34, rskr 1982/83:333
Ändring, SFS 1984:7
Rubrik: Lag (1984:7) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 18 §
Ikraft: 1984-02-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:60, NU 1983/84:17, rskr 1983/84:135
Ändring, SFS 1984:316
Rubrik: Lag (1984:316) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 2 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:142, KU 1983/84:29, rskr 1983/84:347
Ändring, SFS 1984:393
Rubrik: Lag (1984:393) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 19 §
Ikraft: 1984-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:111, JuU 1983/84:27, rskr 1983/84:331
Ändring, SFS 1984:403
Rubrik: Lag (1984:403) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 16 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:105, JuU 1983/84:25, rskr 1983/84:332
Ändring, SFS 1984:727
Rubrik: Förordning (1984:727) om ikraftträdande av lagen (1984:393) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ikrafttr. av 1984:393
Ikraft: 1984-10-01
Ändring, SFS 1984:922
Rubrik: Lag (1984:922) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 14 §, 8 kap 9 §, 9 kap 11, 18 §§
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:52, KU 1984/85:15, rskr 1984/85:35
Ändring, SFS 1984:949
Rubrik: Lag (1984:949) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:76, SkU 1984/85:22, rskr 1984/85:70
Ändring, SFS 1984:1141
Rubrik: Lag (1984:1141) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 1985-03-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:2, LU 1984/85:10, rskr 1984/85:99
Ändring, SFS 1985:8
Rubrik: Lag (1985:8) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 17 §
Ikraft: 1985-03-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:19, JuU 1984/85:12, rskr 1984/85:103
Ändring, SFS 1985:272
Rubrik: Lag (1985:272) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 2 §; ny 7 kap 26 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:109, JuU 1984/85:23, rskr 1984/85:216
Ändring, SFS 1985:322
Rubrik: Lag (1985:322) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 7 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:89, SoU 1984/85:13, rskr 1984/85:172
Ändring, SFS 1985:375
Rubrik: Lag (1985:375) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:167, KU 1984/85:33, rskr 1984/85:294
Ändring, SFS 1985:574
Rubrik: Lag (1985:574) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 1985-10-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:157, NU 1984/85:29, rskr 1984/85:405
Ändring, SFS 1985:656
Rubrik: Lag (1985:656) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1985-08-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:133, KU 1984/85:29, rskr 1984/85:396
Ändring, SFS 1985:1055
Rubrik: Lag (1985:1055) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 5 §, 11 kap 2 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:83, KU 1985/86:10, rskr 1985/86:83
Ändring, SFS 1985:1059
Rubrik: Lag (1985:1059) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §; omtryck
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:208, KU 1985/86:7, rskr 1985/86:74
Ändring, SFS 1986:135
Rubrik: Lag (1986:135) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Förs. 1985/86:11, FiU 1985/86:11, rskr 1985/86:109
Ändring, SFS 1986:345
Rubrik: Lag (1986:345) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2, 9 §§
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:117, UbU 1985/86:30, rskr 1985/86:273
Ändring, SFS 1986:443
Rubrik: Lag (1986:443) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 21 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:98, SfU 1985/86:20, rskr 1985/86:301
Ändring, SFS 1986:618
Rubrik: Lag (1986:618) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 2, 19 §§
Ikraft: 1986-09-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:155, LU 1985/86:36, rskr 1985/86:349
Ändring, SFS 1986:976
Rubrik: Lag (1986:976) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4, 11, 18, 25 §§; ny 5 kap 5 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:3, KU 1986/87:9, rskr 1986/87:38
Ändring, SFS 1986:1287
Rubrik: Lag (1986:1287) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1986:1407
Rubrik: Lag (1986:1407) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 19 §
Ikraft: 1987-02-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:2, SoU 1986/87:9, rskr 1986/87:82
Ändring, SFS 1987:520
Rubrik: Lag (1987:520) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 8 kap 10 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:99, KU 1986/87:29, rskr 1986/87:226
Ändring, SFS 1987:699
Rubrik: Lag (1987:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 8 kap 19 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:1002
Rubrik: Lag (1987:1002) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:160, KU 1987/88:6, rskr 1987/88:14
Ändring, SFS 1987:1161
Rubrik: Lag (1987:1161) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §, 7 kap 15 §, 8 kap 10 §, 9 kap 3, 11 §§; ny 7 kap 27 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:41, KU 1987/88:22, rskr 1987/88:51
Ändring, SFS 1988:9
Rubrik: Sekretesslag (1980:100) (1988:9)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1988:90
Rubrik: Lag (1988:90) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 1988-04-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:74, JoU 1987/88:16, rskr 1987/88:130
Ändring, SFS 1988:95
Rubrik: Lag (1988:95) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 12 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:54, FöU 1987/88:4, rskr 1987/88:116
Ändring, SFS 1988:154
Rubrik: Lag (1988:154) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1988-05-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:80, SfU 1987/88:17, rskr 1987/88:160
Ändring, SFS 1988:289
Rubrik: Lag (1988:289) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 17 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:122, JuU 1987/88:34, rskr 1987/88:283
Ändring, SFS 1988:448
Rubrik: Lag (1988:448) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 17 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Ändring, SFS 1988:578
Rubrik: Lag (1988:578) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:161, SoU 1987/88:29, rskr 1987/88:370
Ändring, SFS 1988:689
Rubrik: Lag (1988:689) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 19 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:137, JuU 1987/88:42, rskr 1987/88:320
Ändring, SFS 1988:823
Rubrik: Lag (1988:823) om ändring i lagen (1988:448) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 17 § i 1988:448
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:135, JuU 1987/88:36, rskr 1987/88:403
Ändring, SFS 1988:836
Rubrik: Lag (1988:836) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §, 8 kap 7 §, 9 kap 4 §; ny bil.
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:151, KU 1987/88:36, rskr 1987/88:290
Ändring, SFS 1988:869
Rubrik: Lag (1988:869) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:101, NU 1987/88:39, rskr 1987/88:341
Ändring, SFS 1988:1388
Rubrik: Lag (1988:1388) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 8 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:143, 1988/89:FiU4, rskr 1988/89:30
Ändring, SFS 1988:1450
Rubrik: Lag (1988:1450) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:151, KU 1987/88:36, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1474
Rubrik: Lag (1988:1474) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:5, 1988/89:SoU9, rskr 1988/89:54
Ändring, SFS 1989:16
Rubrik: Lag (1989:16) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 15 §
Ikraft: 1989-06-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:8, 1988/89:LU10, rskr 1988/89:19
Ändring, SFS 1989:44
Rubrik: Lag (1989:44) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 8 §, bil.
Ikraft: 1989-03-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:18, 1988/89:KrU9, rskr 1988/89:97
Ändring, SFS 1989:118
Rubrik: Lag (1989:118) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 15 kap 7 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:66, 1988/89:KU26, rskr 1988/89:134
Ändring, SFS 1989:171
Rubrik: Lag (1989:171) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 9, 21 §§, 15 kap 6, 8, 10 §§; ny 7 kap 28 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:67, 1988/89:KU25, rskr 1988/89:208
Ändring, SFS 1989:174
Rubrik: Förordning (1989:174) om ikraftträdande av lagen (1989:16) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ikrafttr. av 1989:16
Ikraft: 1989-06-01
Ändring, SFS 1989:297
Rubrik: Lag (1989:297) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:123, 1988/89:SoU25, rskr 1988/89:227
Ändring, SFS 1989:361
Rubrik: Lag (1989:361) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 10 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:117, 1988/89:JuU19, rskr 1988/89:259
Ändring, SFS 1989:385
Rubrik: Lag (1989:385) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §, 9 kap 11 §, 14 kap 4 §, 16 kap 1 §; nya 7 kap 29, 30 §§
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:67, 1988/89:131, 1988/89:KU34, rskr 1988/89:286
Ändring, SFS 1989:535
Rubrik: Lag (1989:535) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 14 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:86, 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, rskr 1988/89:325
Ändring, SFS 1989:593
Rubrik: Lag (1989:593) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 7 kap 31 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:134, 1988/89:TU20, rskr 1988/89:308
Ändring, SFS 1989:654
Rubrik: Lag (1989:654) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1989-09-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:124, 1988/89:JuU25, rskr 1988/89:313
Ändring, SFS 1989:713
Rubrik: Lag (1989:713) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 9 kap 22 §; omtryck
Ikraft: 1989-10-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:67, 1988/89:KU38, rskr 1988/89:291
Ändring, SFS 1989:962
Rubrik: Lag (1989:962) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 7, 10 §§
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:6, 1989/90:AU8, rskr 1989/90:71
Ändring, SFS 1990:318
Rubrik: Lag (1990:318) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 12 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:14, 1989/90:SkU17, rskr 1989/90:216
Ändring, SFS 1990:411
Rubrik: Lag (1990:411) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: nuvarande 1 kap 11 § betecknas 1 kap 12 §; ändr. den nya 1 kap 12 §, 6 kap 1 §; ny 1 kap 11 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:155, 1989/90:LU37, rskr 1989/90:298
Ändring, SFS 1990:485
Rubrik: Lag (1990:485) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: nya 7 kap 32 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:119, 1989/90:JuU34, rskr 1989/90:320
Ändring, SFS 1990:716
Rubrik: Lag (1990:716) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 16 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:104, 1989/90:TU23, rskr 1989/90:265
Ändring, SFS 1990:753
Rubrik: Lag (1990:753) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:135, 1989/90:FiU37, rskr 1989/90:343
Ändring, SFS 1990:896
Rubrik: Lag (1990:896) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 8 kap 20 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:70, 1989/90:KrU30, rskr 1989/90:309
Ändring, SFS 1990:1001
Rubrik: Förordning (1990:1001) om ikraftträdande av lagen (1989:361) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ikrafttr. av 1989:361
Ändring, SFS 1990:1345
Rubrik: Lag (1990:1345) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 8 kap 5 §; ny 9 kap 23 §
Ikraft: 1991-02-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:42, 1990/91:NU15, rskr 1990/91:84
Ändring, SFS 1990:1414
Rubrik: Lag (1990:1414) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 2 §
Ikraft: 1991-02-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:11, 1990/91:JuU8, rskr 1990/91:90
Ändring, SFS 1990:1470
Rubrik: Lag (1990:1470) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:14, 1990/91:SoU9, rskr 1990/91:97
Ändring, SFS 1991:19
Rubrik: Lag (1991:19) om ändring i lagen (1990:1345) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 23 § i 1990:1345
Ikraft: 1991-02-01
Förarbeten: 1990/91:NU20, rskr 1990/91:113
Ändring, SFS 1991:188
Rubrik: Lag (1991:188) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 15 kap 9, 11 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:60, 1990/91:KU11, rskr 1990/91:160
Ändring, SFS 1991:213
Rubrik: Lag (1991:213) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 7, 10 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:80, 1990/91:JuU18, rskr 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av 1991:213
Ändring, SFS 1991:426
Rubrik: Lag (1991:426) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 14 kap 2 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:111, 1990/91:KU34, rskr 1990/91:257
Ändring, SFS 1991:434
Rubrik: Lag (1991:434) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:113, 1990/91:AU17, rskr 1990/91:288
Ändring, SFS 1991:437
Rubrik: Lag (1991:437) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:131, 1990/91:JuU28, rskr 1990/91:297
Ändring, SFS 1991:492
Rubrik: Lag (1991:492) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 15 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:575
Rubrik: Lag (1991:575) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 5 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:118, 1990/91:JuU29, rskr 1990/91:298
Ändring, SFS 1991:987
Rubrik: Lag (1991:987) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 1991-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:142, 1990/91:NU37, rskr 1990/91:349
Ändring, SFS 1991:1113
Rubrik: Lag (1991:1113) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:115, 1990/91:UbU17, rskr 1990/91:357
Ändring, SFS 1991:1126
Rubrik: Lag (1991:1126) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:178, 1990/91:UbU18, rskr 1990/91:358
Ändring, SFS 1991:1182
Rubrik: Lag (1991:1182) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:130, 1990/91:JuU33, rskr 1990/91:300
Ändring, SFS 1991:1565
Rubrik: Lag (1991:1565) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 16 kap 1 §, rubr. till 16 kap
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr 1991/92:37
Ändring, SFS 1991:1584
Rubrik: Lag (1991:1584) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 18 §
Ikraft: 1992-04-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:180, 1991/92:FöU1, rskr 1991/92:17
Ändring, SFS 1991:1658
Rubrik: Lag (1991:1658) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1991:1874
Rubrik: Lag (1991:1874) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 2, 3 §§; ny 7 kap 33 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:3, 1991/92:KU11, rskr 1991/92:65
Ändring, SFS 1991:1916
Rubrik: Lag (1991:1916) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:43, 1991/92:SkU7, rskr 1991/92:100
Ändring, SFS 1991:1964
Rubrik: Lag (1991:1964) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2, 19 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:59, 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Ändring, SFS 1991:1991
Rubrik: Lag (1991:1991) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:40, 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1991:2042
Rubrik: Lag (1991:2042) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 22 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:2, 1991/92:JuU4, rskr 1991/92:24
Ändring, SFS 1992:85
Rubrik: Lag (1992:85) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 18 §
Ikraft: 1992-04-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:73, 1991/92:KU23, rskr 1991/92:119
Ändring, SFS 1992:94
Rubrik: Förordning (1992:94) om ikraftträdande av lagen (1991:1584) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ikrafttr. av 1991:1584
Ändring, SFS 1992:319
Rubrik: Lag (1992:319) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:100 (bil.9 p.A 1), 1991/92:UbU8, rskr 1991/92:191
Ändring, SFS 1992:350
Rubrik: Lag (1992:350) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 10 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1992:548
Rubrik: Lag (1992:548) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:113, 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1992:890
Rubrik: Lag (1992:890) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2, 6 §§
Ikraft: 1992-10-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:104, 1991/92:SoU16, rskr 1991/92:224
Ändring, SFS 1992:1070
Rubrik: Lag (1992:1070) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:172, bet. 1992/93:SfU1, rskr 1992/93:9
Ändring, SFS 1992:1474
Rubrik: Lag (1992:1474) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §; omtryck
Ikraft: 1993-01-02
Förarbeten: Prop. 1992/93:89, 1992/93:NU9, 1992/93:NU21, rskr 1992/93:109, 1992/93:112
Ändring, SFS 1992:1475
Rubrik: Förordning (1992:1475) om ikraftträdande av lagen (1992:1474) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1474
Ändring, SFS 1992:1775
Rubrik: Lag (1992:1775) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §, 9 kap 3 §, 16 kap 1 §, bil.
Förarbeten: Prop. 1992/93:120, bet. 1992/93:KU11, rskr 1992/93:77
Ändring, SFS 1993:25
Rubrik: Lag (1993:25) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: upph. 8 kap. 4 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:56, bet. 1992/93:NU17, rskr. 1992/93:144
Ändring, SFS 1993:337
Rubrik: Lag (1993:337) om ändring i lagen (1992:1775) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil., ikrafttr.best. till 1992:1775
Förarbeten: Prop. 1992/93:167, bet. 1992/93:BoU20, rskr. 1992/93:301
Ändring, SFS 1993:392
Rubrik: Lag (1993:392) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 4 §§, övergångsbest. till 1986:345
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Ändring, SFS 1993:437
Rubrik: Lag (1993:437) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 16 §, 12 kap 3 §; ny 5 kap 6 §
Ikraft: 1993-06-03
Förarbeten: Prop. 1992/93:256, bet. 1992/93:KU40, rskr. 1992/93:364
Ändring, SFS 1993:607
Rubrik: Lag (1993:607) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 8 §, 14 kap. 2 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Ändring, SFS 1993:608
Rubrik: Lag (1993:608) om ändring i lagen (1992:1775) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 § i 1992:1775
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Ändring, SFS 1993:609
Rubrik: Lag (1993:609) om ändring i lagen (1993:337) om ändring i lagen (1992:1775) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. i 1992:1775, ändr. i 1993:337
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Ändring, SFS 1993:738
Rubrik: Lag (1993:738) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 25 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:174, bet. 1992/93:BoU21, rskr. 1992/93:365
Ändring, SFS 1993:1280
Rubrik: Lag (1993:1280) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:31, bet. 1993/94:FöU2, rskr. 1993/94:56
Ändring, SFS 1993:1298
Rubrik: Lag (1993:1298) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: nuvarande 1 kap 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 1 kap 10, 11, 12, 13 §§; ändr. den nya 1 kap 12 §, 6 kap 2 §, 7 kap 25 §, 8 kap 10 §, 15 kap 7 §; 1 kap 9 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:48, bet. 1993/94:KU13, rskr. 1993/94:46
Ändring, SFS 1993:1661
Rubrik: Lag (1993:1661) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:75, bet. 1993/94:SoU14, rskr 1993/94:118
Ändring, SFS 1993:1685
Rubrik: Lag (1993:1685) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 8 §, 16 kap 1 §, bil.
Ikraft: 1994-03-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119
Ändring, SFS 1994:86
Rubrik: Lag (1994:86) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 2, 3 §§, 16 kap 1 §; ny 7 kap 34 §
Ikraft: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:107, bet. 1993/94:SoU18, rskr. 1993/94:139
Ändring, SFS 1994:136
Rubrik: Lag (1994:136) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:101, bet. 1993/94:AU9, rskr. 1993/94:182
Ändring, SFS 1994:262
Rubrik: Lag (1994:262) om ändring i lagen (1994:136) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 20 § i 1994:136
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr. 1993/94:257
Ändring, SFS 1994:341
Rubrik: Lag (1994:341) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 7 kap 35 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:123, bet. 1993/94:LU26, rskr. 1993/94:303
Ändring, SFS 1994:425
Rubrik: Lag (1994:425) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 30 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320
Ändring, SFS 1994:443
Rubrik: Lag (1994:443) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 15 kap 7 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:133, bet. 1993/94:JuU24, rskr. 1993/94:319
Ändring, SFS 1994:450
Rubrik: Lag (1994:450) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 8 kap 22 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:197, bet. 1993/94:LU33, rskr. 1993/94:349
Ändring, SFS 1994:595
Rubrik: Lag (1994:595) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 2, 3 §§, 7 kap 2, 4, 11, 12, 15, 21 §§, 9 kap 1, 2, 9 §§, 11 kap 4 §, 14 kap 10 §, 16 kap 1 §; ny 8 kap 21 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:165, 1993/94:151, bet. 1993/94:KU38, 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:382, 1993/94:335
Ändring, SFS 1994:596
Rubrik: Lag (1994:596) om ändring i lagen (1994:136) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:136
Förarbeten: Bet. 1993/94:KU38, rskr. 1993/94:382
Ändring, SFS 1994:694
Rubrik: Lag (1994:694) om ändring i lagen (1993:1298) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 § i 1993:1298
Förarbeten: Prop. 1993/94:188, bet. 1993/94:KU40, rskr. 1993/94:379
Ändring, SFS 1994:864
Rubrik: Lag (1994:864) om ändring i lagen (1994:136) om ändring i sekretesslagen (190:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 21 § i 1994:136
Förarbeten: Bet. 1993/94:SoU35, rskr. 1993/94:451, prop. 1993/94:219, bet. 1993/94:SoU27, rskr. 1993/94:397
Ändring, SFS 1994:959
Rubrik: Lag (1994:959) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:149, bet. 1993/94:SoU26, rskr. 1993/94:410
Ändring, SFS 1994:1045
Rubrik: Lag (1994:1045) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 15 kap 7 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1994:1052
Rubrik: Lag (1994:1052) om ändring i lagen (1993:1298) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 15 kap 7 § i 1993:1298
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU24, 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1994:1384
Rubrik: Lag (1994:1384) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §, 13 kap 4 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:113, bet. 1994/95:KU4, rskr. 1994/95:9
Ändring, SFS 1994:1443
Rubrik: Lag (1994:1443) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 15 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29
Ändring, SFS 1994:1482
Rubrik: Lag (1994:1482) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 5 §, 11 kap 2 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:77, bet. 1994/95:KU3, rskr. 1994/95:7
Ändring, SFS 1994:1541
Rubrik: Lag (1994:1541) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:104, bet. 1994/95:BoU9, rskr. 1994/95:92
Ändring, SFS 1994:1653
Rubrik: Lag (1994:1653) om ändring i lagen (1994:1483) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §
Förarbeten: Bet. 1994/95:KU22, rskr. 1994/95:65
Ändring, SFS 1994:1690
Rubrik: Lag (1994:1690) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 7 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:102, bet. 1994/95:AU4, rskr. 1994/95:123
Ändring, SFS 1994:1695
Rubrik: Lag (1994:1695) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 7 kap 9 §, bil.
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:112, bet. 1994/95:KU18, rskr. 1994/95:128
Ändring, SFS 1994:1739
Rubrik: Lag (1994:1739) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 9 kap 24 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:89, bet. 1994/95:SoU9, rskr. 1994/95:106
Ändring, SFS 1994:2005
Rubrik: Lag (1994:2005) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95:NU12, rskr. 1994/95:164
Ändring, SFS 1994:2069
Rubrik: Lag (1994:2069) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 12 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1995:490
Rubrik: Lag (1995:490) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §; ny 8 kap 23 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:196, bet. 1994/95:KU46, rskr. 1994/95:326
Ändring, SFS 1995:532
Rubrik: Lag (1995:532) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 12 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:152, bet. 1994/95:NU23, rskr. 1994/95:315
Ändring, SFS 1995:607
Rubrik: Lag (1995:607) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:200, bet. 1994/95:FiU24, rskr. 1994/95:368
Ändring, SFS 1995:789
Rubrik: Lag (1995:789) om ändring i lagen (1994:2005) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §, ikrafttr.best. till 1994:2005
Förarbeten: Prop. 1994/95:184, bet. 1994/95:NU24, rskr. 1994/95:392
Ändring, SFS 1995:904
Rubrik: Lag (1995:904) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:219, bet. 1994/95:BoU20, rskr. 1994/95:427
Ändring, SFS 1995:1319
Rubrik: Lag (1995:1319) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:23, bet. 1995/96:SoU7, rskr. 1995/96:64
Ändring, SFS 1995:1371
Rubrik: Lag (1995:1371) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 19 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:56, bet. 1995/96:SkU14, rskr. 1995/96:73
Ändring, SFS 1995:1410
Rubrik: Lag (1995:1410) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1995:1508
Rubrik: Lag (1995:1508) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1996-02-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:85, bet. 1995/96:JuU11, rskr. 1995/96:125
Ändring, SFS 1995:1593
Rubrik: Lag (1995:1593) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 9 kap 25 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:60, bet. 1995/96:NU7, rskr. 1995/96:83
Ändring, SFS 1996:141
Rubrik: Lag (1996:141) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:117, bet. 1995/96:SoU12, rskr. 1995/96:170
Ändring, SFS 1996:155
Rubrik: Lag (1996:155) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 9, 11, 15, 31 §§, 9 kap 1, 5, 11, 16, 21 §§, bil.; ny 7 kap 36 §
Ikraft: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:127, bet. 1995/96:KU24, rskr. 1995/96:181
Ändring, SFS 1996:419
Rubrik: Lag (1996:419) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:178, bet. 1995/96:JuU22, rskr. 1995/96:250
Ändring, SFS 1996:628
Rubrik: Lag (1996:628) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 17 §, 9 kap 17 §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:129, bet. 1995/96:JuU19, rskr. 1995/96:232
Ändring, SFS 1996:1007
Rubrik: Lag (1996:1007) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:216, bet. 1996/97:NU5, rskr. 1996/97:11
Ändring, SFS 1996:1017
Rubrik: Lag (1996:1017) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 5 kap 1 §, 9 kap 23 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:215, bet. 1996/97:NU4, rskr. 1996/97:10
Ändring, SFS 1996:1117
Rubrik: Lag (1996:1117) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: upph. 9 kap 25 §; ny 8 kap 24 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:23, bet. 1996/97:KU6, rskr. 1996/97:31
Ändring, SFS 1996:1133
Rubrik: Lag (1996:1133) om ändring i sekretesslagen
Omfattning: ändr. 9 kap 8 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:218, bet. 1996/97:TU6, rskr. 1996/97:34
Ändring, SFS 1996:1181
Rubrik: Lag (1996:1181) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:37, bet. 1996/97:BoU3, rskr. 1996/97:61
Ändring, SFS 1996:1468
Rubrik: Lag (1996:1468) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 14 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöI1, rskr. 1996/97:109
Ändring, SFS 1996:1531
Rubrik: Lag (1996:1531) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Bet. 1996/97:KU2, rskr. 1996/97:75
Ändring, SFS 1996:1586
Rubrik: Lag (1996:1586) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: upph. 1996:1133; ändr. 9 kap 8 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Bet. 1996/97:KU7, rskr. 1996/97:118
Ändring, SFS 1997:194
Rubrik: Lag (1997:194) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 15 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:91, bet. 1996/97:SoU15, rskr. 1996/97:192
Ändring, SFS 1997:299
Rubrik: Lag (1997:299) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 11 §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:97, bet. 1996/97:KU18, rskr. 1996/97:207
Ändring, SFS 1997:318
Rubrik: Lag (1997:318) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:124, bet. 1996/97:SoU18, rskr. 1996/97:264
Ändring, SFS 1997:380
Rubrik: Lag (1997:380) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 21 §, ny 8 kap 25 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:104, bet. 1996/97:LU21, rskr. 1996/97:259
Ändring, SFS 1997:434
Rubrik: Lag (1997:434) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 14 §
Ikraft: 1997-10-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:87, bet. 1996/97:SfU16, rskr. 1996/97:248
Ändring, SFS 1997:459
Rubrik: Lag (1997:459) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 1997:522
Rubrik: Lag (1997:522) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:672
Rubrik: Förordning (1997:672) om ikraftträdande av lagen (1997:434) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ikrafttr. av 1997:434
Ändring, SFS 1997:737
Rubrik: Lag (1997:737) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §; ny 7 kap 37 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:115, bet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10
Ändring, SFS 1997:738
Rubrik: Lag (1997:738) om ändring i lagen (1997:318) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 § i 1997:318
Förarbeten: Prop. 1996/97:115, bet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10
Ändring, SFS 1997:794
Rubrik: Lag (1997:794) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 8 kap 26 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:155, bet. 1997/98:SfU3, rskr. 1997/98:25
Ändring, SFS 1997:958
Rubrik: Lag (1997:958) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:142, bet. 1997/98:KU2, rskr. 1997/98:17
Ändring, SFS 1997:991
Rubrik: Lag (1997:991) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 15 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 1997:1026
Rubrik: Lag (1997:1026) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 17 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU10, rskr. 1997/98:70
Ändring, SFS 1997:1059
Rubrik: Lag (1997:1059) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 17 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:11, bet. 1997/98:SkU8, rskr. 1997/98:74
Ändring, SFS 1997:1213
Rubrik: Lag (1997:1213) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §, ny 7 kap 38 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:6, bet. 1997/98:UbU5, rskr. 1997/98:107
Ändring, SFS 1997:1214
Rubrik: Lag (1997:1214) om ändring i lagen (1997:737) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 § i 1997:737
Förarbeten: Prop. 1997/98:6, bet. 1997/98:UbU5, rskr. 1997/98:107
Ändring, SFS 1998:152
Rubrik: Lag (1998:152) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 32 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:64, bet. 1997/98:JuU14, rskr. 1997/98:170
Ändring, SFS 1998:205
Rubrik: Lag (1998:205) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 16 §, 9 kap 6, 7 §§, 14 kap 3 §, 15 kap 11 §; ny 15 kap 14 §
Ikraft: 1998-10-24 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:44, bet. 1997/98:KU18, rskr. 1997/98:180
Ändring, SFS 1998:264
Rubrik: Lag (1998:264) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:71, bet. 1997/98:FiU21, rskr. 1997/98:203
Ändring, SFS 1998:496
Rubrik: Lag (1998:496) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 31 §, bil.
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:63, bet. 1997/98:TU9, rskr. 1997/98:192
Ändring, SFS 1998:614
Rubrik: Lag (1998:614) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4, 19 §§, 16 kap 1 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Ändring, SFS 1998:624
Rubrik: Lag (1998:624) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1, 5 §§, 7 kap 17, 18 §§, 9 kap 17 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276
Ändring, SFS 1998:650
Rubrik: Lag (1998:650) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 17 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:130, bet. 1997/98:NU9, rskr. 1997/98:309
Ändring, SFS 1998:686
Rubrik: Lag (1998:686) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §; ny 9 kap 25 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315
Ändring, SFS 1998:709
Rubrik: Lag (1998:709) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:152, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315
Ändring, SFS 1998:776
Rubrik: Lag (1998:776) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 1997/98:62, bet. 1997/98:AU11, rskr. 1997/98:204
Ändring, SFS 1998:857
Rubrik: Lag (1998:857) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:113, bet. 1997/98:SoU24, rskr. 1997/98:307
Ändring, SFS 1998:936
Rubrik: Lag (1998:936) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 12 §
Ikraft: 1998-10-24
Förarbeten: Prop. 1997/98:80, bet. 1997/98:FöU9, rskr. 1997/98:239
Ändring, SFS 1998:1215
Rubrik: Lag (1998:1215) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:57, bet. 1997/98:SoU19, rskr. 1997/98:223
Ändring, SFS 1998:1417
Rubrik: Lag (1998:1417) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 23 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:164, bet. 1998/99:KU8, rskr. 1998/99:11
Ändring, SFS 1998:1440
Rubrik: Lag (1998:1440) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 6 §, 9 kap 16, 17 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Ändring, SFS 1998:1441
Rubrik: Lag (1998:1441) om ändring i lagen (1998:624) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 17 § i 1998:624
Förarbeten: Bet. 1998/99:KU4, rskr. 1998/99:2
Ändring, SFS 1998:1657
Rubrik: Lag (1998:1657) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1998:1658
Rubrik: Lag (1998:1658) om ändring i lagen (1998:614) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 § i 1998:614
Förarbeten: Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1998:1686
Rubrik: Lag (1998:1686) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1998:1740
Omfattning: ikrafttr. av 1998:776
Ändring, SFS 1999:33
Rubrik: Lag (1999:33) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 9 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:22, bet. 1998/99:KU9, rskr. 1998/99:120
Ändring, SFS 1999:77
Rubrik: Förordning (1999:77) om ikraftträdande av lagen (1998:624) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ikrafttr. av 1998:624 i övrigt
Ikraft: 1999-04-01
Ändring, SFS 1999:93
Rubrik: Lag (1999:93) om ändring i lagen (1998:624) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 1 p ikrafttr.best. till 1998:624
Förarbeten: Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145
Ändring, SFS 1999:94
Rubrik: Lag (1999:94) om ändring i lagen (1998:1441) om ändring i lagen (1998:624) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 17 § i 1998:1441
Förarbeten: Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145
Ändring, SFS 1999:121
Rubrik: Lag (1999:121) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 17 §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:151
Rubrik: Lag (1999:151) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraft: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:179, bet. 1998/99:AU4, rskr. 1998/99:140
Ändring, SFS 1999:254
Rubrik: Lag (1999:254) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1999-06-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 1999:301
Rubrik: Lag (1999:301) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: upph. 1 kap 11 §, 7 kap 33 §; ändr. 1 kap 8 §, 7 kap 15 §, 9 kap 1 §, 13 kap 4 §, 14 kap 2, 3 §§, 16 kap 1 §, bil.
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 1999:327
Rubrik: Lag (1999:327) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:54, bet. 1998/99:KU29, rskr. 1998/99:193
Ändring, SFS 1999:328
Rubrik: Lag (1999:328) om ändring i lagen (1999:301) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 15 § i 1999:301
Förarbeten: Bet. 1998/99:KU29, rskr. 1998/99:193
Ändring, SFS 1999:333
Rubrik: Lag (1999:333) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §; ny 7 kap 39 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:71, bet. 1998/99:SoU13, rskr. 1998/99:208
Ändring, SFS 1999:354
Rubrik: Lag (1999:354) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §; ny 7 kap 40 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:72, bet. 1998/99:JuU25, rskr. 1998/99:213
Ändring, SFS 1999:388
Rubrik: Lag (1999:388) om ändring i sekretesslagen (1999:388)
Omfattning: ändr. 8 kap 18 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:64, bet. 1998/99:FöU6, rskr. 1998/99:219
Ändring, SFS 1999:407
Rubrik: Lag (1999:407) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 17 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:575
Rubrik: Lag (1999:575) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:72, 1998/99:92, bet. 1998/99:TU12, rskr. 1998/99:238, 1998/99:239
Ändring, SFS 1999:958
Rubrik: Lag (1999:958) om ändring i lagen (1999:301) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 13 kap 4 § i 1999:301
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 1999:989
Rubrik: Lag (1999:989) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 6 §, 16 kap 1 §; ny 9 kap 26 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:140, bet. 1999/2000:KU4, rskr. 1999/2000:44
Ändring, SFS 1999:1045
Rubrik: Lag (1999:1045) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 15 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:133, bet. 1999/2000:JuU2, rskr. 1999/2000:49
Ändring, SFS 1999:1077
Rubrik: Lag (1999:1077) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:107, bet. 1999/2000:KrU3, rskr. 1999/2000:52
Ändring, SFS 1999:1174
Rubrik: Lag (1999:1174) om ändring i lagen (1999:301) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil. i 1999:301
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KrU3, rskr. 1999/2000:52
Ändring, SFS 2000:87
Rubrik: Lag (2000:87) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 8 kap 27 §
Ikraft: 2000-04-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:35, bet. 1999/2000:KU14, rskr. 1999/2000:134
Ändring, SFS 2000:89
Rubrik: Lag (2000:89) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §; ny 8 kap 4 §
Ikraft: 2000-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:144, bet. 1999/2000:NU8, rskr. 1999/2000:131
Ändring, SFS 2000:144
Rubrik: Lag (2000:144) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 9 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Ändring, SFS 2000:146
Rubrik: Lag (2000:146) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §, 7 kap 19 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:27, bet. 1999/2000:JuU9, rskr. 1999/2000:150
Ändring, SFS 2000:165
Rubrik: Lag (2000:165) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 15 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 2000-06-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:32, bet. 1999/2000:AU5, rskr. 1999/2000:149
Ändring, SFS 2000:201
Rubrik: Lag (2000:201) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 23 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181
Ändring, SFS 2000:290
Rubrik: Lag (2000:290) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 17, 18 §§, 9 kap 17 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:67, bet. 1999/2000:JuU18, rskr. 1999/2000:201
Ändring, SFS 2000:293
Rubrik: Lag (2000:293) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 7 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:43, bet. 1999/2000:SfU9, rskr. 1999/2000:159
Ändring, SFS 2000:373
Rubrik: Lag (2000:373) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §; ny 7 kap 41 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Ändring, SFS 2000:416
Rubrik: Lag (2000:416) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 14 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Bet. 1999/2000:SfU12, rskr. 1999/2000:236
Ändring, SFS 2000:417
Rubrik: Lag (2000:417) om ändring i lagen (2000:293) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: upph. 2000:293
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Bet. 1999/2000:SfU12, rskr. 1999/2000:236
Ändring, SFS 2000:443
Rubrik: Lag (2000:443) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5, 19 §§, 9 kap 12 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:94, bet. 1999/2000:FiU26, rskr. 1999/2000:206, EGTL322/1977 s30, EGTL204/1998 s29
CELEX-nr: 31977L0780 31998L0033
Ändring, SFS 2000:576
Rubrik: Lag (2000:576) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 16 kap 1 §; ny 5 kap 7 §
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Ändring, SFS 2000:597
Rubrik: Lag (2000:597) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253
Ändring, SFS 2000:834
Rubrik: Lag (2000:834) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:117, bet. 2000/01:TU3, rskr. 2000/01:13
Ändring, SFS 2000:1099
Rubrik: Lag (2000:1099) om ändring i lagen (2000:201) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 23 § i 2000:201
Förarbeten: Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48
Ändring, SFS 2000:1221
Rubrik: Lag (2000:1221) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 5 kap 1 §, 8 kap 5 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48
Ändring, SFS 2000:1285
Rubrik: Lag (2000:1285) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:12 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU6, 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2001:86
Rubrik: Lag (2001:86) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 17 §, 9 kap 17 §
Ikraft: 2001-04-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:54, bet. 2000/01:SkU21, rskr. 2000/01:146
Ändring, SFS 2001:101
Rubrik: Lag (2001:101) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 2001-04-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:27, bet. 2000/01:FiU15, rskr. 2000/01:151
Ändring, SFS 2001:207
Rubrik: Lag (2001:207) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 19 §§, 14 kap 10 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2001:354
Rubrik: Lag (2001:354) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 17 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:109, bet. 2000/01:KU17, rskr. 2000/01:235
Ändring, SFS 2001:385
Rubrik: Lag (2001:385) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 14 §
Ikraft: 2001-12-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223
Ändring, SFS 2001:460
Rubrik: Lag (2001:460) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:500
Rubrik: Lag (2001:500) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2001/01:81, bet. 2000/01:SoU17, rskr. 2000/01:258
Ändring, SFS 2001:511
Rubrik: Lag (2001:511) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:107, bet. 2000/01:UbU18, rskr. 2000/01:228
Ändring, SFS 2001:565
Rubrik: Lag (2001:565) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §, 7 kap 18 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2001:1134
Rubrik: Lag (2001:1134) om ändring i lagen (2001:460) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:460
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:JuU1, rskr. 2001/02:78
Ändring, SFS 2001:1149
Rubrik: Lag (2001:1149) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 10 §, bil.
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:129, bet. 2001/02:KU3, rskr. 2001/02:18
Ändring, SFS 2001:1307
Rubrik: Lag (2001:1307) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraft: 2002-03-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Ändring, SFS 2002:47
Rubrik: Lag (2002:47) om ändring i lagen (2001:1149) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil., ikrafttr.best till 2001:1149
Ikraft: 2002-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:38, bet. 2001/02:SoU5, rskr. 2001/02:144
Ändring, SFS 2002:48
Rubrik: Lag (2002:48) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:38, bet. 2001/02:SoU5, rskr. 2001/02:144
Ändring, SFS 2002:111
Rubrik: Lag (2002:111) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 4 kap 4 §
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:69, bet. 2001/02:NU11, rskr. 2001/02:171
Ändring, SFS 2002:164
Rubrik: Lag (2002:164) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 26 §
Ikraft: 2002-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194
Ändring, SFS 2002:194
Rubrik: Lag (2002:194) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Ändring, SFS 2002:254
Rubrik: Lag (2002:254) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:89, bet. 2001/02:SoU16, rskr. 2001/02:227
Ändring, SFS 2002:296
Rubrik: Lag (2002:296) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 20 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:97, bet. 2001/02:AU6, rskr. 2001/02:222
Ändring, SFS 2002:299
Rubrik: Lag (2002:299) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 7 kap 42 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:44, bet. 2001/02:SoU9, rskr. 2001/02:254
Ändring, SFS 2002:342
Rubrik: Lag (2002:342) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:88, bet. 2001/02:Ju17 rskr. 2001/02:224
Ändring, SFS 2002:405
Rubrik: Lag (2002:405) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2002:446
Rubrik: Lag (2002:446) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 7 kap 44 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:126, bet. 2001/02:JuU26, rskr. 2001/02:269
Ändring, SFS 2002:451
Rubrik: Lag (2002:451) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-09-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:163, bet. 2001/02:SoU21, rskr. 2001/02:263
Ändring, SFS 2002:456
Rubrik: Lag (2002:456) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 7 kap 43 §
Ikraft: 2002-06-30
Förarbeten: Prop. 2001/02:108, bet. 2001/02:TU12, rskr. 2001/02:279, EGTL157/1995 s1, EGTL184/1998 s40, EGTL14/2000 s29
CELEX-nr: 31995L0021, 31998L0042, 31999L0095
Ändring, SFS 2002:576
Rubrik: Lag (2002:576) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003-05-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280
Ändring, SFS 2002:591
Rubrik: Lag (2002:591) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: nya 4 kap 5 §, 9 kap 27 §
Ikraft: 2002-08-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:167, bet. 2001/02:NU16, rskr. 2001/02:318
Ändring, SFS 2002:593
Rubrik: Lag (2002:593) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:142, bet. 2001/02:FiU12, rskr. 2001/02:324
Ändring, SFS 2002:1027
Rubrik: Förordning (2002:1027) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §, 16 kap 1 §; ny 8 kap 28 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190 bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2002:1104
Rubrik: Lag (2002:1104) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, utg.omr. 15, bet. 2002/03:UbU2, rskr. 2002/03:63
Ändring, SFS 2002:1123
Rubrik: Lag (2002:1123) om ändring i lagen (2002:576) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil., ikrafttr.best. till 2002:576
Ikraft: 2003-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:191, bet. 2002/03:KU13, 2002/03:38
Ändring, SFS 2002:1124
Rubrik: Lag (2002:1124) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1, 2 §§, 7 kap 14 §, 8 kap 21 §, 9 kap 1, 2, 17, 18, 21 §§, 14 kap 2, 10 §§
Ikraft: 2003-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:191, bet. 2002/03:KU13, 2002/03:38
Ändring, SFS 2003:14
Rubrik: Lag (2003:14) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 9 kap 28 §
Ikraft: 2003-03-01
Förarbeten: Bet. 2002/03:KU14, rskr. 2002/03:91
Ändring, SFS 2003:116
Rubrik: Lag (2003:116) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 8 kap 29 §
Ikraft: 2003-05-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133
Ändring, SFS 2003:158
Rubrik: Lag (2003:158) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148
Ändring, SFS 2003:182
Rubrik: Lag (2003:182) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Bet. 2002/03:KU15, rskr. 2002/03:130
Ändring, SFS 2003:259
Rubrik: Lag (2003:259) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 22 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:57, bet. 2002/03:LU15, rskr. 2002/03:170
Ändring, SFS 2003:317
Rubrik: Lag (2003:317) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207
Ändring, SFS 2003:351
Rubrik: Lag (2003:351) om ändring i lagen (2003:182) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: upph. 16 kap 1 § i 2003:182
Förarbeten: Bet. 2002/03:KU34, rskr. 2002/03:197
Ändring, SFS 2003:352
Rubrik: Lag (2003:352) om ändring i lagen (2002:1027) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 § i 2002:1027
Förarbeten: Bet. 2002/03:KU34, rskr. 2002/03:197
Ändring, SFS 2003:370
Rubrik: Lag (2003:370) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 43 §
Ikraft: 2003-07-21
Förarbeten: Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191
Ändring, SFS 2003:392
Rubrik: Lag (2003:392) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 2003-07-25
Förarbeten: Prop. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228
Ändring, SFS 2003:461
Rubrik: Lag (2003:461) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 12; ny 9 kap 29 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2003:651
Rubrik: Lag (2003:651) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 1, 17 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:779
Rubrik: Lag (2003:779) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 9 kap 30 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24
Ändring, SFS 2003:1147
Rubrik: Lag (2003:1147) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 6 §
Ikraft: 2004-10-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:74, bet. 2003/04:JuU2, rskr. 2003/04:14
Ändring, SFS 2003:1161
Rubrik: Lag (2003:1161) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §, 7 kap 41 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2003:1175
Rubrik: Lag (2003:1175) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:4, bet. 2003/04:JuU10, rskr. 2003/04:110
Ändring, SFS 2004:80
Rubrik: Lag (2004:80) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §
Ikraft: 2004-03-01
Förarbeten: Prop. 2003/03:58, bet: 2003/04:TU7, rskr. 2003/04:144
Ändring, SFS 2004:101
Rubrik: Lag (2004:101) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 11 §
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Bet. 2003/04:KU8, rskr. 2003/04:137
Ändring, SFS 2004:175
Rubrik: Lag (2004:175) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2 §§, 14 kap 2 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2004:303
Rubrik: Lag (2004:303) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5, 8 §§, 16 kap 1 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Ändring, SFS 2004:454
Rubrik: Lag (2004:454) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241
Ändring, SFS 2004:507
Rubrik: Lag (2004:507) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §, 7 kap 11, 14, 15, 30 §§, 9 kap 16, 17 §§, 12 kap 2 §, 14 kap 10 §, bil.; nya 7 kap 45, 46 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:93, bet. 2003/04:KU17, rskr. 2003/04:256
Ändring, SFS 2004:508
Rubrik: Lag (2004:508) om ändring i lagen (2004:175) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 2 § i 2004:175
Förarbeten: Prop. 2003/04:93, bet. 2003/04:KU17, rskr. 2003/04:256
Ändring, SFS 2004:509
Rubrik: Lag (2004:509) om ändring i lagen (2004:303) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 § i 2004:303
Förarbeten: Prop. 2003/04:93, bet. 2003/04:KU17, rskr. 2003/04:256
Ändring, SFS 2004:631
Rubrik: Lag (2004:631) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §, 14 kap 10 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:145, bet. 2003/04:SkU35, rskr. 2003/04:265
Ändring, SFS 2004:765
Rubrik: Lag (2004:765) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 29 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10
Ändring, SFS 2004:786
Rubrik: Lag (2004:786) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 7, 10 §§, 9 kap 25 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:999
Rubrik: Lag (2004:999) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §; ny 5 kap 8 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU3, rskr. 2004/05:45
Ändring, SFS 2004:1099
Rubrik: Lag (2004:1099) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 18 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:10, bet. 2004/05:TU5, rskr. 2004/05:40
Ändring, SFS 2004:1203
Rubrik: Lag (2004:1203) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 29 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:18, bet. 2004/05:MJU5, rskr. 2004/05:43
Ändring, SFS 2004:1246
Rubrik: Lag (2004:1246) om ändring i lagen (2004:786) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 § i 2004:786
Förarbeten: Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111
Ändring, SFS 2004:1263
Rubrik: Lag (2004:1263) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97
Ändring, SFS 2004:1348
Rubrik: Lag (2004:1348) om ändring i lagen (2004:631) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1 § i 2004:631, ikrafttr.best. till 2004:631; ny övergångsbest. till 2004:631
Förarbeten: Prop. 2004/05:21 och 2004/05:25, bet. 2004/05:SkU18, rskr. 2004/05:134
Ändring, SFS 2005:37
Rubrik: Lag (2005:37) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 26 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 2005-02-12
Förarbeten: Prop. 2004/05:83, bet. 2004/05:KU21, rskr. 2004/05:157
Ändring, SFS 2005:74
Rubrik: Lag (2005:74) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 10 §
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:41, bet. 2004/05:JuU10, rskr. 2004/05:159
Ändring, SFS 2005:127
Rubrik: Lag (2005:127) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:39, bet. 2004/05:SoU12, rskr. 2004/05:165
Ändring, SFS 2005:183
Rubrik: Lag (2005:183) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 12 kap 1 §; ny 14 kap 11 §
Ikraft: 2005-05-15
Förarbeten: Prop. 2004/05:65, bet. 2004/05:MJU11, rskr. 2004/05:193, EUTL41/2003 s26
CELEX-nr: 32003L0004
Ändring, SFS 2005:341
Rubrik: Lag (2005:341) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.; ny 7 kap 47 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:84, bet. 2004/05:SoU17, rskr. 2004/05:241
Ändring, SFS 2005:483
Rubrik: Lag (2005:483) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 21 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:147, bet. 2004/05:AU7, rskr. 2004/05:267
Ändring, SFS 2005:485
Rubrik: Lag (2005:485) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 5 kap 1 §, 8 kap 5 §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:142 och 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275
Ändring, SFS 2005:657
Rubrik: Lag (2005:657) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 19 §
Ikraft: 2005-10-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:119, bet. 2004/05:JuU27, rskr. 2004/05:290
Ändring, SFS 2005:699
Rubrik: Lag (2005:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 12 kap 3 §, 15 kap 7 §, 16 kap 1 §; ny 7 kap 48 §
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2005:788
Rubrik: Lag (2005:788) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 1, 17 §§
Ikraft: 2005-12-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:164, bet. 2005/06:SkU3, rskr. 2005/06:12
Ändring, SFS 2005:838
Rubrik: Lag (2005:838) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §; ny 7 kap 49 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33
Ändring, SFS 2005:839
Rubrik: Lag (2005:839) om ändring i lagen (2005:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 § i 2005:699
Förarbeten: Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33
Ändring, SFS 2005:977
Rubrik: Lag (2005:977) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 21 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2005:1145
Rubrik: Lag (2005:1145) om ändring i lagen (2005:341) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil., ikrafttr.- och övergångsbest. i 2005:341
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:3, bet. 2005/06:KrU5, rskr. 2005/06:98
Ändring, SFS 2006:17
Rubrik: Lag (2006:17) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2006-02-07 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2005/06:KU22, rskr. 2005/06:138
Ändring, SFS 2006:49
Rubrik: Lag (2006:49) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 23 §
Ikraft: 2006-11-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:35, bet. 2005/06:JuU8, rskr. 2005/06:145
Ändring, SFS 2006:68
Rubrik: Lag (2006:68) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:38, bet. 2005/06:UbU4, rskr. 2005/06:149
Ändring, SFS 2006:267
Rubrik: Lag (2006:267) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:51, bet. 2005/06:FöU3, rskr. 2005/06:170
Ändring, SFS 2006:341
Rubrik: Lag (2006:341) om ändring i lagen (2006:267) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 2 § i 2006:267
Förarbeten: Prop. 2005/06:76, bet. 2005/06:MJU21, rskr. 2005/06:212
Ändring, SFS 2006:353
Rubrik: Lag (2006:353) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219
Ändring, SFS 2006:388
Rubrik: Lag (2006:388) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:113, bet. 2005/06:JuU29, rskr. 2005/06:225
Ändring, SFS 2006:422
Rubrik: Lag (2006:422) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:89, bet. 2005/06:SkU25, rskr. 2005/06:205, EUTL196/2003 s7
CELEX-nr: 32003R1383
Ändring, SFS 2006:445
Rubrik: Lag (2006:445) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 9 kap 31 §
Ikraft: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:129, bet. 2005/06:SfU14, rskr. 2005/06:280
Ändring, SFS 2006:452
Rubrik: Lag (2006:452) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:140, bet. 2005/06:LU29, rskr. 2005/06:276, EUTL142/2004 s12
CELEX-nr: 32004L0025
Ändring, SFS 2006:461
Rubrik: Lag (2006:461) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 15 §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309
Ändring, SFS 2006:514
Rubrik: Lag (2006:514) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: nya 5 kap 9 §, 7 kap 50 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:138, bet. 2005/06:JuU36, rskr. 2005/06:297
Ändring, SFS 2006:577
Rubrik: Lag (2006:577) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349
Ändring, SFS 2006:630
Rubrik: Lag (2006:630) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 14 §, 8 kap 23 §
Ikraft: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Ändring, SFS 2006:697
Rubrik: Lag (2006:697) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 35 §, 8 kap 19, §, 9 kap 17, 19 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg. best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2006:748
Rubrik: Lag (2006:748) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 35 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2006:801
Rubrik: Lag (2006:801) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 1 kap 9 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:162, bet. 2005/06:KU36, rskr. 2005/06:340
Ändring, SFS 2006:854
Rubrik: Lag (2006:854) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: nuvarande 7 kap 1 §, betecknas 7 kap 1 c §; ändr. 7 kap 2, 3, 6, 9, 36 §§, 12 kap 1 §, 13 kap 6 §, 14 kap 2, 3, 10 §§; nya 7 kap 1, 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:161, bet. 2005/06:KU35, rskr. 2005/06:336
Ändring, SFS 2006:855
Rubrik: Lag (2006:855) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 7 kap 51 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:156, bet. 2005/06:KU35, rskr. 2005/06:336
Ändring, SFS 2006:856
Rubrik: Lag (2006:856) om ändring i lagen (2005:839) om ändring i lagen (2005:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 § i 2005:839, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2005:699
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:138, 156 och 161, bet. 2005/06:KU35, rskr. 2005/06:336
Ändring, SFS 2006:857
Rubrik: Lag (2006:857) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:129 och 133, bet. 2005/06:KU35, rskr. 2005/06:336
Ändring, SFS 2006:858
Rubrik: Lag (2006:858) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:149 och 161, bet. 2005/06:KU35, rskr. 2005/06:336
Ändring, SFS 2006:941
Rubrik: Lag (2006:941) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 5 kap 10 §
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:149, bet. 2005/06:JuU31, rskr. 2005/06:298
Ändring, SFS 2006:1214
Rubrik: Lag (2006:1214) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:212, bet. 2006/07:FöU2, rskr. 2006/07:2
Ändring, SFS 2006:1450
Rubrik: Lag (2006:1450) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:17, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Ändring, SFS 2007:145
Rubrik: Lag (2007:145) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 2007-05-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:41, bet. 2006/07:FiU15, rskr. 2006/07:130
Ändring, SFS 2007:243
Rubrik: Lag (2007:243) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 2 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Ändring, SFS 2007:325
Rubrik: Lag (2007:325) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178
Ändring, SFS 2007:342
Rubrik: Lag (2007:342) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 23 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Framst. 2006/07:RR1, bet. 2006/07:KU21, rskr. 2006/07:172
Ändring, SFS 2007:474
Rubrik: Lag (2007:474) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 8 kap 30 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:91, bet. 2006/07:UbU16, rskr. 2006/07:164
Ändring, SFS 2007:494
Rubrik: Lag (2007:494) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: nya 4 kap 6 §, 7 kap 52 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:110, bet. 2006/07:TU13, rskr. 2006/07:199, EUTL167/2003 s23, EUTL143/2004 s76
CELEX-nr: 32003L0042, 32004L0036
Ändring, SFS 2007:531
Rubrik: Lag (2007:531) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 2007-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2007:593
Rubrik: Lag (2007:593) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §, 14 kap 10 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:99, 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18, rskr. 2006/07:182, EUTL196/2003 s7
CELEX-nr: 32003R1383
Ändring, SFS 2007:608
Rubrik: Lag (2007:608) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:108, bet. 2006/07:SoU14, rskr. 2006/07:213
Ändring, SFS 2007:628
Rubrik: Lag (2007:628) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 14 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222
Ändring, SFS 2007:645
Rubrik: Lag (2007:645) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 5 kap 11 §
Ikraft: 2007-07-15
Förarbeten: Bet. 2006/07:KU26, rskr. 2006/07:225
Ändring, SFS 2007:665
Rubrik: Lag (2007:665) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 9 kap 32 §
Ikraft: 2007-10-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:63, bet. 2006/07:FöU10, rskr. 2006/07:226
Ändring, SFS 2007:983
Rubrik: Lag (2007:983) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §, rubr. till 11 kap; ny 11 kap 6 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:178, 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11
Ändring, SFS 2007:1096
Rubrik: Lag (2007:1096) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 8 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31
Ändring, SFS 2007:1127
Rubrik: Lag (2007:1127) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 c §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:2, bet. 2007/08:SoU6, rskr. 2007/08:35
Ändring, SFS 2007:1210
Rubrik: Lag (2007:1210) om ändring i lagen (2007:983) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 § i 2007:983
Förarbeten: Bet. 2007/08KU8, rskr. 2007/08:46
Ändring, SFS 2007:1211
Rubrik: Lag (2007:1211) om ändring i lagen (2007:325) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. i 2007:325 utgår
Förarbeten: Bet. 2007/08:KU8, rskr. 2007/08:46
Ändring, SFS 2007:1212
Rubrik: Lag (2007:1212) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Bet. 2007/08:KU8, rskr. 2007/08:46
Ändring, SFS 2007:1311
Rubrik: Lag (2007:1311) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52
Ändring, SFS 2007:1339
Rubrik: Lag (2007:1339) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2, rskr. 2007/08:71
Ändring, SFS 2007:1353
Rubrik: Lag (2007:1353) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 11 §, ikrafttr. till 2007:645
Ikraft: 2007-12-31
Förarbeten: Prop. 2007/08:38, bet. 2007/08:KU5, rskr. 2007/08:84
Ändring, SFS 2007:1354
Rubrik: Lag (2007:1354) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: upph. 5 kap 11 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:38, bet. 2007/08:KU5, rskr. 2007/08:84
Ändring, SFS 2007:1432
Rubrik: Lag (2007:1432) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 24 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:113
Ändring, SFS 2008:148
Rubrik: Lag (2008:148) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145
Ändring, SFS 2008:214
Rubrik: Lag (2008:214) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 19 §, 14 kap 10 §
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:116, bet. 2007/08:SkU30, rskr. 2007/08:165
Ändring, SFS 2008:228
Rubrik: Lag (2008:228) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 36 §, 9 kap 21 §
Ikraft: 2008-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161
Ändring, SFS 2008:314
Rubrik: Lag (2008:314) om ändring i lagen (2008:148) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 § i 2008:148
Förarbeten: Prop. 2007/08:93, bet. 2007/08:SfU10, rskr. 2007/08:201
Ändring, SFS 2008:356
Rubrik: Lag (2008:356) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 c §, 9 kap 4 §, 14 kap 2 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:53, 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:206, 2007/08:207
Ändring, SFS 2008:359
Rubrik: Lag (2008:359) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 14 kap 2 §
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:70, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:206, 2007/08:207
Ändring, SFS 2008:411
Rubrik: Lag (2008:411) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 10 §, bil.
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:118, bet. 2007/08:AU6, rskr. 2007/08:214
Ändring, SFS 2008:545
Rubrik: Lag (2008:545) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Ändring, SFS 2008:570
Rubrik: Lag (2008:570) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 9 kap 20, 21 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Ändring, SFS 2008:593
Rubrik: Lag (2008:593) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 4 kap 4, 5 §§, 8 kap 4, 17 §§, 9 kap 27 §
Ikraft: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237
Ändring, SFS 2008:654
Rubrik: Lag (2008:654) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 26 §
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:145, bet. 2007/08:SoU21, rskr. 2007/08:256
Ändring, SFS 2008:815
Rubrik: Lag (2008:815) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 24 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 2008-10-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:61, bet. 2008/09:FiU16, rskr. 2008/09:17
Ändring, SFS 2008:964
Rubrik: Lag (2008:964) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61
Ändring, SFS 2008:967
Rubrik: Lag (2008:967) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §, 9 kap 28 §; ny 13 kap 3 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28
Ändring, SFS 2008:1058
Rubrik: Lag (2008:1058) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 c §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:36, bet. 2008/09:SoU4, rskr. 2008/09:62
Ändring, SFS 2008:1076
Rubrik: Lag (2008:1076) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ny 8 kap 31 §
Ikraft: 2009-03-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:17, bet. 2008/09:CU7, rskr. 2008/09:36
Ändring, SFS 2008:1298
Rubrik: Lag (2008:1298) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:52, bet. 2008/09:UU9, rskr. 2008/09:74
Ändring, SFS 2008:1392
Rubrik: Lag (2008:1392) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 18, 43, 52 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2009:400
Omfattning: upph.