Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:865 · Visa fulltext
Lag (1980:865) mot skatteflykt
Departement: Finansdepartementet S2
Förarbeten: Prop. 1980/81:17, SkU 1980/81:8, rskr 1980/81:27
Upphävd: 1993-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:75
Rubrik: Lag (1983:75) om ändring i lagen (1980:865) mot skatteflykt
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1983-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:84, SkU 1982/83:20, rskr 1982/83:139
Ändring, SFS 1985:1013
Rubrik: Lag (1985:1013) om ändring i lagen (1980:865) mot skatteflykt
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1980:865
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:49, SkU 1985/86:11, rskr 1985/86:54
Ändring, SFS 1988:780
Rubrik: Lag (1988:780) om ändring i lagen (1980:865) mot skatteflykt
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1980:865
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:150 (bil.3), SkU 1987/88:40, rskr 1987/88:397
Ändring, SFS 1989:1037
Rubrik: Lag (1989:1037) om ändring i lagen (1980:865) mot skatteflykt
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1980:865
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:50, 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ändring, SFS 1990:382
Rubrik: Lag (1990:382) om ändring i lagen (1980:865) mot skatteflykt
Omfattning: ändr. 3 §, ny 4 §
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:1464
Rubrik: Lag (1990:1464) om ändring i lagen (1980:865) mot skatteflykt
Omfattning: ändr. ikraftträdandebest. till 1980:865
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:56, 1990/91:SkU11, rskr 1990/91:105
Ändring, SFS 1992:1600
Rubrik: Lag (1992:1600) om upphävande av lagen (1980:865) mot skatteflykt
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1992/93:127, bet. 1992/93:SkU14, rskr 1992/93:148