Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:849 · Visa fulltext
Förordning (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
Departement: Finansdepartementet RS
Förarbeten: Jfr prop. 1979/80:24, UU 1979/80:13, rskr 1979/80:138
Upphävd: 2004-04-01
Ändring, SFS 1983:348
Rubrik: Förordning (1983:348) om ändring i förordningen (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1985:693
Rubrik: Förordning (1985:693) om ändring i förordningen (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985-08-06
Ändring, SFS 1988:101
Rubrik: Förordning (1988:101) om ändring i förordningen (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, bil.; ny 3 §; omtryck
Ikraft: 1988-03-23
Ändring, SFS 1988:461
Rubrik: Förordning (1988:461) om ändring i förordningen (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1990:555
Rubrik: Förordning (1990:555) om ändring iförordningen (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1992:1505
Rubrik: Förordning (1992:1505) om ändring i förordningen (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1995:1437
Rubrik: Förordning (1995:1437) om ändring i förordningen (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 2004:89
Rubrik: Förordning (2004:89) om upphävande av förordningen (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
Omfattning: upph.