Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:424 · Visa fulltext
Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1981-01-01
Förarbeten: Prop. 1979/80:167, JoU 1979/80:48, rskr 1979/80:366
Ändring, SFS 1980:1032
Rubrik: Lag (1980:1032) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ny 6 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:15, JoU 1980/81:12, rskr 1980/81:72
Ändring, SFS 1983:57
Rubrik: Lag (1983:57) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ikraft: 1983-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:25 (bil. 3), TU 1982/83:5, rskr 1982/83:115
Ändring, SFS 1983:58
Rubrik: Förordning (1983:58) om ikraftträdande av lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1983:463
Rubrik: Lag (1983:463) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: nuvarande 8, 9, 10 kap betecknas 9, 10, 11 kap; ändr. nya 9 kap 1-3 §§; nytt 8 kap, 9 kap 4-7 §§; omtryck
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:87, JoU 1982/83:29, rskr 1982/83:255
Ändring, SFS 1984:269
Rubrik: Förordning (1984:269) om ändring i förordningen (1983:58) om ikraftträdande av lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. av 1983:58
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1985:217
Rubrik: Lag (1985:217) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 10 kap 8 §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:96, JuU 1984/85:22, rskr 1984/85:211
Ändring, SFS 1986:1185
Rubrik: Lag (1986:1185) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 8 kap 10 §, 9 kap 3 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1988:54
Rubrik: Lag (1988:54) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap 6 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:3, TU 1987/88:4, rskr 1987/88:42
Ändring, SFS 1988:437
Rubrik: Lag (1988:437) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap 10 §, 8 kap 5-7, 10 §§, 9 kap 1, 3-6 §§
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Ändring, SFS 1992:1143
Rubrik: Lag (1992:1143) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 4 kap 2 §, 6 kap 2 §, 7 kap 1, 2, 10 §§, 8 kap 6 §; ny 6 kap 2 a §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Ändring, SFS 1994:1022
Rubrik: Lag (1994:1022) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 10 kap 8 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1022
Ändring, SFS 1994:1796
Rubrik: Lag (1994:1796) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:28, bet. 1994/95:TU5, rskr. 1994/95:121
Ändring, SFS 1995:52
Rubrik: Lag (1995:52) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:928
Rubrik: Lag (1995:928) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ny 11 kap 4 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:186, bet. 1994/95:TU27, rskr. 1994/95:413
Ändring, SFS 1995:1085
Rubrik: Lag (1995:1085) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap 6 §, 10 kap 8 §
Ikraft: 1996-05-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:169, bet. 1994/95:LU28, rskr. 1994/95:362
Ändring, SFS 1996:11
Omfattning: ikrafttr. av 1995:1085
Ändring, SFS 1996:527
Rubrik: Lag (1996:527) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 2 §§, 4 kap 1, 3 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 1, 2, 3, 5 §§, rubr. till 7 kap; ny 10 kap 9 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
Ändring, SFS 1996:995
Rubrik: Lag (1996:995) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap 6 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:219, bet. 1996/97:TU2, rskr. 1996/97:8, EGTL319/94 s20
CELEX-nr: 394L0057
Ändring, SFS 1998:822
Rubrik: Lag (1998:822) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 10 kap 4 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2000:847
Rubrik: Lag (2000:847) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 1, 2, 3, 7 §§, 6 kap 2 §, rubr. till 3 kap; ny 3 kap 8 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:133, bet. 2000/01:TU5, rskr. 2000/2001:15
Ändring, SFS 2001:876
Rubrik: Lag (2001:876) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap 7, 10 §§, 9 kap 2 §, 10 kap 3, 6 §§; nya 7 kap 6 a, 7 a §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:137, bet. 2001/02:TU4, rskr. 2001/02:9, EGTL157/1995 s1, EGTL331/1999 s67
CELEX-nr: 31995L0021, 31999L00097
Ändring, SFS 2001:1294
Rubrik: Lag (2001:1294) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2 §, 3 kap 1, 4, 5, 7 §§, 5 kap 2 §, 6 kap 2, 2 a, 2 b, 3, 7 §§, 7 kap 4, 5, 5 a, 6, 6 b, 7, 8, 10 §§, 8 kap 2, 3, 9 §§, 9 kap 1, 2, 3 §§, 10 kap 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 §§, 11 kap 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 9, 11 kap; nya 1 kap 4, 5, 6 §§, 3 kap 9, 10, 11 §§, 6 kap 2 b, 5 a, 7 a, 11 §§, 7 kap 5 a, 6 b §§, 10 kap, 10, 11 §§, 11 kap 5-17 §§, rubr. närmast före 6 kap 1, 2, 5, 6, 7, 11 §§, 7 kap 1, 3, 4, 11 §§, 11 kap 1, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 17 §§
Ikraft: 2002-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/01:139, bet. 2001/02:MJU4, rskr. 2001/02:81
Ändring, SFS 2002:874
Rubrik: Lag (2002:874) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap 6 b, 7, 7 a §§; nya 3 kap 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2002-12-27
Förarbeten: Prop. 2001/02:181, bet. 2002/03:MJU3, rskr. 2002/03:13 EGTL332/2000 s81
CELEX-nr: 32000L0059
Ändring, SFS 2003:366
Rubrik: Lag (2003:366) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 6 kap 3, 6 §§, 7 kap 6 a, 7 a, 8, 10 §§, 10 kap 3, 6 §§; ny 7 kap 12 §
Ikraft: 2003-07-21
Förarbeten: Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191, EGTL157/1995 s1, EGTL324/2002 s53, EGTL64/2002 s1
CELEX-nr: 31995L0021, 32002L0084, 32002R0417
Ändring, SFS 2004:412
Rubrik: Lag (2004:412) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:88, bet. 2003/04:TU12, rskr. 2003/04:229, EGTL208/2002 s10
CELEX-nr: 32002L0059
Ändring, SFS 2006:1318
Rubrik: Lag (2006:1318) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 10 kap 10 §; ny 10 kap 12 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:209, bet. 2006/07:TU2, rskr. 2006/07:4, EUTL255/2005 s 11
CELEX-nr: 32005L00035
Ändring, SFS 2008:1364
Rubrik: Lag (2008:1364) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap 4, 5, 6, 6 a, 6 b §§, 9 kap 1, 2, 4, 6 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2009:426
Rubrik: Lag (2009:426) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:1228
Rubrik: Lag (2010:1228) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1359
Rubrik: Lag (2010:1359) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 § , 7 kap. 6 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:231, bet. 2010/11:TU4, rskr. 2010/11:34, EUTL131/2009 s57
CELEX-nr: 32009L0016
Ändring, SFS 2010:1558
Rubrik: Lag (2010:1558) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2013:327
Rubrik: Lag (2013:327) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft: 2013-09-03
Förarbeten: Prop. 2012/13:81, bet. 2012/13:CU17, rskr. 2012/13:209
Ändring, SFS 2013:542
Rubrik: Förordning (2013:542) om ikraftträdande av lagen (2013:327) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ikrafttr. av 2013:327
Ändring, SFS 2014:722
Rubrik: Lag (2014:722) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §, 6 kap. 11 §, 7 kap. 10, 11 §§, 11 kap. 3, 5 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:540
Rubrik: Lag (2016:540) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §; ny 11 kap. 2 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Ändring, SFS 2017:724
Rubrik: Lag (2017:724) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft: 2018-02-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:178, bet. 2016/17:CU18, rskr 2016/17:307
Ändring, SFS 2017:1243
Rubrik: Förordning (2017:1243) om ikraftträdande av lagen (2017:724) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ikrafttr. av 2017:724
Ändring, SFS 2018:790
Rubrik: Lag (2018:790) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 8 kap. 10 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1860
Rubrik: Lag (2018:1860) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32
Ändring, SFS 2019:36
Rubrik: Lag (2019:36) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: upph. 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 §§, rubr. närmast före 11 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 17 §§; nuvarande 11 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§ betecknas 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; nya 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 11 kap. 9, 14, 15 §§ sätts närmast före 11 kap. 1, 6, 7 §§
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2021:1023
Rubrik: Lag (2021:1023) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: ändr. 10 kap. 10, 11 §§
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20
Ändring, SFS 2023:171
Rubrik: Lag (2023:171) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Omfattning: upph. 3 kap. 5, 10, 11 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 4, 7, 8, 9 §§, 6 kap. 4, 5, 5 a, 8 §§, 7 kap. 6 a, 6 b, 7 §§, 9 kap. 2, 6 §§, 10 kap. 3, 4, 5, 6 §§; nya 6 kap. 5 b, 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f, 11 g, 11 h §§, rubr. närmast före 6 kap. 4, 5 b, 11 a §§
Ikraft: 2023-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:62, bet. 2022/23:TU8, rskr. 2022/23:155, direktiv (EU) 2019/883