Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:610 · Visa fulltext
Lag (1979:610) om allmän investeringsreserv
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: Prop. 1978/79:210, SkU 1978/79:57, rskr 1978/79:389
Upphävd: 1990-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1981:300
Rubrik: Lag (1981:300) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: ändr. 8 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:68, SkU 1980/81:25, 1980/81:47, rskr 1980/81:234
Ändring, SFS 1981:1153
Rubrik: Lag (1981:1153) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:10, SkU 1981/82:9, rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1982:3
Rubrik: Lag (1982:3) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:79, SkU 1981/82:25, rskr 1981/82:101
Ändring, SFS 1983:669
Rubrik: Lag (1983:669) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: ändr. 7, 8, 15, 17 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:113, NU 1982/83:39, rskr 1982/83:376
Ändring, SFS 1985:473
Rubrik: Lag (1985:473) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:140, NU 1984/85:33, rskr 1984/85:358
Ändring, SFS 1986:482
Rubrik: Lag (1986:482) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:150 (bil. 1), skU 1985/86:50, rskr 1985/86:360
Ändring, SFS 1986:1334
Rubrik: Lag (1986:1334) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1990:377
Rubrik: Lag (1990:377) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: ändr. 3, 15 §§
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:685
Rubrik: Lag (1990:685) om upphävande av lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: upph.
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:1455
Rubrik: Lag (1990:1455) om ändring i lagen (1990:685) om upphävande av lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv
Omfattning: ändr. 1990:685
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106