Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:573 · Visa fulltext
Förordning (1979:573) med länsrättsinstruktion
Departement: Justitiedepartementet F2
Upphävd: 1996-07-01
Ändring, SFS 1979:944
Rubrik: Förordning (1979:944) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 20 §
Ändring, SFS 1980:1026
Rubrik: Förordning (1980:1026) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 4, 7, 9, 12, 22, 25, 27, 29, 30, 42 §§, 4 p övergångsbest.; nya 22 a, 26 a, 27 a §§; omtryck
Ändring, SFS 1981:561
Rubrik: Förordning (1981:561) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 2, 5, 21, 26 a §§
Ändring, SFS 1981:1168
Rubrik: Förordning (1981:1168) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1982:967
Rubrik: Förordning (1982:967) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 33 §
Ändring, SFS 1983:462
Rubrik: Förordning (1983:462) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1984:490
Rubrik: Förordning (1984:490) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 20-22 a, 36, 40 §§
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1984:964
Rubrik: Förordning (1984:964) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 1, 7, 21, 29, 35, 41 §§; nya 40 a, 41 a §§
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:103
Rubrik: Förordning (1986:103) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ny 35 a §
Ikraft: 1986-04-01
Ändring, SFS 1986:1093
Rubrik: Förordning (1986:1093) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 20, 30, 31 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:956
Rubrik: Förordning (1987:956) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 1, 22 a, 32, 38, 41 a, 46 §§
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1988:907
Rubrik: Förordning (1988:907) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 1, 6, 7, 32, 41 §§; ny 36 a §
Ikraft: 1988-09-01
Ändring, SFS 1988:1168
Rubrik: Förordning (1988:1168) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 40 a, 47 §§
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:389
Rubrik: Förordning (1989:389) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1989:740
Rubrik: Förordning (1989:740) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 35, 38, 42 §§
Ikraft: 1989-10-01
Ändring, SFS 1990:464
Rubrik: Förordning (1990:464) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 22 a, 37 §§; nuvarande 4, 5 §§ betecknas 3, 4 §§; ändr. 2, 6, 7, 9-13, 20-22, 35, 36, 38-40 §§; nya 5 §, rubr. närmast 40 a §; omtryck
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1992:32
Rubrik: Förordning (1992:32) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:376
Rubrik: Förordning (1992:376) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 21, 22 §§
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:918
Rubrik: Förordning (1994:918) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 42 §; ändr. 33, 34, 35, 38, 40 a, 46, 47, 48 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1994:1918
Rubrik: Förordning (1994:1918) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:930
Rubrik: Förordning (1995:930) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 9, 26 §§
Ikraft: 1995-08-01
Ändring, SFS 1995:1050
Rubrik: Förordning (1995:1050) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1995-09-15
Ändring, SFS 1996:382
Omfattning: upph.