Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:377 · Visa fulltext
Lag (1979:377) om registrering av båtar
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1978/79:98, LU 1978/79:20, rskr 1978/79:340
Ändring, SFS 1987:774
Rubrik: Lag (1987:774) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1, 4, 7-9 §§, övergångsbest.
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:121, KrU 1986/87:22, rskr 1986/87:347
Ändring, SFS 1988:442
Rubrik: Lag (1988:442) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Ändring, SFS 1990:1074
Rubrik: Lag (1990:1074) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:22, 1990/91:LU10, rskr 1990/91:33
Ändring, SFS 1991:309
Rubrik: Lag (1991:309) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1655
Rubrik: Lag (1992:1655) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 7, 8, 9 §§; ny 5 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:102, bet. 1992/93:TU10, rskr 1992/93:108
Ändring, SFS 1994:1021
Rubrik: Lag (1994:1021) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1021
Ändring, SFS 1997:267
Rubrik: Lag (1997:267) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 4, 5, 7 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:130, bet. 1996/97:LU16, rskr. 1996/97:243
Ändring, SFS 2001:379
Rubrik: Lag (2001:379) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 5 a, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 10 §, övergångsbest.; nya 14 a, 14 b §§
Ikraft: 2001-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223
Ändring, SFS 2014:613
Rubrik: Lag (2014:613) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2017:1055
Rubrik: Lag (2017:1055) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 4 §
Ikraft: 2018-02-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:205, bet. 2017/18:TU3, rskr. 2017/18:25
Ändring, SFS 2018:788
Rubrik: Lag (2018:788) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327