Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:369 · Visa fulltext
Folkomröstningslag (1979:369)
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: Prop. 1978/79:195, KU 1978/79:39, rskr 1978/79:359
Ändring, SFS 1982:148
Rubrik: Lag (1982:148) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)
Omfattning: ändr. 6, 10 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:83, KU 1981/82:19, rskr 1981/82:137
Ändring, SFS 1982:413
Rubrik: Lag (1982:413) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)
Omfattning: ändr. 16, 17 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:222, KU 1981/82:37, rskr 1981/82:384
Ändring, SFS 1988:164
Rubrik: Lag (1988:164) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:22, KU 1987/88:32, rskr 1987/88:182
Ändring, SFS 1993:1401
Rubrik: Lag (1993:1401) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)
Omfattning: ändr. 5, 13, 16, 17 §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:21, bet. 1993/94:KU12, rskr. 1993/94:45
Ändring, SFS 1993:1696
Rubrik: Lag (1993:1696) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1994-03-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119
Ändring, SFS 1997:162
Rubrik: Lag (1997:162) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 §§
Ikraft: 1997-06-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:70, bet. 1996/97:KU16, rskr. 1996/97:177
Ändring, SFS 2002:69
Rubrik: Lag (2002:69) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)
Omfattning: ändr. 5, 17 §§
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:53, bet. 2001/02:KU8, rskr. 2001/02:147
Ändring, SFS 2005:840
Rubrik: Lag (2005:840) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33
Ändring, SFS 2010:1427
Rubrik: Lag (2010:1427) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Ändring, SFS 2018:29
Rubrik: Lag (2018:29) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:38, bet. 2017/18:KU18, rskr. 2017/18:139