Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:1211 · Visa fulltext
Riksrevisionsverkets Kungörelse (1979:1211) om ändring i verkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar
Departement: Riksrevisionsverket
Upphävd: 1994-01-01
Ändring, SFS 1993:1138
Omfattning: upph.