Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:1152 · Visa fulltext
Fastighetstaxeringslag (1979:1152)
Departement: Finansdepartementet S1
Förarbeten: Prop. 1979/80:40, SkU 1979/80:17, rskr 1979/80:121
Ändring, SFS 1980:149
Rubrik: Lag (1980:149) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §, 5 kap 6 §, 6 kap 2, 3 §§, 11 kap, 15 kap 7 §, 20 kap 12 §, 3, 4 p övergångsbest.; nytt 21 kap
Förarbeten: Prop. 1979/80:86, SkU 1979/80:46, rskr 1979/80:280
Ändring, SFS 1980:1087
Rubrik: Lag (1980:1087) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 18 kap 17-21, 29 §§; ändr. 18 kap 13, 16 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:70, SkU 1980/81:19, rskr 1980/81:108
Ändring, SFS 1981:280
Rubrik: Lag (1981:280) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: nuvarande 18 kap 30 § betecknas 18 kap 41 §; ändr. 21 kap; nya 18 kap 29-40 §§, 22-24 kap
Förarbeten: Prop. 1980/81:111, SkU 1980/81:42, rskr 1980/81:249
Ändring, SFS 1981:1111
Rubrik: Lag (1981:1111) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 17 kap 8, 10, 12 §§, 20 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:185, KU 1981/82:2, rskr 1981/82:1
Ändring, SFS 1981:1119
Rubrik: Lag (1981:1119) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, 5 kap 4 §, 20 kap 12, 23 §§, 21 kap 10 §, 23 kap 1, 2 §§, rubr. till 17-23 kap; nya 16 kap 1-9 §§, 25-32 kap, rubr. närmast före 1, 17, 25 kap
Förarbeten: Prop. 1981/82:19, SkU 1981/82:17, rskr 1981/82:53
Ändring, SFS 1983:373
Rubrik: Lag (1983:373) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 21 kap 8 §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:126, JuU 1982/83:32, rskr 1982/83:314
Ändring, SFS 1983:664
Rubrik: Lag (1983:664) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Ändring, SFS 1984:1082
Rubrik: Lag (1984:1082) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:70, SkU 1984/85:23, rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1985:820
Rubrik: Lag (1985:820) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 19 kap 4 §; ändr. 1 kap 7 §, 5 kap 4 §, 16 kap 1, 6 §§, 17 kap 2 §, 20 kap 7, 11, 14, 16-18, 21, 22 §§, 21 kap 3-6, 10 §§, 23 kap 1 §, 28 kap 5-7 §§, 29 kap 2 §, 31 kap 2 §
Ikraft: 1985-12-03 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:222, SkU 1985/86:2, rskr 1985/86:2
Ändring, SFS 1985:1023
Rubrik: Lag (1985:1023) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 3 kap 4 §
Ikraft: 1986-01-13
Förarbeten: Prop. 1985/86:45, SkU 1985/86:9, rskr 1985/86:53
Ändring, SFS 1986:258
Rubrik: Lag (1986:258) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, 2 kap 2 §, 4 kap 5, 6, 10, 11 §§, 5 kap 7 §, 6 kap 13 §, 7 kap 15 §, 9 kap 2, 3 §§, 11 kap 1 §, 15 kap, 18 kap 4, 9 §§, 19 kap 5-7 §§, 20 kap 10, 12, 18 §§, rubr. närmast före 7 kap 15 §; ny 19 kap 8 §
Ikraft: 1986-06-24 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:160, SkU 1985/86:44, rskr 1985/86:284
Ändring, SFS 1986:1300
Rubrik: Lag (1986:1300) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 17 kap 1 §; ändr. 17 kap 6-9, 11, 13-15, 17, 19-22, 24 §§, 18 kap 9, 10, 22, 24, 28 §§, 19 kap 1, 5, 6, 8 §§, 20 kap 1, 4 §§, 21 kap 1, 2, 5, 6 §§, 22 kap 3 §, 24 kap 2 §, 25 kap 4, 6, 7 §§, 26 kap 1 §, 28 kap 12 §, 29 kap 2 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:146
Rubrik: Lag (1987:146) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 6 kap 8 §, 7 kap 10, 11, 13 §§, 16 kap 4 §, 18 kap 11 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1987:391
Rubrik: Lag (1987:391) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 9 kap 2, 3 §§, 12 kap 5 §, 16 kap 2 §
Ikraft: 1987-07-06 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:156, SkU 1986/87:51, rskr 1986/87:296
Ändring, SFS 1988:200
Rubrik: Lag (1988:200) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 2 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ändring, SFS 1988:544
Rubrik: Lag (1988:544) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 7 kap 3, 5 §§, 8 kap 3 §, 12 kap 2 §, 16 kap 2 §, 17 kap 6 §, 19 kap 8 §, 25 kap 6 §
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:164, SkU 1987/88:41, rskr 1987/88:317
Ändring, SFS 1988:620
Rubrik: Lag (1988:620) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 21 kap 10 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:138, JuU 1987/88:38, rskr 1987/88:360
Ändring, SFS 1988:954
Rubrik: Lag (1988:954) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:104, KrU 1987/88:21, rskr 1987/88:390
Ändring, SFS 1988:1283
Rubrik: Lag (1988:1283) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 17 kap 9, 10 §§, 18 kap 2 §, 21 kap 9 §, 22 kap 5 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:477
Rubrik: Lag (1989:477) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 12 kap 3 §, 17 kap 16 §, 20 kap 7, 11 §§, 21 kap 10 §, 28 kap 2, 5, 6 §§
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:137, 1988/89:SkU36, rskr 1988/89:298
Ändring, SFS 1989:1034
Rubrik: Lag (1989:1034) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 19 kap 8 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:50, 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ändring, SFS 1990:379
Rubrik: Lag (1990:379) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 17 kap 6-9, 11, 13-22, 24 §§, 18 kap 9-11, 13, 16, 22, 24, 27, 28 §§, 19 kap 1, 5, 6, 8 §§, 20 kap 1, 4, 7, 9, 14, 15, 18, 21, 23 §§, 21 kap 1, 2, 5, 6 §§, 22 kap 3 §, 24 kap 2 §, 25 kap 4, 6, 7 §§, 26 kap 1, 2 §§, 28 kap 4, 7, 9, 12 §§, 29 kap 2 §, 31 kap 1 §
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:1382
Rubrik: Lag (1990:1382) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 4 kap 11 §; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2 §, 3 kap 4 §, 4 kap 5, 10 §§, 5 kap 7, 8 §§, 6 kap 10 §, 7 kap 3 §, 8 kap 3 §, 10 kap 2, 3 §§, 12 kap 3 §, 13 kap 1-5 §§, 14 kap 1-5 §§, 16 kap 2 §, 19 kap 1, 3, 5, 8 §§, 20 kap 12, 13 §§, 22 kap 5 §, rubr. till 4 kap
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:47, 1990/91:SkU6, rskr 1990/91:80
Ändring, SFS 1990:1488
Rubrik: Lag (1990:1488) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 18 kap 11 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:27, 1990/91:BoU5, rskr 1990/91:65
Ändring, SFS 1991:523
Rubrik: Lag (1991:523) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 17 kap 10 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1679
Rubrik: Lag (1991:1679) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 17 kap 7, 8, 10, 12, 14, 18 kap 11 §, 19 kap 2 §, 20 kap 1, 2, 4 §§, 24 kap 6 §, 25 kap 5, 7 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:349
Rubrik: Lag (1992:349) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 2 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1992:610
Rubrik: Lag (1992:610) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:140, 1991/92:KrU28, rskr 1991/92:329
Ändring, SFS 1992:828
Rubrik: Lag (1992:828) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:140, 1991/92:KrU28, rskr 1991/92:329
Ändring, SFS 1992:1127
Rubrik: Lag (1992:1127) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 19 kap 1 §
Ikraft: 1992-12-17 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1992/93:SkU12, rskr 1992/93:40
Ändring, SFS 1992:1666
Rubrik: Lag (1992:1666) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 6 kap 6 §, 11 kap 5, 6 §§; ändr. 2 kap 4 §, 5 kap 6 §, 6 kap 2, 3, 5, 7 §§, 7 kap 3, 5, 16 §§, 9 kap 1, 2, 3 §§, 11 kap 1, 2, 3, 4, 7, 8 §§, 12 kap 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 15 kap 4 §, 18 kap 1 §, 20 kap 12, 20 §§, 28 kap 9, 12 §§; rubr. närmast före 11 kap 2 § sätts närmast före 11 kap 3 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:122, bet. 1992/93:SkU16, rskr 1992/93:150
Ändring, SFS 1992:1667
Rubrik: Lag (1992:1667) om ändring i lagen (1992:828) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 § i 1992:828
Förarbeten: Prop. 1992/93:122, bet. 1992/93:SkU16, rskr 1992/93:150
Ändring, SFS 1993:606
Rubrik: Lag (1993:606) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Ändring, SFS 1993:1193
Rubrik: Lag (1993:1193) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 17 kap 4-14 §§, 16, 18, 20-22, 24, 25 §§, 20 kap 2, 4, 21-23 §§, 22 kap 7 §, 23 kap, 24 kap 2-7 §§, 25 kap 1-5, 7 §§, 27 kap, 28 kap 2, 5-12 §§, 29 kap 2, 3 §§, 31 kap, 32 kap 2 §; nuvarande 17 kap 15, 17, 19, 23 §§ betecknas 17 kap 4, 5, 1, 6 §§, 20 kap 5, 11, 12, 13, 14, 15 §§ betecknas 20 kap 3 a §, 2, 4, 5, 5 a, 6 §§; ändr. 17 kap, nya 1 §, 2, 3 §§, nya 4-6 §§, 18 kap 1, 6-10, 12, 14, 15, 22-26, 28-30, 32, 38, 41 §§, 19 kap 1-3, 5-8 §§, 20 kap 1 §, nya 2 §, 3 §, 3 a, 4, 5 a, 6 §§, 7-10 §§, nya 11-15 §§, 16-20 §§, 21 kap 1-7 §§, 22 kap 1-3 §§, 24 kap 1 §, 25 kap 6 §, 26 kap 2, 3 §§, 28 kap 1, 3, 4 §§, 29 kap 1 §, 30 kap 1 §, 32 kap 1 §, rubr. till 20-22, 24, 28-30, 32 kap
Ikraft: 1993-12-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:1, bet. 1993/94:SkU8, rskr. 1993/94:13
Ändring, SFS 1993:1697
Rubrik: Lag (1993:1697) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1994-03-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119
Ändring, SFS 1994:849
Rubrik: Lag (1994:849) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 18 kap 11 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:178, bet. 1993/94:BoU18, rskr. 1993/94:372
Ändring, SFS 1994:1580
Rubrik: Lag (1994:849) om ändring i lagen (1994:849) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best till 1994:849
Förarbeten: Prop. 1994/95:106, bet. 1994/95:BoU8, rskr. 1994/95:91
Ändring, SFS 1994:1909
Rubrik: Lag (1994:1909) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 6 kap 8 §, 12 kap 6, 7 §§, rubr. närmast före 12 kap 6 §; ändr. 1 kap 1, 3, 5, 6, 7 §§, 2 kap 2, 4 §§, 4 kap 5, 6, 7 §§, 5 kap 1, 2, 7, 8 §§, 7 kap 3, 4, 6, 16 §§, 8 kap 2, 3 §§, 12 kap 3 §, 16 kap 1, 3, 4, 5, 6 §§, 18 kap 1, 3, 4, 9, 9 a §§, 19 kap 3 §, 20 kap 2, 4, 6 §§, 25 kap 6 §, rubr. till 5, 12, 28 kap; nya 1 kap 8, 9 §§, 16 A, 33, 34, 35, 36, 37, 38 kap, rubr. närmast före 1 kap 7, 8, 9 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:53, bet. 1994/95:SkU13, rskr. 1994/95:150
Ändring, SFS 1995:1409
Rubrik: Lag (1995:1409) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 19 kap 3, 5 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1996:668
Rubrik: Lag (1996:668) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 18 kap 41 §; ändr. 18 kap 23 §, 26 kap 3 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ändring, SFS 1997:451
Rubrik: Lag (1997:451) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 5 kap 8 §, 7 kap 3, 5, 6, 7 §§, 8 kap 2, 3 §§, 12 kap 3 §, 13 kap 2 §, 14 kap 2, 3, 5 §§, 18 kap 4 §, 20 kap 4, 5 §§; ny 7 kap 4 a §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:74, bet. 1996/97:SkU21, rskr. 1996/97:261
Ändring, SFS 1997:521
Rubrik: Lag (1997:521) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 18 kap 46 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:1090
Rubrik: Lag (1997:1090) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 18 kap 30 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 1998:239
Rubrik: Lag (1998:239) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 17 kap 1, 2 §§, 18 kap 9 §, 20 kap 2 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 1998:815
Rubrik: Lag (1998:815) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 4 kap 7 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 1999:300
Rubrik: Lag (1999:300) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 4 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 1999:630
Rubrik: Lag (1999:630) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap 7, 9 §§, 2 kap 3, 4 §§, 4 kap 5, 10 §§, 5 kap 7 §, 6 kap 13 §, 7 kap 3, 15, 16 §§, 9 kap 2 §, 11 kap 1, 3 §§, 12 kap 1 §, 15 kap, 16 kap 4 §, 20 kap 4 §; nya 6 kap 14 §, 20 kap 2 a §
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:109, bet. 1998/99:SkU22, rskr. 1998/99:255
Ändring, SFS 1999:635
Rubrik: Lag (1999:635) om ändring i lagen (1999:300) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, ikrafttr. best. till 1999:300
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:109, bet. 1998/99:SkU22, rskr. 1998/99:255
Ändring, SFS 1999:1052
Rubrik: Lag (1999:1052) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 18 kap 4 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:6, bet. 1999/2000:SkU7, rskr. 1999/2000:66
Ändring, SFS 1999:1247
Rubrik: Lag (1999:1247) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 3 kap 4 §, 24 kap 1 §, 32 kap 1 §, 38 kap 1 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:244
Rubrik: Lag (2000:244) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2001:546
Rubrik: Lag (2001:546) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 7 kap 13 §; ändr. 2 kap 2 §, 5 kap 4, 5, 8 §§, 6 kap 3 §, 7 kap 3, 4, 5 §§, 8 kap 3 §, 11 kap 1 §, 12 kap 3 §, 19 kap 3, 7 §§, 21 kap 10 §, rubr. närmast före 7 kap 12, 11 kap 3, 7 §§; nya 5 kap 5 a §, 8 kap 4 §
Ikraft: 2001-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:121, bet. 2000/01:SkU25, rskr. 2000/01:271
Ändring, SFS 2001:1218
Rubrik: Lag (2001:1218) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 1 kap 9 §, 16 A kap, 33, 34, 35, 36, 37, 38 kap, rubr. till avd. 4, rubr. närmast före 1 kap 9; ändr. 1 kap 1, 3, 6, 7, 8 §§, 2 kap 2, 4 §§, 5 kap 1, 2, 4, 8 §§, 7 kap 3, 4, 6, 16 §§, 8 kap 2 §, 9 kap 2 §, 15 kap 8 §, 16 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 17 kap 4, 5 §§, 18 kap 1, 3, 4, 9, 9 a, 10, 12, 14, 15, 22, 42 §§, 19 kap 3 §, 20 kap 2, 4, 6, 13 §§, 22 kap 4, 5, 6 §§, 24 kap 1 §, 32 kap 1 §, rubr. till 5, 18 kap, rubr. närmast före 1 kap 7 §, rubr. till avd. 2; nya 1 kap 7 a, 7 b §§, 16 kap 4 a §, 18 kap 1 a §, 19 kap 9, 10 §§, 19 kap 9 §, rubr. närmast före 19 kap 1 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:43, bet. 2001/02:SkU11, rskr. 2001/02:121
Ändring, SFS 2001:1229
Rubrik: Lag (2001:1229) om ändring fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 18 kap 16 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124
Ändring, SFS 2003:230
Rubrik: Lag (2003:230) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 18 kap 46 §, 19 kap 8 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:96, bet. 2002/03:SkU14, rskr. 2002/03:166
Ändring, SFS 2003:650
Rubrik: Lag (2003:650) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 17 kap 1, 2, 4, 5 §§, 18 kap 1 a, 4, 8, 9, 9 a, 10, 11, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 38 §§, 19 kap 1, 2, 3, 5, 6, 8 §§, 20 kap 2, 3 a, 4, 5 a, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 §§, 21 kap 1, 4, 5, 6, 7 §§, 22 kap 2, 3 §, 26 kap 1, 2 §§, 28 kap 4 §, rubr. till 21, 29 kap, rubr. närmast före 17 kap 2 §, 21 kap 7 §; ny rubr. närmast före 21 kap 8 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1201
Rubrik: Lag (2003:1201) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 12 kap 1, 5 §§, 15 kap 1 §; ny 1 kap 4 a §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:18, bet. 2003/04:SkU10, rskr. 2003/04:118
Ändring, SFS 2004:279
Rubrik: Lag (2004:279) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 18 kap 1 a §; ändr. 7 kap 4 a §, 10 kap 2 §, 13 kap 3 §, 18 kap 1 §; ny 18 kap 3 a §
Ikraft: 2004-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:76, bet. 2003/04:SkU29, rskr. 2003/04:190
Ändring, SFS 2007:1416
Rubrik: Lag (2007:1416) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 1, 2, 3, 4 §§, 4 kap 4 §, 5 kap 1 §, 9 kap 3 §, 16 kap 2 §, 18 kap 1, 5 §§, 20 kap 2, 4 §§, rubr. till 3 kap
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90
Ändring, SFS 2008:535
Rubrik: Lag (2008:535) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 19 kap 3, 5 §§
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Ändring, SFS 2009:105
Rubrik: Lag (2009:105) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7, 7 a §§, 2 kap. 2, 4 §§, 4 kap. 5, 6, 10 §§, 5 kap. 7 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 3 §, 9 kap. 1 §, 12 kap. 4 §, rubr. närmast före 9 kap.
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:83, bet. 2008/09:SkU21, rskr. 2008/09:171
Ändring, SFS 2009:767
Rubrik: Lag (2009:767) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275
Ändring, SFS 2009:793
Rubrik: Lag (2009:793) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 18 kap. 28, 30, 32, 33 §§, 20 kap. 11 §, 21 kap. 1, 6, 8, 9, 10 §§, 22 kap. 1, 2 §§, rubr. till 22, 30 kap, rubr. närmast före 21 kap 8 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1407
Rubrik: Lag (2009:1407) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 19 kap. 6 §; ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 5, 8 §§, 5 kap. 7 §, 6 kap. 10 §, 7 kap. 3, 6 §§, 14 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 16 kap. 2 §, 22 kap. 5 §, 24 kap. 1 §, 32 kap. 1 §, rubr. till 14 kap., rubr. närmast före 14 kap. 1, 4 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:33, bet. 2009/10:SkU15, rskr. 2009/10:108
Ändring, SFS 2010:97
Rubrik: Lag (2010:97) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2010-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:59, bet. 2009/10:TU9, rskr. 2009/10:183
Ändring, SFS 2010:907
Rubrik: Lag (2010:907) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 18 kap. 11 §
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2010:1443
Rubrik: Lag (2010:1443) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 20 kap. 11 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2011:299
Rubrik: Lag (2011:299) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 19 kap. 8 §
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:57, bet. 2010/11:SkU28, rskr. 2010/11:185
Ändring, SFS 2011:1248
Rubrik: Lag (2011:1248) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 18 kap. 13, 16 §§; ändr. 17 kap. 3 §, 18 kap. 46 §, 22 kap. 3 §, 26 kap. 3 §; nya 17 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g, 7 §§, rubr. närmast före 17 kap. 7 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ändring, SFS 2012:89
Rubrik: Lag (2012:89) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 10 §, 6 kap. 2, 14 §§, 7 kap. 16 §, 15 kap. 1, 3, 12 §§, 16 kap. 1, 4 §§; ny 18 kap. 2 a §
Ikraft: 2012-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:41, bet. 2011/12:SkU11, rskr. 2011/12:134
Ändring, SFS 2012:271
Rubrik: Lag (2012:271) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 18 kap. 28 §, 21 kap. 2 §; ny 20 kap. 2 b §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:96, bet. 2011/12:SkU19, rskr. 2011/12:208
Ändring, SFS 2013:91
Rubrik: Lag (2013:91) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 21 kap. 10 §, 22 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:951
Rubrik: Lag (2013:951) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2013:1104
Rubrik: Lag (2013:1104) om ändring i lagen (2013:951) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 § i 2013:951
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90
Ändring, SFS 2014:906
Rubrik: Lag (2014:906) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 21 kap. 8 och 10 §§
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:169, bet. 2013/14:JuU32, rskr. 2013/14:391
Ändring, SFS 2015:60
Rubrik: Lag (2015:60) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 5, 8 §§, 6 kap. 10 §, 7 kap. 3, 4 a §§, 10 kap. 2 §, 13 kap. 3 §, 14 kap. 1, 2, 3 §§, 16 kap. 2 §, rubr. till 14 kap., rubr. närmast före 14 kap. 1 §; nya 14 kap. 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 14 kap. 3 a §
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:48, bet. 2014/15:SkU21, rskr. 2014/15:108
Ändring, SFS 2016:2
Rubrik: Lag (2016:2) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 17 kap. 3, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g §§, 19 kap. 2 §, rubr. närmast före 17 kap. 3 §; ändr. 17 kap. 2, 4 §§, 20 kap. 3, 3 a §§
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:36, bet. 2015/16:SkU14, rskr. 2015/16:112
Ändring, SFS 2017:394
Rubrik: Lag (2017:394) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 18 kap. 2 §; ändr. 20 kap. 10 §, 26 kap. 3 §; nya 18 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 2 §§
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ändring, SFS 2018:417
Rubrik: Lag (2018:417) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 21 kap. 9 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Ändring, SFS 2018:789
Rubrik: Lag (2018:789) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 20 kap. 2 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1961
Rubrik: Lag (2018:1961) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 22 kap. 4 §
Ikraft: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40
Ändring, SFS 2020:950
Rubrik: Lag (2020:950) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 20 kap. 2 a §; ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 6 §, 10 kap. 2 §, 13 kap. 2 , 3 §§, 18 kap. 4 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:196, bet. 2020/21:SkU3, rskr. 2020/21:32