Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:1152 · Visa fulltext
Fastighetstaxeringslag (1979:1152)
Departement: Finansdepartementet S1
Förarbeten: Prop. 1979/80:40, SkU 1979/80:17, rskr 1979/80:121
Ändring, SFS 1980:149
Rubrik: Lag (1980:149) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §, 5 kap 6 §, 6 kap 2, 3 §§, 11 kap, 15 kap 7 §, 20 kap 12 §, 3, 4 p övergångsbest.; nytt 21 kap
Förarbeten: Prop. 1979/80:86, SkU 1979/80:46, rskr 1979/80:280
Ändring, SFS 1980:1087
Rubrik: Lag (1980:1087) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 18 kap 17-21, 29 §§; ändr. 18 kap 13, 16 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:70, SkU 1980/81:19, rskr 1980/81:108
Ändring, SFS 1981:280
Rubrik: Lag (1981:280) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: nuvarande 18 kap 30 § betecknas 18 kap 41 §; ändr. 21 kap; nya 18 kap 29-40 §§, 22-24 kap
Förarbeten: Prop. 1980/81:111, SkU 1980/81:42, rskr 1980/81:249
Ändring, SFS 1981:1111
Rubrik: Lag (1981:1111) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 17 kap 8, 10, 12 §§, 20 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:185, KU 1981/82:2, rskr 1981/82:1
Ändring, SFS 1981:1119
Rubrik: Lag (1981:1119) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, 5 kap 4 §, 20 kap 12, 23 §§, 21 kap 10 §, 23 kap 1, 2 §§, rubr. till 17-23 kap; nya 16 kap 1-9 §§, 25-32 kap, rubr. närmast före 1, 17, 25 kap
Förarbeten: Prop. 1981/82:19, SkU 1981/82:17, rskr 1981/82:53
Ändring, SFS 1983:373
Rubrik: Lag (1983:373) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 21 kap 8 §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:126, JuU 1982/83:32, rskr 1982/83:314
Ändring, SFS 1983:664
Rubrik: Lag (1983:664) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Ändring, SFS 1984:1082
Rubrik: Lag (1984:1082) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:70, SkU 1984/85:23, rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1985:820
Rubrik: Lag (1985:820) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 19 kap 4 §; ändr. 1 kap 7 §, 5 kap 4 §, 16 kap 1, 6 §§, 17 kap 2 §, 20 kap 7, 11, 14, 16-18, 21, 22 §§, 21 kap 3-6, 10 §§, 23 kap 1 §, 28 kap 5-7 §§, 29 kap 2 §, 31 kap 2 §
Ikraft: 1985-12-03 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:222, SkU 1985/86:2, rskr 1985/86:2
Ändring, SFS 1985:1023
Rubrik: Lag (1985:1023) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 3 kap 4 §
Ikraft: 1986-01-13
Förarbeten: Prop. 1985/86:45, SkU 1985/86:9, rskr 1985/86:53
Ändring, SFS 1986:258
Rubrik: Lag (1986:258) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, 2 kap 2 §, 4 kap 5, 6, 10, 11 §§, 5 kap 7 §, 6 kap 13 §, 7 kap 15 §, 9 kap 2, 3 §§, 11 kap 1 §, 15 kap, 18 kap 4, 9 §§, 19 kap 5-7 §§, 20 kap 10, 12, 18 §§, rubr. närmast före 7 kap 15 §; ny 19 kap 8 §
Ikraft: 1986-06-24 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:160, SkU 1985/86:44, rskr 1985/86:284
Ändring, SFS 1986:1300
Rubrik: Lag (1986:1300) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 17 kap 1 §; ändr. 17 kap 6-9, 11, 13-15, 17, 19-22, 24 §§, 18 kap 9, 10, 22, 24, 28 §§, 19 kap 1, 5, 6, 8 §§, 20 kap 1, 4 §§, 21 kap 1, 2, 5, 6 §§, 22 kap 3 §, 24 kap 2 §, 25 kap 4, 6, 7 §§, 26 kap 1 §, 28 kap 12 §, 29 kap 2 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:146
Rubrik: Lag (1987:146) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 6 kap 8 §, 7 kap 10, 11, 13 §§, 16 kap 4 §, 18 kap 11 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1987:391
Rubrik: Lag (1987:391) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 9 kap 2, 3 §§, 12 kap 5 §, 16 kap 2 §
Ikraft: 1987-07-06 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:156, SkU 1986/87:51, rskr 1986/87:296
Ändring, SFS 1988:200
Rubrik: Lag (1988:200) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 2 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ändring, SFS 1988:544
Rubrik: Lag (1988:544) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 7 kap 3, 5 §§, 8 kap 3 §, 12 kap 2 §, 16 kap 2 §, 17 kap 6 §, 19 kap 8 §, 25 kap 6 §
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:164, SkU 1987/88:41, rskr 1987/88:317
Ändring, SFS 1988:620
Rubrik: Lag (1988:620) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 21 kap 10 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:138, JuU 1987/88:38, rskr 1987/88:360
Ändring, SFS 1988:954
Rubrik: Lag (1988:954) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:104, KrU 1987/88:21, rskr 1987/88:390
Ändring, SFS 1988:1283
Rubrik: Lag (1988:1283) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 17 kap 9, 10 §§, 18 kap 2 §, 21 kap 9 §, 22 kap 5 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:477
Rubrik: Lag (1989:477) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 12 kap 3 §, 17 kap 16 §, 20 kap 7, 11 §§, 21 kap 10 §, 28 kap 2, 5, 6 §§
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:137, 1988/89:SkU36, rskr 1988/89:298
Ändring, SFS 1989:1034
Rubrik: Lag (1989:1034) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 19 kap 8 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:50, 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ändring, SFS 1990:379
Rubrik: Lag (1990:379) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 17 kap 6-9, 11, 13-22, 24 §§, 18 kap 9-11, 13, 16, 22, 24, 27, 28 §§, 19 kap 1, 5, 6, 8 §§, 20 kap 1, 4, 7, 9, 14, 15, 18, 21, 23 §§, 21 kap 1, 2, 5, 6 §§, 22 kap 3 §, 24 kap 2 §, 25 kap 4, 6, 7 §§, 26 kap 1, 2 §§, 28 kap 4, 7, 9, 12 §§, 29 kap 2 §, 31 kap 1 §
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:1382
Rubrik: Lag (1990:1382) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 4 kap 11 §; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2 §, 3 kap 4 §, 4 kap 5, 10 §§, 5 kap 7, 8 §§, 6 kap 10 §, 7 kap 3 §, 8 kap 3 §, 10 kap 2, 3 §§, 12 kap 3 §, 13 kap 1-5 §§, 14 kap 1-5 §§, 16 kap 2 §, 19 kap 1, 3, 5, 8 §§, 20 kap 12, 13 §§, 22 kap 5 §, rubr. till 4 kap
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:47, 1990/91:SkU6, rskr 1990/91:80
Ändring, SFS 1990:1488
Rubrik: Lag (1990:1488) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 18 kap 11 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:27, 1990/91:BoU5, rskr 1990/91:65
Ändring, SFS 1991:523
Rubrik: Lag (1991:523) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 17 kap 10 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1679
Rubrik: Lag (1991:1679) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 17 kap 7, 8, 10, 12, 14, 18 kap 11 §, 19 kap 2 §, 20 kap 1, 2, 4 §§, 24 kap 6 §, 25 kap 5, 7 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:349
Rubrik: Lag (1992:349) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 2 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1992:610
Rubrik: Lag (1992:610) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:140, 1991/92:KrU28, rskr 1991/92:329
Ändring, SFS 1992:828
Rubrik: Lag (1992:828) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:140, 1991/92:KrU28, rskr 1991/92:329
Ändring, SFS 1992:1127
Rubrik: Lag (1992:1127) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 19 kap 1 §
Ikraft: 1992-12-17 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1992/93:SkU12, rskr 1992/93:40
Ändring, SFS 1992:1666
Rubrik: Lag (1992:1666) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 6 kap 6 §, 11 kap 5, 6 §§; ändr. 2 kap 4 §, 5 kap 6 §, 6 kap 2, 3, 5, 7 §§, 7 kap 3, 5, 16 §§, 9 kap 1, 2, 3 §§, 11 kap 1, 2, 3, 4, 7, 8 §§, 12 kap 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 15 kap 4 §, 18 kap 1 §, 20 kap 12, 20 §§, 28 kap 9, 12 §§; rubr. närmast före 11 kap 2 § sätts närmast före 11 kap 3 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:122, bet. 1992/93:SkU16, rskr 1992/93:150
Ändring, SFS 1992:1667
Rubrik: Lag (1992:1667) om ändring i lagen (1992:828) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 § i 1992:828
Förarbeten: Prop. 1992/93:122, bet. 1992/93:SkU16, rskr 1992/93:150
Ändring, SFS 1993:606
Rubrik: Lag (1993:606) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Ändring, SFS 1993:1193
Rubrik: Lag (1993:1193) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 17 kap 4-14 §§, 16, 18, 20-22, 24, 25 §§, 20 kap 2, 4, 21-23 §§, 22 kap 7 §, 23 kap, 24 kap 2-7 §§, 25 kap 1-5, 7 §§, 27 kap, 28 kap 2, 5-12 §§, 29 kap 2, 3 §§, 31 kap, 32 kap 2 §; nuvarande 17 kap 15, 17, 19, 23 §§ betecknas 17 kap 4, 5, 1, 6 §§, 20 kap 5, 11, 12, 13, 14, 15 §§ betecknas 20 kap 3 a §, 2, 4, 5, 5 a, 6 §§; ändr. 17 kap, nya 1 §, 2, 3 §§, nya 4-6 §§, 18 kap 1, 6-10, 12, 14, 15, 22-26, 28-30, 32, 38, 41 §§, 19 kap 1-3, 5-8 §§, 20 kap 1 §, nya 2 §, 3 §, 3 a, 4, 5 a, 6 §§, 7-10 §§, nya 11-15 §§, 16-20 §§, 21 kap 1-7 §§, 22 kap 1-3 §§, 24 kap 1 §, 25 kap 6 §, 26 kap 2, 3 §§, 28 kap 1, 3, 4 §§, 29 kap 1 §, 30 kap 1 §, 32 kap 1 §, rubr. till 20-22, 24, 28-30, 32 kap
Ikraft: 1993-12-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:1, bet. 1993/94:SkU8, rskr. 1993/94:13
Ändring, SFS 1993:1697
Rubrik: Lag (1993:1697) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1994-03-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119
Ändring, SFS 1994:849
Rubrik: Lag (1994:849) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 18 kap 11 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:178, bet. 1993/94:BoU18, rskr. 1993/94:372
Ändring, SFS 1994:1580
Rubrik: Lag (1994:849) om ändring i lagen (1994:849) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best till 1994:849
Förarbeten: Prop. 1994/95:106, bet. 1994/95:BoU8, rskr. 1994/95:91
Ändring, SFS 1994:1909
Rubrik: Lag (1994:1909) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 6 kap 8 §, 12 kap 6, 7 §§, rubr. närmast före 12 kap 6 §; ändr. 1 kap 1, 3, 5, 6, 7 §§, 2 kap 2, 4 §§, 4 kap 5, 6, 7 §§, 5 kap 1, 2, 7, 8 §§, 7 kap 3, 4, 6, 16 §§, 8 kap 2, 3 §§, 12 kap 3 §, 16 kap 1, 3, 4, 5, 6 §§, 18 kap 1, 3, 4, 9, 9 a §§, 19 kap 3 §, 20 kap 2, 4, 6 §§, 25 kap 6 §, rubr. till 5, 12, 28 kap; nya 1 kap 8, 9 §§, 16 A, 33, 34, 35, 36, 37, 38 kap, rubr. närmast före 1 kap 7, 8, 9 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:53, bet. 1994/95:SkU13, rskr. 1994/95:150
Ändring, SFS 1995:1409
Rubrik: Lag (1995:1409) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 19 kap 3, 5 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1996:668
Rubrik: Lag (1996:668) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 18 kap 41 §; ändr. 18 kap 23 §, 26 kap 3 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ändring, SFS 1997:451
Rubrik: Lag (1997:451) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 5 kap 8 §, 7 kap 3, 5, 6, 7 §§, 8 kap 2, 3 §§, 12 kap 3 §, 13 kap 2 §, 14 kap 2, 3, 5 §§, 18 kap 4 §, 20 kap 4, 5 §§; ny 7 kap 4 a §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:74, bet. 1996/97:SkU21, rskr. 1996/97:261
Ändring, SFS 1997:521
Rubrik: Lag (1997:521) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 18 kap 46 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:1090
Rubrik: Lag (1997:1090) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 18 kap 30 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 1998:239
Rubrik: Lag (1998:239) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 17 kap 1, 2 §§, 18 kap 9 §, 20 kap 2 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 1998:815
Rubrik: Lag (1998:815) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 4 kap 7 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 1999:300
Rubrik: Lag (1999:300) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 4 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 1999:630
Rubrik: Lag (1999:630) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap 7, 9 §§, 2 kap 3, 4 §§, 4 kap 5, 10 §§, 5 kap 7 §, 6 kap 13 §, 7 kap 3, 15, 16 §§, 9 kap 2 §, 11 kap 1, 3 §§, 12 kap 1 §, 15 kap, 16 kap 4 §, 20 kap 4 §; nya 6 kap 14 §, 20 kap 2 a §
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:109, bet. 1998/99:SkU22, rskr. 1998/99:255
Ändring, SFS 1999:635
Rubrik: Lag (1999:635) om ändring i lagen (1999:300) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, ikrafttr. best. till 1999:300
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:109, bet. 1998/99:SkU22, rskr. 1998/99:255
Ändring, SFS 1999:1052
Rubrik: Lag (1999:1052) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 18 kap 4 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:6, bet. 1999/2000:SkU7, rskr. 1999/2000:66
Ändring, SFS 1999:1247
Rubrik: Lag (1999:1247) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 3 kap 4 §, 24 kap 1 §, 32 kap 1 §, 38 kap 1 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:244
Rubrik: Lag (2000:244) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2001:546
Rubrik: Lag (2001:546) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 7 kap 13 §; ändr. 2 kap 2 §, 5 kap 4, 5, 8 §§, 6 kap 3 §, 7 kap 3, 4, 5 §§, 8 kap 3 §, 11 kap 1 §, 12 kap 3 §, 19 kap 3, 7 §§, 21 kap 10 §, rubr. närmast före 7 kap 12, 11 kap 3, 7 §§; nya 5 kap 5 a §, 8 kap 4 §
Ikraft: 2001-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:121, bet. 2000/01:SkU25, rskr. 2000/01:271
Ändring, SFS 2001:1218
Rubrik: Lag (2001:1218) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 1 kap 9 §, 16 A kap, 33, 34, 35, 36, 37, 38 kap, rubr. till avd. 4, rubr. närmast före 1 kap 9; ändr. 1 kap 1, 3, 6, 7, 8 §§, 2 kap 2, 4 §§, 5 kap 1, 2, 4, 8 §§, 7 kap 3, 4, 6, 16 §§, 8 kap 2 §, 9 kap 2 §, 15 kap 8 §, 16 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 17 kap 4, 5 §§, 18 kap 1, 3, 4, 9, 9 a, 10, 12, 14, 15, 22, 42 §§, 19 kap 3 §, 20 kap 2, 4, 6, 13 §§, 22 kap 4, 5, 6 §§, 24 kap 1 §, 32 kap 1 §, rubr. till 5, 18 kap, rubr. närmast före 1 kap 7 §, rubr. till avd. 2; nya 1 kap 7 a, 7 b §§, 16 kap 4 a §, 18 kap 1 a §, 19 kap 9, 10 §§, 19 kap 9 §, rubr. närmast före 19 kap 1 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:43, bet. 2001/02:SkU11, rskr. 2001/02:121
Ändring, SFS 2001:1229
Rubrik: Lag (2001:1229) om ändring fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 18 kap 16 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124
Ändring, SFS 2003:230
Rubrik: Lag (2003:230) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 18 kap 46 §, 19 kap 8 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:96, bet. 2002/03:SkU14, rskr. 2002/03:166
Ändring, SFS 2003:650
Rubrik: Lag (2003:650) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 17 kap 1, 2, 4, 5 §§, 18 kap 1 a, 4, 8, 9, 9 a, 10, 11, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 38 §§, 19 kap 1, 2, 3, 5, 6, 8 §§, 20 kap 2, 3 a, 4, 5 a, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 §§, 21 kap 1, 4, 5, 6, 7 §§, 22 kap 2, 3 §, 26 kap 1, 2 §§, 28 kap 4 §, rubr. till 21, 29 kap, rubr. närmast före 17 kap 2 §, 21 kap 7 §; ny rubr. närmast före 21 kap 8 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1201
Rubrik: Lag (2003:1201) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 12 kap 1, 5 §§, 15 kap 1 §; ny 1 kap 4 a §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:18, bet. 2003/04:SkU10, rskr. 2003/04:118
Ändring, SFS 2004:279
Rubrik: Lag (2004:279) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 18 kap 1 a §; ändr. 7 kap 4 a §, 10 kap 2 §, 13 kap 3 §, 18 kap 1 §; ny 18 kap 3 a §
Ikraft: 2004-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:76, bet. 2003/04:SkU29, rskr. 2003/04:190
Ändring, SFS 2007:1416
Rubrik: Lag (2007:1416) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 1, 2, 3, 4 §§, 4 kap 4 §, 5 kap 1 §, 9 kap 3 §, 16 kap 2 §, 18 kap 1, 5 §§, 20 kap 2, 4 §§, rubr. till 3 kap
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90
Ändring, SFS 2008:535
Rubrik: Lag (2008:535) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 19 kap 3, 5 §§
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Ändring, SFS 2009:105
Rubrik: Lag (2009:105) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7, 7 a §§, 2 kap. 2, 4 §§, 4 kap. 5, 6, 10 §§, 5 kap. 7 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 3 §, 9 kap. 1 §, 12 kap. 4 §, rubr. närmast före 9 kap.
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:83, bet. 2008/09:SkU21, rskr. 2008/09:171
Ändring, SFS 2009:767
Rubrik: Lag (2009:767) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275
Ändring, SFS 2009:793
Rubrik: Lag (2009:793) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 18 kap. 28, 30, 32, 33 §§, 20 kap. 11 §, 21 kap. 1, 6, 8, 9, 10 §§, 22 kap. 1, 2 §§, rubr. till 22, 30 kap, rubr. närmast före 21 kap 8 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1407
Rubrik: Lag (2009:1407) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 19 kap. 6 §; ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 5, 8 §§, 5 kap. 7 §, 6 kap. 10 §, 7 kap. 3, 6 §§, 14 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 16 kap. 2 §, 22 kap. 5 §, 24 kap. 1 §, 32 kap. 1 §, rubr. till 14 kap., rubr. närmast före 14 kap. 1, 4 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:33, bet. 2009/10:SkU15, rskr. 2009/10:108
Ändring, SFS 2010:97
Rubrik: Lag (2010:97) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2010-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:59, bet. 2009/10:TU9, rskr. 2009/10:183
Ändring, SFS 2010:907
Rubrik: Lag (2010:907) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 18 kap. 11 §
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2010:1443
Rubrik: Lag (2010:1443) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 20 kap. 11 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2011:299
Rubrik: Lag (2011:299) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 19 kap. 8 §
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:57, bet. 2010/11:SkU28, rskr. 2010/11:185
Ändring, SFS 2011:1248
Rubrik: Lag (2011:1248) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 18 kap. 13, 16 §§; ändr. 17 kap. 3 §, 18 kap. 46 §, 22 kap. 3 §, 26 kap. 3 §; nya 17 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g, 7 §§, rubr. närmast före 17 kap. 7 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ändring, SFS 2012:89
Rubrik: Lag (2012:89) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 10 §, 6 kap. 2, 14 §§, 7 kap. 16 §, 15 kap. 1, 3, 12 §§, 16 kap. 1, 4 §§; ny 18 kap. 2 a §
Ikraft: 2012-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:41, bet. 2011/12:SkU11, rskr. 2011/12:134
Ändring, SFS 2012:271
Rubrik: Lag (2012:271) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 18 kap. 28 §, 21 kap. 2 §; ny 20 kap. 2 b §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:96, bet. 2011/12:SkU19, rskr. 2011/12:208
Ändring, SFS 2013:91
Rubrik: Lag (2013:91) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 21 kap. 10 §, 22 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:951
Rubrik: Lag (2013:951) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2013:1104
Rubrik: Lag (2013:1104) om ändring i lagen (2013:951) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 § i 2013:951
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90
Ändring, SFS 2014:906
Rubrik: Lag (2014:906) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 21 kap. 8 och 10 §§
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:169, bet. 2013/14:JuU32, rskr. 2013/14:391
Ändring, SFS 2015:60
Rubrik: Lag (2015:60) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 5, 8 §§, 6 kap. 10 §, 7 kap. 3, 4 a §§, 10 kap. 2 §, 13 kap. 3 §, 14 kap. 1, 2, 3 §§, 16 kap. 2 §, rubr. till 14 kap., rubr. närmast före 14 kap. 1 §; nya 14 kap. 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 14 kap. 3 a §
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:48, bet. 2014/15:SkU21, rskr. 2014/15:108
Ändring, SFS 2016:2
Rubrik: Lag (2016:2) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 17 kap. 3, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g §§, 19 kap. 2 §, rubr. närmast före 17 kap. 3 §; ändr. 17 kap. 2, 4 §§, 20 kap. 3, 3 a §§
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:36, bet. 2015/16:SkU14, rskr. 2015/16:112
Ändring, SFS 2017:394
Rubrik: Lag (2017:394) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 18 kap. 2 §; ändr. 20 kap. 10 §, 26 kap. 3 §; nya 18 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 2 §§
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ändring, SFS 2018:417
Rubrik: Lag (2018:417) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 21 kap. 9 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Ändring, SFS 2018:789
Rubrik: Lag (2018:789) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 20 kap. 2 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1961
Rubrik: Lag (2018:1961) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: ändr. 22 kap. 4 §
Ikraft: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40
Ändring, SFS 2020:950
Rubrik: Lag (2020:950) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Omfattning: upph. 20 kap. 2 a §; ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 6 §, 10 kap. 2 §, 13 kap. 2 , 3 §§, 18 kap. 4 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:196, bet. 2020/21:SkU3, rskr. 2020/21:32