Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:1118 · Visa fulltext
Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet
Departement: Kulturdepartementet
Förarbeten: Prop. 1979/80:56, AU 1979/80:10, rskr 1979/80:117
Upphävd: 1992-01-01
Ändring, SFS 1980:412
Rubrik: Lag (1980:412) om ändring i lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet
Omfattning: ändr. 8, 9, 11-14 §§, rubr. före 8 §; nya 15-22 §§, rubr. närmast före 10, 11, 15 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1979/80:129, AU 1979/80:30, rskr 1979/80:327
Ändring, SFS 1980:888
Rubrik: Lag (1980:888) om ändring i lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet
Omfattning: upph. 22 §; ändr. 11 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:18, KU 1980/81:4, rskr 1980/81:14
Ändring, SFS 1982:92
Rubrik: Lag (1982:92) om ändring i lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet
Omfattning: ändr. 14 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1985:34
Rubrik: Lag (1985:34) om ändring i lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet
Omfattning: ändr. 14, 19, 20 §§; nya 5 a §, rubr. närmast före nya 5 a §
Ikraft: 1985-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:60, AU 1984/85:8, rskr 1984/85:102
Ändring, SFS 1985:216
Rubrik: Lag (1985:216) om ändring i lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:96, JuU 1984/85:22, rskr 1984/85:211
Ändring, SFS 1991:433
Omfattning: upph.