Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:926 · Visa fulltext
Lag (1979:926) om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: Skr 1979:3, KLU 1979:1, kskr 1979:1, prop. 1979/80:20, KU 1979/80:7, rskr 1979/80:4
Upphävd: 1993-01-01
Ändring, SFS 1992:301
Omfattning: upph.