Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:596 · Visa fulltext
Renhållningslag (1979:596)
Departement: Miljödepartementet
Förarbeten: Prop. 1978/79:205, JoU 1978/79:35, rskr 1978/79:423
Upphävd: 1999-01-01
Ändring, SFS 1980:426
Rubrik: Lag (1980:426) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:167, JoU 1979/80:48, rskr 1979/80:366
Ändring, SFS 1983:301
Rubrik: Lag (1983:301) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 3, 4, 9, 21 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:111, SoU 1982/83:28, rskr 1982/83:263
Ändring, SFS 1985:427
Rubrik: Lag (1985:427) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:118, JoU 1984/85:30, rskr 1984/85:340
Ändring, SFS 1990:235
Rubrik: Lag (1990:235) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 9, 16, 21, 22, 24 §§, rubr. närmast före 4 §; nya 2 a, 9 a, 24 a §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:100 (bil.16), 1989/90:JoU16, rskr 1989/90:241
Ändring, SFS 1991:647
Rubrik: Lag (1991:647) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 1, 16 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:90, 1990/91:JoU30, rskr 1990/91:338
Ändring, SFS 1991:1702
Rubrik: Lag (1991:1702) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 9, 21 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1993:416
Rubrik: Lag (1993:416) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 24 §§; nya 6 a, 6 b, 17 a, rubr. närmast före 6 a, 7 §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:180, bet. 1992/93:JoU14, rskr. 1992/93:344
Ändring, SFS 1993:1619
Rubrik: Lag (1993:1619) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 1, 18, 19, 24 §§
Ikraft: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Ändring, SFS 1995:828
Rubrik: Lag (1995:828) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:181, bet. 1994/95:JoU21, rskr. 1994/95:420
Ändring, SFS 1995:1705
Rubrik: Lag (1995:1705) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:544
Rubrik: Lag (1996:544) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 24 §; ny 8 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:174, bet. 1995/96:JoU21, rskr. 1995/96:295
Ändring, SFS 1996:639
Rubrik: Lag (1996:639) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ny 21 a §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:167, bet. 1995/96:KU34, rskr. 1995/96:242
Ändring, SFS 1997:1197
Rubrik: Lag (1997:1197) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 8, 24 §§; nya 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 8 f, 23 a §, rubr. närmast före 8 e §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:172, bet. 1997/98:JoU7, rskr. 1997/98:55
Ändring, SFS 1998:811
Omfattning: upph.