Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:596 · Visa fulltext
Renhållningslag (1979:596)
Departement: Miljödepartementet
Förarbeten: Prop. 1978/79:205, JoU 1978/79:35, rskr 1978/79:423
Upphävd: 1999-01-01
Ändring, SFS 1980:426
Rubrik: Lag (1980:426) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:167, JoU 1979/80:48, rskr 1979/80:366
Ändring, SFS 1983:301
Rubrik: Lag (1983:301) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 3, 4, 9, 21 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:111, SoU 1982/83:28, rskr 1982/83:263
Ändring, SFS 1985:427
Rubrik: Lag (1985:427) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:118, JoU 1984/85:30, rskr 1984/85:340
Ändring, SFS 1990:235
Rubrik: Lag (1990:235) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 9, 16, 21, 22, 24 §§, rubr. närmast före 4 §; nya 2 a, 9 a, 24 a §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:100 (bil.16), 1989/90:JoU16, rskr 1989/90:241
Ändring, SFS 1991:647
Rubrik: Lag (1991:647) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 1, 16 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:90, 1990/91:JoU30, rskr 1990/91:338
Ändring, SFS 1991:1702
Rubrik: Lag (1991:1702) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 9, 21 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1993:416
Rubrik: Lag (1993:416) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 24 §§; nya 6 a, 6 b, 17 a, rubr. närmast före 6 a, 7 §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:180, bet. 1992/93:JoU14, rskr. 1992/93:344
Ändring, SFS 1993:1619
Rubrik: Lag (1993:1619) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 1, 18, 19, 24 §§
Ikraft: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Ändring, SFS 1995:828
Rubrik: Lag (1995:828) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:181, bet. 1994/95:JoU21, rskr. 1994/95:420
Ändring, SFS 1995:1705
Rubrik: Lag (1995:1705) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:544
Rubrik: Lag (1996:544) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 24 §; ny 8 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:174, bet. 1995/96:JoU21, rskr. 1995/96:295
Ändring, SFS 1996:639
Rubrik: Lag (1996:639) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ny 21 a §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:167, bet. 1995/96:KU34, rskr. 1995/96:242
Ändring, SFS 1997:1197
Rubrik: Lag (1997:1197) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 8, 24 §§; nya 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 8 f, 23 a §, rubr. närmast före 8 e §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:172, bet. 1997/98:JoU7, rskr. 1997/98:55
Ändring, SFS 1998:811
Omfattning: upph.