Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:568 · Visa fulltext
Förordning (1979:568) med instruktion för Regeringsrätten
Departement: Justitiedepartementet F2
Upphävd: 1996-07-01
Ändring, SFS 1979:941
Rubrik: Förordning (1979:941) om ändring i förordningen (1979:568) med instruktion för regeringsrätten
Omfattning: ändr. 10, 14 §§
Ändring, SFS 1984:960
Rubrik: Förordning (1984:960) om ändring i förordningen (1979:568) med instruktion för regeringsrätten
Omfattning: ändr. 13, 32 §§; ny 30 a §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:937
Rubrik: Förordning (1985:937) om ändring i förordningen (1979:568) med instruktion för regeringsrätten
Omfattning: ändr. 20, 28, 34, 35 §§
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1986:1089
Rubrik: Förordning (1986:1089) om ändring i förordningen (1979:568) med instruktion för regeringsrätten
Omfattning: ändr. 23, 25 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:951
Rubrik: Förordning (1987:951) om ändring i förordningen (1979:568) med instruktion för regeringsrätten
Omfattning: ändr. 1, 26, 32, 35 §§
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1988:902
Rubrik: Förordning (1988:902) om ändring i förordningen (1979:568) med instruktion för regeringsrätten
Omfattning: ändr. 1, 26, 29, 31, 37 §§
Ikraft: 1988-09-01
Ändring, SFS 1988:1164
Rubrik: Förordning (1988:1164) om ändring i förordningen (1979:568) med instruktion för regeringsrätten
Omfattning: upph. 30 a §; ändr. 32 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:850
Rubrik: Förordning (1989:850) om ändring i förordningen (1979:568) med instruktion för regeringsrätten
Omfattning: ändr. 14, 28 §§
Ikraft: 1990-01-01
Ändring, SFS 1991:1506
Rubrik: Förordning (1991:1506) om ändring i förordningen (1979:568) med instruktion för regeringsrätten
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:88
Rubrik: Förordning (1992:88) om ändring i förordningen (1979:568) med instruktion för regeringsrätten
Omfattning: ny 30 a §
Ikraft: 1992-04-01
Ändring, SFS 1992:195
Rubrik: Förordning (1992:195) om ändring i förordningen (1979:568) med instruktion för regeringsrätten
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1994:914
Rubrik: Förordning (1994:914) om ändring i förordningen (1979:568) med instruktion för Regeringsrätten
Omfattning: ändr. 28, 35, 36, 37 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1996:378
Omfattning: upph.